UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Wpływ wybranych metod podczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych na proces ich oczyszczanie metodą odwróconej osmozy


Wpływ wybranych metod podczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych na proces ich oczyszczanie metodą odwróconej osmozy
  Cena:

przechowalnia

45,90 zł

Dostępność: Chwilowy brak towaru
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
168
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2017
Język
polski
ISBN
978-83-65596-14-7
  Cena:

przechowalnia

45,90 zł

W pracy przedstawiono wyniki badań odcieków ze składowisk z recyrkulacją koncentratu z procesu odwróconej osmozy, skuteczność stosowanego procesu RO oraz wpływ wybranych metod podczyszczania na przebieg pracy układu odwróconej osmozy. Wprowadzenie na składowisku odpadów recyrkulacji koncentratu spowodowało w początkowym okresie jego stosowania intensyfikację procesów rozkładu w bryle odpadów, wyrażającą się wzrostem wskaźnika biodegradowalności (BZT5/ChZT) oraz wartości przewodności i substancji rozpuszczonych. Obserwowany w odciekach wzrost stężenia siarczków wpłynął korzystnie na spadek zawartości w nich wszystkich analizowanych metali ciężkich. Z upływem czasu wartość przewodności i substancji rozpuszczonych stabilizowała się, przyjmując jednak wartości blisko dwukrotnie wyższe niż na składowiskach bez recyrkulacji. Cechą charakterystyczną składowisk z długim okresem recyrkulacji był ciągły wzrost stężenia azotu amonowego oraz wartości ChZT w odciekach. Wzrost stężenia w odciekach składników mineralnych, powodowany ciągłym zawracaniem silnie zanieczyszczonego koncentratu na składowisko, skutkował spadkiem efektywności oczyszczania za pomocą RO w stosunku do ChZT, N–NH4 + , S2– oraz niestabilnym w czasie stopniem usuwania pozostałych badanych wskaźników zanieczyszczeń. Przeprowadzone badania skuteczności wybranych metod podczyszczania odcieków przed skierowaniem ich na układ RO wskazały, że ultrafiltracja oraz oczyszczanie biologiczne poprawiają efektywność pracy odwróconej osmozy zarówno w stosunku do odcieków młodych, jak i ustabilizowanych. Z kolei podczyszczanie odcieków za pomocą koagulacji może prowadzić do spadku wydajności układu RO w wyniku intensyfikacji procesu scalingu. Odnotowano też, że lepsze parametry pracy systemu RO osiągane są podczas oczyszczania odcieków ustabilizowanych. Ponadto wyniki badań pokazały, że efektywność systemu RO spada wraz ze wzrostem w odciekach stężenia jonu amonowego oraz wartości przewodności. Otrzymane rezultaty wskazują również na potrzebę podwyższenia odczynu przy kierowaniu na układ osmotyczny odcieków ze składowisk o krótkim czasie eksploatacji, obciążonych wysokim ładunkiem substancji organicznej. Istotne jest również prowadzenie badań monitorujących wydajność i skuteczność stosowanych metod podczyszczania i wprowadzania korekty parametrów pracy wraz ze zmieniającą się w czasie jakością odcieków.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych skrótów i symboli

Wstęp

1. Zastosowanie odwróconej osmozy w procesie oczyszczania odcieków
1.1. Jakość odcieków na składowiskach odpadów komunalnych
1.2. Założenia procesu odwróconej osmozy
1.3. Techniczne aspekty procesów membranowych
1.3.1. Podstawowe parametry procesów membranowych
1.3.2. Czynniki zakłócające i ograniczające stosowanie procesu odwróconej osmozy
1.3.3. Zagospodarowanie koncentratu
1.4. Możliwości wspomagania procesu odwróconej osmozy

2. Cel i zakres pracy

3. Metodyka badań
3.1. Charakterystyka obiektów badawczych
3.1.1. Składowisko Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku
3.1.2. Składowisko Odpadów Komunalnych w Łężycach k/Gdańska
3.2. Metodyka prac badawczych
3.2.1. Metodyka badań jakości obiektów i skuteczności odwróconej osmozy (etap I)
3.2.2. Metodyka badań procesów podczyszczania (etap II)
Proces ultrafiltracji/odwróconej osmozy
Proces koagulacji
Proces nitryfikacji i denitryfikacji (SBR)
3.2.3 Metodyka analiz laboratoryjnych (etap I i II)
3.2.4. Ocena statystyczna wyników badań

4. Wyniki badań i dyskusja
4.1. Zamiany odcieków na składowiskach z recyrkulacją koncentratu (etap I)
4.1.1. Charakterystyka jakości recyrkulowanego koncentratu
Ogólne wskaźniki zanieczyszczeń
Wskaźniki organiczne
Związki  azotu
Składniki nieorganiczne
Metale ciężkie
4.1.2. Jakość odcieków na składowiskach stosujących recyrkulację koncentratu
Ogólne wskaźniki zanieczyszczeń
Wskaźniki organiczne
Związki  azotu
Składniki nieorganiczne
Metale ciężkie
4.1.3. Ocena wpływu recyrkulacji koncentratu na jakość odcieków
4.2. Ocena skuteczności odwróconej osmozy w oczyszczaniu odcieków ze składowisk z recyrkulacją koncentratu (etap I)
4.2.1. Efektywność funkcjonujących na składowiskach układów odwróconej osmozy
Ogólne wskaźniki zanieczyszczeń
Wskaźniki organiczne
Związki  azotu
Składniki nieorganiczne
Metale ciężkie
4.2.2. Ocena skuteczności eksploatowanych układów RO
4.3. Ocena wspomagania procesu odwróconej osmozy wybranymi metodami podczyszczania odcieków (etap II)
4.3.1. Podczyszczanie odcieków w zintegrowanym układzie ‘koagulacja – odwrócona osmoza’
Stopień usuwania zanieczyszczeń
Przebieg pracy RO podczas filtracji odcieków
Ocena skuteczności układu ‘koagulacja – odwrócona osmoza’ w oczyszczaniu odcieków
4.3.2. Podczyszczanie odcieków w układzie zintegrowanym ‘ ultrafiltracja – odwrócona osmoza’
Stopień usuwania zanieczyszczeń
Przebieg pracy RO podczas filtracji odcieków
Ocena skuteczności układu ‘ultrafiltracja – odwrócona osmoza’ w oczyszczaniu odcieków
4.3.3. Podczyszczanie odcieków w układzie zintegrowanym ‘SBR – odwrócona osmoza
Stopień usuwania zanieczyszczeń
Przebieg pracy RO podczas filtracji odcieków
Ocena skuteczności układu ‘SBR – odwrócona osmoza’ w oczyszczaniu odcieków
4.3.4. Statystyczna ocena wyników badań
Wpływ sposobu podczyszczania na parametry pracy układu RO
Wpływ innych czynników na parametry pracy układu RO

 

Podsumowanie i wnioski
Literatura
Streszczenie
Abstract
Spis tabel
Spis rysunków
Załącznik A

  Cena:

przechowalnia

45,90 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska