UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Planowanie miejskiej infrastruktury wodnej i ściekowej NOWOŚĆ!


Planowanie miejskiej infrastruktury wodnej i ściekowej
  Cena:

przechowalnia

69,00 zł

Dostępność: Chwilowy brak towaru
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Autor: Łyp Bohdan
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
248
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2016
Język
polski
ISBN
978-83-60956-46-5
  Cena:

przechowalnia

69,00 zł

Wydawnictwo Seidel-Przywecki od ponad 17 lat specjalizuje się w wydawaniu i dystrybucji wysokospecjalistycznych publikacji o tematyce związanej z gospodarką wodną i ściekową. Najnowsze opracowanie inż. Bohdana Łypa w naturalny sposób wpisuje się w zakres naszych zainteresowań. Autor to projektant o długoletnim doświadczeniu zawodowym przy projektowaniu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Przygotowując tę pracę pragnął dostarczyć osobom zajmującym się planowaniem infrastruktury miejskiej narzędzia wspomagającego zapobieganie konsekwencjom najczęściej spotykanych błędów i zaniedbań, których najłatwiej uniknąć właśnie na etapie planowania. Ta książka przeznaczona jest dla decydentów oraz inżynierów opracowujących plany zagospodarowania przestrzennego oraz strategie rozwoju aglomeracji. Ma im przybliżyć zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej, będące dotychczas domeną specjalistów branży wod-kan. Jakkolwiek w tytule książki Autor kieruje ją do gmin miejskich, to w rzeczywistości jest ona adresowana do wszystkich osób odpowiedzialnych za planowanie i projektowanie infrastruktury na obszarach zurbanizowanych.

Spis treści:

Rozdział 1. Infrastruktura techniczna i inżynieria miejska w planowaniu miast
1.1. Co rozumie się pod pojęciem infrastruktury technicznej?
1.2. Hierarchia planów związanych z infrastrukturą
1.3. Polityka społeczno – gospodarcza czynnikiem kształtującym rozmiary urządzeń infrastruktury
1.4. Standardy inżynieryjnej obsługi mieszkańców
1.5. Inżynieria miejska kosztowną częścią budowy miast
1.6. Prawo wodne a planowanie rozwoju miast
1.7. Aktualne problemy wodne wpływające na prace planistyczne

Rozdział 2. Wody powierzchniowe (wybrane problemy)
2.1. Zagrożenia powodziowe i wały przeciwpowodziowe
2.2. Spiętrzenia wody i wyrobiska nawodnione
2.3. Dostęp do wód
2.4. Uwarunkowania dla otoczenia jezior
2.5. Stan czystości wód powierzchniowych w Polsce i ich przydatność dla wodociągów miejskich
2.6. Rzeka jako odbiornik ścieków
2.7. Ujmowanie wody z rzek i zbiorników zaporowych
2.8. Strefy ochronne dla ujęć powierzchniowych

Rozdział 3. Wody podziemne (wybrane problemy)
3.1. Stan czystości wód podziemnych
3.2. Główne zbiorniki wód podziemnych i stopnie rozpoznania zasobów
3.3. Ujmowanie wód podziemnych
3.4. Strefy ochronne dla ujęć wód podziemnych

Rozdział 4. Uzdatnianie wody
4.1. Wymagania jakościowe dla wody przeznaczonej do spożycia
4.2. Stacje uzdatniania wody (SUW)
4.3. Chlorowanie

Rozdział 5. Dostawa wody
5.1. Sieci wodociągowe
5.2. Pompowanie hydrofornie i zbiorniki wodociągowe
5.3. Zaopatrzenie ludności w wodę spożywczą w warunkach silnego skażenie

Rozdział 6. Wody geotermalne w gospodarce miejskiej

Rozdział 7. Kanalizacja
7.1. Rodzaje i cechy kanalizacji
7.2. Kanalizacja grawitacyjna i pompowanie ścieków
7.3. Uciążliwości odorów kanalizacyjnych
7.4. Strefy uciążliwości pompowni
7.5. Kanalizacja grawitacyjno – tłoczna
7.6. Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa
7.7. Tereny nieskanalizowane w mieście
7.8. Stacje zlewne ścieków

Rozdział 8. Kanalizacja deszczowa
8.1. Miejska kanalizacja deszczowa
8.2. Dopuszczalność wylewów z miejskiej kanalizacji deszczowej
8.3. Zbiorniki retencyjne
8.4. Specjalne rozwiązania retencji w rejonach śródmiejskich
8.5. Ochrona przed spływem wód z dróg pozamiejskich
8.6. Kanalizacja deszczowa małych jednostek osadniczych
8.7. Oczyszczalnie wód opadowych

Rozdział 9. Oczyszczanie ścieków
9.1. Charakterystyka ścieków komunalnych
9.2. Proces oczyszczania ścieków
9.3. Osad i biogaz produktami oczyszczania ścieków
9.4. Wymagania terenowe dla oczyszczania ścieków
9.5. Strefy izolacyjne dla oczyszczania ścieków
9.6. Przyrodnicze sposoby oczyszczania ścieków

Rozdział 10. Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków na terenach nieuzbrojonych budownictwa jednorodzinnego

Rozdział 11. Zasady planowania obsługi wodociągowo – kanalizacyjnej
11.1. Siedem zasad podstawowych
11.2. Podstawowe modele gospodarki wodno – ściekowej
11.3. Charakterystyka i ocena wskaźnika miejskich wodociągów i kanalizacji

Rozdział 12. Perspektywiczne planowanie obsługi wodociągowo – kanalizacyjnej
12.1. Horyzonty czasowe w planowaniu i trwałość lokalizacyjna obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych
12.2. Prognozy potrzeb wodnych
12.3. Progi rozwoju miast

Rozdział 13. Zasady sytuowania uzbrojenia
13.1. Sytuowanie uzbrojenia w ulicach
13.2. Umieszczenie przewodów poza ulicą
13.3. Tunele zbiorcze
13.4. Pokonywanie przeszkód liniowych
13.5. Sytuowanie przewodów w pobliżu drzew
13.6. Sytuowanie przewodów w pobliżu fundamentów budynków
13.7. Sytuowanie przewodów wodociągowych w pobliżu gruntów zanieczyszczonych
13.8. Bezwykopowa budowa przewodów
13.9. Mapy uzbrojenia ulic
13.10. Oznakowania elementów sieci w terenie

Rozdział 14. Wpływ urbanizacji na poziom wód gruntowych
14.1. Obniżenie się poziomu wód gruntowych na terenach uzbrojonych
14.2. Zamierzone obniżenie poziomu wód gruntowych w miastach
14.3. Polepszenie nawodnienia gruntów miejskich

Rozdział 15.  Obiekty inżynierii miejskiej jako elementy krajobrazu

Rozdział 16. Zakres problematyki inżynierii miejskiej w procesie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego
16.1. Fazy opracowania projektu planu zagospodarowania
16.2. Inżynieria miejska w trójfazowym procesie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego
16.3. Dobór specjalistów

Rozdział 17. Graficzna prezentacja problematyki wodociągowej i kanalizacyjnej w planach zagospodarowania przestrzennego

 

Bibliografia
Skorowidz

  Cena:

przechowalnia

69,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska