UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 3 – Protokoły routingu dynamicznego i DHCP NOWOŚĆ!


Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 3 – Protokoły routingu dynamicznego i DHCP
  Cena:

Ilość

przechowalnia

41,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 3
Wydawnictwo: ITst@rt
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
371
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2016
Język
polski
ISBN
978-83-611-739-08
  Cena:

Ilość

przechowalnia

41,00 zł

Książka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 3 – Protokoły routingu dynamicznego i DHCP podobnie jak pozostałe książki z tej serii, dedykowana jest wszystkim osobom chcącym nauczyć się projektować i tworzyć sieci lokalne i zarządzać sprzętem w sieciach rozległych. Pozycja ta, to idealny podręcznik uzupełniający wiedzę praktyczną podczas nauki w Akademiach CISCO oraz podczas przygotowań do egzaminów CCNA.

W odróżnieniu od dwóch poprzednich części, tom 3 opisuje działanie usług sieciowych, a nie tylko pokazuje jak nauczyć się konfigurowania urządzeń w programie Packet Tracer. Autor opisując dynamiczne protokoły routingu takie jak RIP, EIGRP, OSPF i BGP stara się przybliżyć czytelnikowi te zagadnienia i pomóc zrozumieć zasadę ich działania. Aby tego dokonać przygotował liczne symulacje podzielone na cztery kategorie: przykłady, ćwiczenia podstawowe, ćwiczenia problemowe i ćwiczenia zaawansowane.

 Taki układ książki idealnie nadaje się dla osób, które w procesie samokształcenia dopiero rozpoczynają przygodę z zagadnieniami sieciowymi. Korzyści z zakupu książki odczują również nauczyciele i instruktorzy, którzy bez dodatkowych zabiegów mogą wykorzystać przykłady i ćwiczenia w prowadzonych przez siebie zajęciach. Wszystkie przygotowane przez autora przykłady i ćwiczenia dostępne są w postaci plików do pobrania z witryny wydawnictwa pod adresem http://pt3.itstart.pl. Więcej na temat pobierania plików opisano we wstępie do książki.

 Autorem książki jest Jerzy Kluczewski, długoletni instruktor Akademii Cisco CCNA i nauczyciel dyplomowany. Pan Jerzy doświadczenie zdobywał podczas pracy w przemyśle, ale obecnie jest nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku i egzaminatorem w zawodzie technik informatyk i technik teleinformatyk.

 

Spis treści:

 1. WSTĘP

2. PRACA Z DUŻYMI TOPOLOGIAMI – GRUPOWANIE URZĄDZEŃ
2.1. GRUPOWANIE URZĄDZEŃ – WSTĘP
2.2. GRUPOWANIE URZĄDZEŃ – OPIS PRZYCISKÓW NARZĘDZIOWYCH
2.3. GRUPOWANIE URZĄDZEŃ – ALGORYTM KROK PO KROKU
2.4. PRZENOSZENIE POJEDYNCZEGO URZĄDZENIA Z CHMURY DO POZIOMU GŁÓWNEGO
2.5. PRZENOSZENIE POJEDYNCZEGO URZĄDZENIA Z POZIOMU GŁÓWNEGO DO CHMURY
2.6. PRZEZNACZENIE PRZYCISKU VIEWPORT
2.7. PRZEZNACZENIE PRZYCISKU SET TILED BACKGROUND
2.8. ZMIANA NAZWY CHMURY
2.9. GRUPOWANIE URZĄDZEŃ. PODSUMOWANIE

3. PROTOKÓŁ DHCP DLA IPV4
3.1. WSTĘP DO PROTOKOŁU DHCP (USŁUGA DHCP)
3.1.1. Podstawy działania usługi DHCP
3.1.2. Fazy działania usługi DHCP
3.2. KONFIGUROWANIE USŁUGI DHCP NA SERWERZE
3.2.1. Konfigurowanie karty sieciowej za pomocą wiersza poleceń
3.2.2. Konfigurowanie karty sieciowej za pomocą trybu graficznego
3.2.3. Konfigurowanie usługi serwera DHCP
3.2.4. Kasowanie usługi DHCP w serwerze
3.2.5. Wyłączenie usługi DHCP w serwerze
3.2.6. Usuwanie puli adresów DHCP w serwerze
3.3. KONFIGUROWANIE USŁUGI DHCP NA ROUTERZE
3.3.1. Konfigurowanie interfejsu routera (serwera DHCP)
3.3.2. Konfigurowanie puli adresów routera (serwera DHCP)
3.3.3. Wyświetlanie tablicy przydzielonych adresów IP w DHCP
3.3.4. Sprawdzenie działania usługi DHCP w routerze
3.3.5. Usuwanie konfiguracji DHCP w routerze (serwerze DHCP)
3.3.6. Usuwanie konfiguracji DHCP w komputerach (klientach DHCP)
3.4. USŁUGA DHCP W SIECI Z WIELOMA ROUTERAMI
3.4.1. Konfigurowanie routera pośredniczącego
3.4.2. Uruchomienie usługi DHCP i konfigurowanie puli adresów
3.4.3. Sprawdzenie tablicy przydzielonych adresów IP na routerze
3.5. KONFIGUROWANIE DHCP NA ROUTERZE BEZPRZEWODOWYM
3.5.1. Konfigurowanie DHCP na routerze WRT300N
3.5.2. Konfigurowanie DHCP na podstawie adresów MAC

4. PROTOKOŁY ROUTINGU DYNAMICZNEGO
4.1. TRANSMISJA PAKIETÓW POMIĘDZY PODSIECIAMI
4.2. PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE ROUTINGU
4.2.1. Routery sąsiadujące
4.2.2. Sieć przyległa bezpośrednio
4.2.3. Typ źródła routingu
4.2.4. Odległość administracyjna
4.2.5. Metryka routingu
4.2.6. Tablica routingu
4.2.7. Aktualizacja routingu
4.2.8. Sumaryzacja tras routingu
4.2.9. Technika Split Horizon
4.3. PROTOKÓŁ RIP V1
4.3.1. Konfigurowanie adresów IP dla interfejsów
4.3.2. Podstawowe cechy protokołu RIP w wersji 1
4.3.3. Konfigurowanie protokołu RIP w wersji 1
4.3.4. Konfigurowanie protokołu RIP za pomocą zakładki Config
4.3.5. Konfigurowanie protokołu RIP za pomocą poleceń IOS
4.3.6. Automatyczna sumaryzacja sieci
4.3.7. Sprawdzanie konfiguracji protokołu RIP
4.3.8. Wyświetlanie istniejących tras w tablicy routingu
4.3.9. Wyświetlanie bieżących ustawień protokołu RIP
4.3.10. Konfigurowanie liczników (timerów) dla protokołu RIP
4.3. PROTOKÓŁ RIP V2
4.4.1. Cechy wspólne protokołu RIP w wersji 1 i 2
4.4.2. Różnice pomiędzy protokołem RIP v1 i RIP v2
4.4. PROTOKÓŁ EIGRP
4.5.1. Wprowadzenie do EIGRP
4.5.2. Pojęcia podstawowe
4.5.3. Podstawowe polecenia konfiguracyjne i weryfikujące
4.5.4. Przykład konfigurowania i sprawdzania protokołu EIGRP
4.5.5. Wybór najlepszej trasy w protokole EIGRP
4.5. PROTOKÓŁ OSPF
4.6.1. Wprowadzenie do OSPF v2
4.6.2. Podstawowe pojęcia
4.6.3. Algorytm SPF
4.6.4. Wybór routerów DR i BDR w OSPF v2
4.6.5. Konfigurowanie protokołu OSPF v2
4.6.6. Wyświetlanie istniejących tras OSPF w tablicy routingu
4.6. PROTOKÓŁ BGP
4.7.1. Wprowadzenie do BGP v4
4.7.2. Podstawowe polecenia IOS konfigurujące eBGP v4
4.7.3. Konfigurowanie protokołu eBGP v4

5. ĆWICZENIA PODSTAWOWE
5.1. GRUPOWANIE URZĄDZEŃ
Ćwiczenie 5-1-1 (grupowanie urządzeń w chmurze)
Ćwiczenie 5-1-2 (grupowanie sieci szkieletowych i komórkowych)
5.2. PROTOKÓŁ DHCP
Ćwiczenie 5-2-1 (konfigurowanie protokołu DHCP)
Ćwiczenie 5-2-2 (konfigurowanie protokołu DHCP)
Ćwiczenie 5-2-3 (konfigurowanie protokołu DHCP w routerze Wi-Fi)
Ćwiczenie 5-2-4 (konfigurowanie DHCP na podstawie adresu MAC)
5.3. PROTOKÓŁ RIP
Ćwiczenie 5-3-1 (konfigurowanie RIP V.1)
Ćwiczenie 5-3-2 (konfigurowanie RIP V.2)
Ćwiczenie 5-3-3 (konfigurowanie RIP V.2)
Ćwiczenie 5-3-4 (konfigurowanie RIP V.2)
Ćwiczenie 5-3-5 (konfigurowanie RIP V.2)
Ćwiczenie 5-3-6 (sprawdzanie i eksportowanie konfiguracji RIP V.2)
5.4. PROTOKÓŁ EIGRP
Ćwiczenie 5-4-1 (konfigurowanie i sprawdzanie EIGRP)
Ćwiczenie 5-4-2 (konfigurowanie i sprawdzanie EIGRP)
Ćwiczenie 5-4-3 (konfigurowanie i sprawdzanie EIGRP)
Ćwiczenie 5-4-4 (konfigurowanie metryki i drogi pakietu w EIGRP)
5.5. PROTOKÓŁ OSPF
Ćwiczenie 5-5-1 (podstawowe konfigurowanie OSPF)
Ćwiczenie 5-5-2 (podstawowe konfigurowanie OSPF)
Ćwiczenie 5-5-3 (koszty łącz i sprawdzanie drogi pakietów w OSPF)
5.6. PROTOKÓŁ BGP
Ćwiczenie 5-6-1 (konfigurowanie eBGP za pomocą Loopback)
Ćwiczenie 5-6-2 (konfigurowanie eBGP za pomocą identyfikatora)

6. SYTUACJE PROBLEMOWE
6.1. SYTUACJE PROBLEMOWE W PROTOKOLE DHCP
Ćwiczenie 6-1-1 (błędna konfiguracja puli DHCP)
Ćwiczenie 6-1-2 (błędna konfiguracja routera pośredniczącego)
Ćwiczenie 6-1-3 (błędna konfiguracja adresu bramy i DNS)
6.2. SYTUACJE PROBLEMOWE W PROTOKOLE RIP
Ćwiczenie 6-2-1 (błędna adresacja podsieci lokalnych)
Ćwiczenie 6-2-2 (błędna konfiguracja protokołu RIP)
Ćwiczenie 6-2-3 (błędna konfiguracja interfejsów i wersji RIP)
Ćwiczenie 6-2-4 (problem z opcją split horizon w protokole RIP)
6.3. SYTUACJE PROBLEMOWE W PROTOKOLE EIGRP
Ćwiczenie 6-3-1 (błędna konfiguracja sieci przyległych)
Ćwiczenie 6-3-2 (błędna maska blankietowa)
Ćwiczenie 6-3-3 (błędny numer procesu EIGRP)
6.4. SYTUACJE PROBLEMOWE W PROTOKOLE OSPF
Ćwiczenie 6-4-1 (błędny numer obszaru)
Ćwiczenie 6-4-2 (błędna konfiguracja interfejsu)
Ćwiczenie 6-4-3 (błędna maska blankietowa)
6.5. SYTUACJE PROBLEMOWE W PROTOKOLE BGP
Ćwiczenie 6-5-1 (błędny numer systemu sąsiadującego)
Ćwiczenie 6-5-2 (brak wpisu dla sieci lokalnej)
Ćwiczenie 6-5-3 (brak konfiguracji łącza szeregowego)

7. ĆWICZENIA ZAAWANSOWANE
7.1. GRUPOWANIE URZĄDZEŃ W SIECIACH WAN
Ćwiczenie 7-1-1 (grupowanie urządzeń sieci WAN w chmurze)
7.2. PROTOKÓŁ DHCP
Ćwiczenie 7-2-1 (konfigurowanie protokołu DHCP)
Ćwiczenie 7-2-2 (konfigurowanie routera pośredniczącego w DHCP)
Ćwiczenie 7-2-3 (konfigurowanie wielu serwerów DHCP)
7.3. PROTOKÓŁ RIP
Ćwiczenie 7-3-1 (konfigurowanie protokołu RIP)
Ćwiczenie 7-3-2 (konfigurowanie protokołu RIP)
Ćwiczenie 7-3-3 (konfigurowanie sumaryzacji w protokole RIP)
7.4. PROTOKÓŁ EIGRP
Ćwiczenie 7-4-1 (konfigurowanie i weryfikacja protokołu EIGRP
Ćwiczenie 7-4-2 (konfigurowanie EIGRP i routingu między VLAN)
7.5. PROTOKÓŁ OSPF
Ćwiczenie 7-5-1 (konfigurowanie OSPF oraz weryfikacja tras)
Ćwiczenie 7-5-2 (konfigurowanie OSPF w oparciu o adres Loopback)
Ćwiczenie 7-5-3 (konfigurowanie OSPF w oparciu o priorytet)
7.6. PROTOKÓŁ BGP
Ćwiczenie 7-6-1 (konfigurowanie BGP z użyciem adresu Loopback)
Ćwiczenie 7-6-2 (konfigurowanie BGP z użyciem ID routera)

8. SŁOWNICZEK

  Cena:

Ilość

przechowalnia

41,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska