UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Uwarunkowania techniczno-technologiczne oceny siewników uniwersalnych i specjalnych w aspekcie równomierności wysiewu nasion


Uwarunkowania techniczno-technologiczne oceny siewników uniwersalnych i specjalnych w aspekcie równomierności wysiewu nasion
  Cena:

Ilość

przechowalnia

31,50 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
150
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2017
Język
polski
ISBN
978-83-8100-093-2
  Cena:

Ilość

przechowalnia

31,50 zł

W monografii przedstawiono efektywność funkcjonowania autorskiego stanowiska badawczego przeznaczonego do oceny jakościowej siewników uniwersalnych (rzędowych) i siewników specjalnych (punktowych). Praca składa się z sześciu rozdziałów, w których autor kompleksowo odniósł się do postawionego i zrealizowanego w pracy problemu badawczego. W rozdziale pierwszym scharakteryzował maszynowy siew nasion oraz metody stosowane do oceny siewników. Rozdział zakończył oceną stanu badań nad poprawą efektywności metod i techniki oceny siewników. W rozdziale drugim sformułował problem badawczy, cel i zakres pracy. W dwóch kolejnych rozdziałach opisał budowę i zasadę działania stanowiska badawczego z czterema układami czujników elektronicznych (płytkowego czujnika piezoelektrycznego, czujnika fotoelektrycznego, równoległego układu czujników fotoelektrycznych i krzyżowego układu czujników fotoelektrycznych), omówił źródła błędów stanowiska badawczego oraz przedstawił metodykę badań. W rozdziale piątym zamieścił wyniki badań nad skutecznością rejestracji nasion wysiewanych sekcjami wysiewającymi siewnika uniwersalnego i punktowego oraz wyznaczone wartości wskaźników równomierności siewu nasion. Na podstawie uzyskanych wyników badań autor ocenił proponowane rozwiązania układów pomiarowych, obliczając wskaźniki nierównomierności wysiewu nasion i odnosząc je do wyników uzyskanych na klasycznym stanowisku z taśmą klejową. W rozdziale szóstym autor podsumował uzyskane wyniki badań i porównał je z wynikami prezentowanymi w literaturze. Monografię zakończył wnioskami. Przedstawione w monografii zagadnienia wpisują się w postępujący w rolnictwie dynamiczny rozwój systemów nadzorowania i kontroli pracy maszyn. Dla osób zajmujących się naukowo lub zawodowo problematyką maszynowego siewu nasion uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę do opracowania nowych, doskonalszych metod kontroli i oceny parametrów pracy siewników.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń

Wstęp

1. Przegląd piśmiennictwa
1.1. Charakterystyka maszynowego siewu nasion
1.1.1. Wprowadzenie
1.1.2. Siew rzędowy
1.1.3. Siew punktowy
1.2. Wymagania dotyczące siewników
1.2.1. Wprowadzenie
1.2.2. Siewniki uniwersalne (rzędowe)
1.2.3. Siewniki specjalne (punktowe)
1.3. Metody oceny siewników
1.3.1. Wprowadzenie
1.3.2. Siewniki uniwersalne (rzędowe)
1.3.3. Siewniki specjalne (punktowe)
1.4. Stan badań nad poprawą efektywności metod i techniki oceny siewników
1.5. Podsumowanie

2. Sformułowanie problemu badawczego
2.1. Problem badawczy
2.2. Cel pracy
2.3. Zakres pracy

3. Budowa i zasada działania stanowiska badawczego
3.1. Założenia konstrukcyjno-funkcjonalne
3.2. Budowa stanowiska badawczego
3.3. Dobór i charakterystyka czujników pomiarowych
3.3.1. Płytkowy czujnik piezoelektryczny
3.3.2. Czujnik fotoelektryczny
3.3.3. Równoległy układ czujników fotoelektrycznych
3.3.4. Krzyżowy układ czujników fotoelektrycznych
3.4. Źródła błędów w metodzie
3.5. Program komputerowy w stanowisku badawczym

4. Metodyka badań
4.1. Materiał doświadczalny
4.2. Program i technika pomiarów
4.2.1. Program badań
4.2.2. Siewniki uniwersalne (rzędowe)
4.2.3. Siewniki specjalne (punktowe)
4.3. Przetwarzanie i opracowanie wyników pomiarów
4.4. Analiza statystyczna

5. Wyniki badań
5.1. Cechy fizyczne nasion
5.1.1. Cechy geometryczne
5.1.2. Masa 1000 nasion
5.2. Wydajność kołeczkowego zespołu wysiewającego
5.2.1. Pszenica
5.2.2. Wyka
5.3. Skuteczność rejestracji wysiewania nasion
5.3.1. Siewnik uniwersalny – rzędowy z kołeczkowym zespołem wysiewającym
5.3.1.1. Układy pomiarowe
5.3.1.2. Płytkowy czujnik piezoelektryczny
5.3.1.3. Czujnik fotoelektryczny
5.3.1.4. Równoległy układ czujników fotoelektrycznych
5.3.1.5. Krzyżowy układ czujników fotoelektrycznych
5.3.2. Siewnik specjalny – punktowy z tarczą wysiewającą
5.3.2.1. Układy pomiarowe
5.3.2.2. Płytkowy czujnik piezoelektryczny
5.3.2.3. Czujnik fotoelektryczny
5.3.2.4. Równoległy układ czujników fotoelektrycznych
5.3.2.5. Krzyżowy układ czujników fotoelektrycznych
5.3.2.6. Analiza porównawcza zastosowanych układów pomiarowych
5.4. Równomierność siewu nasion
5.4.1. Siewnik uniwersalny – rzędowy z kołeczkowym zespołem wysiewającym
5.4.1.1. Płytkowy czujnik piezoelektryczny
5.4.1.2. Równoległy układ czujników fotoelektrycznych
5.4.1.3. Krzyżowy układ czujników fotoelektrycznych
5.4.1.4. Układ pomiarowy z taśmą klejową
5.4.1.5. Analiza porównawcza zastosowanych układów pomiarowych
5.4.2. Siewnik specjalny – punktowy z tarczą wysiewającą
5.4.2.1. Płytkowy czujnik piezoelektryczny
5.4.2.2. Czujnik fotoelektryczny
5.4.2.3. Równoległy układ czujników fotoelektrycznych
5.4.2.4. Krzyżowy układ czujników fotoelektrycznych
5.4.2.5. Układ pomiarowy z taśmą klejową
5.4.2.6. Analiza porównawcza zastosowanych układów pomiarowych

6. Podsumowanie i dyskusja uzyskanych wyników

Wnioski
Piśmiennictwo
Streszczenie

  Cena:

Ilość

przechowalnia

31,50 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska