UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Zastosowanie eurokodów w projektach mostów


Zastosowanie eurokodów w projektach mostów
  Cena:

przechowalnia

37,50 zł

Dostępność: Chwilowy brak towaru
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
302
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2016
Język
polski
ISBN
978-83-7934-120-7
  Cena:

przechowalnia

37,50 zł

Jednym z działań niezbędnych do praktycznego wdrożenia Eurokodów w projektowaniu mostów jest edukacja, która powinna być prowadzona przez mostowe środowiska akademickie w programie kształcenia studentów specjalności mostowych. Przygotowany przez pracowników Zakładu Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej podręcznik również ma ten podstawowy cel. Omówiono w nim najważniejsze zasady ustalania obciążeń i oddziaływań na mosty oraz projektowania obiektów mostowych wykonanych z betonu, stali, drewna i stopów aluminium. W rozdziałach poświęconych posadowieniu podpór mostów i zagadnieniom geotechnicznym podano zasady prowadzenia analizy statycznej danego rodzaju konstrukcji i/lub elementów mostowych oraz sprawdzania stanów granicznych nośności i użytkowalności tych obiektów. Autorzy zdają sobie jednak sprawę, że są to tylko podstawy do profesjonalnego stosowania Eurokodów w projektowaniu mostów. Każdy rozdział uzupełniono więc wykazem piśmiennictwa. Podręcznik jest również skierowany do praktykujących projektantów mostów.

Spis treści:

Przedmowa 

1. Wprowadzenie do stosowania Eurokodów w projektowaniu mostów 
1.1. Nowe normy europejskie do projektowania mostów 
1.2. Stan prawny stosowania Eurokodów do projektowania mostów w Polsce 
1.3. Podsumowanie 
Piśmiennictwo 

2. Podstawy projektowania mostów według Eurokodów 
2.1. Wprowadzenie 
2.2. Ogólny przebieg projektowania 
2.3. Kluczowe założenia Eurokodów 
2.3.1. Uwagi ogólne 
2.3.2. Sytuacje obliczeniowe 
2.3.3. Metoda stanów granicznych 
2.3.4. Inne założenia kluczowe 
Objaśnienie symboli 
Piśmiennictwo 

3. Oddziaływania i obciążenia mostów drogowych 
3.1. Wprowadzenie 
3.2. Oddziaływania i obciążenia stałe 
3.3. Oddziaływania i obciążenia zmienne 
3.4. Obciążenia ruchome mostów drogowych 
3.4.1. Obciążenia ruchome 
3.4.2. Obciążenia chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych 
3.5. Oddziaływania wyjątkowe na obiekty mostowe 
3.6. Kombinacje oddziaływań 
3.7. Podsumowanie 
Objaśnienie symboli 
Piśmiennictwo 

4. Projektowanie elementów żelbetowych przęseł i podpór 
4.1. Wprowadzenie 
4.2. Materiały 
4.2.1. Beton 
4.2.2. Stal zbrojeniowa 
4.3. Zagadnienia dotyczące trwałości 
4.4. Analiza konstrukcji 
4.5. Stany graniczne nośności 
4.6. Stany graniczne użytkowalności 
4.7. Pozostałe wymagania 
Objaśnienie symboli 
Piśmiennictwo 

5. Projektowanie przęseł mostów z betonu sprężonego 
5.1. Wprowadzenie 
5.2. Materiały 
5.2.1. Beton 
5.2.2. Stal sprężająca 
5.3. Zagadnienia dotyczące trwałości 
5.4. Analiza konstrukcji 
5.4.1. Zasady ogólne 
5.4.2. Siła sprężająca w czasie naciągu 
5.4.3. Ograniczenie naprężeń w betonie w czasie naciągu 
5.4.4. Siła sprężająca 
5.4.5. Straty doraźne siły sprężającej w strunobetonie 
5.4.6. Straty doraźne siły sprężającej w kablobetonie 
5.4.7. Opóźnione straty sprężenia w strunobetonie i kablobetonie 
5.4.8. Efekty sprężenia w stanach granicznych nośności, użytkowalności i zmęczenia 
5.5. Stany graniczne nośności 
5.6. Stany graniczne użytkowalności 
5.7. Pozostałe wymagania 
Objaśnienie symboli 
Piśmiennictwo 

6. Projektowanie przęseł mostów stalowych 
6.1. Wprowadzenie 
6.2. Materiały 
6.3. Zagadnienia dotyczące trwałości 
6.4. Analiza konstrukcji 
6.4.1. Modelowanie konstrukcji 
6.4.2. Rodzaj analizy 
6.4.3. Imperfekcje 
6.4.4. Klasyfikacja przekrojów 
6.4.5. Przekrój efektywny 
6.4.6. Analiza globalna 
6.5. Stany graniczne nośności ULS 
6.5.1. Postanowienia ogólne 
6.5.2. Nośność przekrojów 
6.5.3. Cechy przekroju 
6.5.4. Przekroje rozciągane 
6.5.5. Przekroje ściskane 
6.5.6. Przekroje jednoosiowo zginane 
6.5.7. Przekroje ścinane 
6.5.8. Stateczność elementów ściskanych 
6.5.9. Stateczność elementów zginanych 
6.5.10. Wyboczenie płyt 
6.6. Stany graniczne użytkowalności SLS 
6.6.1. Zasady ogólne 
6.6.2. Ograniczenie naprężeń 
6.6.3. Ograniczenie oddychania środnika 
6.6.4. Pozostałe warunki SLS 
6.7. Łączniki, spoiny, połączenia i złącza 
6.8. Ocena zmęczenia 
6.8.1. Zasady ogólne 
6.8.2. Obciążenie zmęczeniowe 
6.8.3. Zakres zmienności naprężenia 
6.8.4. Procedura oceny zmęczenia 
6.9. Pozostałe wymagania 
Objaśnienie symboli 
Piśmiennictwo 

7. Projektowanie przęseł mostów zespolonych 
7.1. Wprowadzenie 
7.2. Materiały
7.3. Zagadnienia dotyczące trwałości 
7.4. Analiza konstrukcji 
7.4.1. Rodzaj analizy konstrukcji 
7.4.2. Szerokość efektywna 
7.4.3. Wpływ reologii betonu (pełzanie, skurcz) 
7.4.4. Zarysowanie płyty betonowej 
7.4.5. Wpływ technologii budowy 
7.4.6. Oddziaływanie temperatury 
7.4.7. Interakcja efektów globalnych i lokalnych 
7.4.8. Klasyfikacja przekrojów 
7.4.9. Organizacja obliczeń w analizie globalnej 
7.5. Stany graniczne nośności z wyjątkiem zmęczenia 
7.5.1. Zasady ogólne 
7.5.2. Nośność na zginanie 
7.5.3. Nośność na ścinanie poprzeczne 
7.5.4. Nośność w interakcji zginania i ścinania poprzecznego 
7.5.5. Nośność ściskanego pasa dolnego nad podporą pośrednią 
7.5.6. Zwichrzenie zginanych dźwigarów zespolonych 
7.6. Stany graniczne uzytkowalności 
7.6.1. Zasady ogólne 
7.6.2. Ograniczenie naprężeń 
7.6.3. Ograniczenie zarysowania w betonie płyty pomostu 
7.7. Stan graniczny zmęczenia 
7.7.1. Zasady ogólne 
7.7.2. Sprawdzanie dźwigara stalowego 
7.7.3. Sprawdzanie zbrojenia podłużnego płyty 
7.8. Sprawdzanie zespolenia płyty i dźwigara 
7.8.1. Zasady ogólne 
7.8.2. Nośność łączników sworzniowych z główkami 
7.8.3. Siła ścinająca na jednostkę długości 
7.8.4. Sprawdzanie stanów granicznych nośności ULS 
7.8.5. Sprawdzanie łączników z uwagi na zmęczenie 
7.9. Pozostałe wymagania 
Objaśnienie symboli 
Piśmiennictwo 

8. Projektowanie przęseł mostów drewnianych 
8.1. Wprowadzenie 
8.2. Materiały 
8.3. Zagadnienia dotyczące trwałości 
8.4. Analiza konstrukcji 
8.5. Stany graniczne nośności 
8.5.1. Zasady ogólne 
8.5.2. Elementy zginane 
8.5.3. Elementy ścinane 
8.5.4. Ściskanie wzdłuż włókien 
8.5.5. Ściskanie w poprzek włókien 
8.5.6. Zmęczenie 
8.6. Stany graniczne uzytkowalności 
8.6.1. Ugięcia 
8.6.2. Drgania 
8.7. Połączenia 
8.7.1. Zasady ogólne 
8.7.2. Nośność poprzeczna połączeń trzpieniowych 
8.7.3. Złącza na gwoździe 
8.7.4. Złączana śruby 
8.8. Pozostałe wymagania 
Objaśnienie symboli 
Piśmiennictwo 

9. Projektowanie posadowienia bezpośredniego podpór 
9.1. Wprowadzenie 
9.2. Obciążenia, oddziaływania i kombinacje dla fundamentów bezpośrednich 
9.3. Podstawy projektowania fundamentów bezpośrednich 
9.4. Stan graniczny nośności 
9.4.1. Zasady ogólne 
9.4.2. Sprawdzanie warunku obliczeniowego nośności podłoża pod fundamentem 
9.4.3. Opór graniczny podłoża na wyparcie gruntu spod fundamentu 
9.4.4. Sprawdzanie warunku obliczeniowego nośności na przesunięcie fundamentu po gruncie 
9.5. Stan graniczny uzytkowalności 
9.6. Podsumowanie 
Objaśnienie symboli 
Piśmiennictwo 

10. Projektowanie posadowienia głębokiego podpór 
10.1. Wprowadzenie 
10.2. Sposób 1. Projektowanie na podstawie wyników próbnych obciążeń statycznych 
10.3. Sposób 2. Projektowanie na podstawie obliczeń z zastosowaniem metod empirycznych lub analitycznych opartych na wynikach badań podłoża 
10.4. Sposób 3. Projektowanie na podstawie wyników badań dynamicznych pali 
10.4.1. Proj ektowanie pali z zastosowaniem wzorów dynamicznych 
10.4.2. Projektowanie pali z zastosowaniem analizy równania fali sprężystej (Wave Eąuation Analysis) 
10.4.3. Projektowanie pali z wykorzystaniem wyników próbnych obciążeń dynamicznych 
10.4.4. Procedura wyznaczania nośności pali na podstawie wyników badań dynamicznych pali 
10.5. Podsumowanie 
Objaśnienie symboli 
Piśmiennictwo

11. Projektowanie konstrukcji oporowych i kotew gruntowych 
11.1. Wprowadzenie 
11.2. Podstawy projektowania ścian oporowych oraz kotew gruntowych 
11.3. Projektowanie kotew gruntowych 
11.4. Obliczanie parcia i odporu gruntu 
11.5. Stany graniczne 
11.6. Podsumowanie 
Objaśnienie symboli 
Piśmiennictwo 

12. Projektowanie pomostów ze stopów aluminium 
12.1. Wprowadzenie 
12.2. Materiał 
12.3. Klasyfikacja przekrojów 
12.4. Strefa wpływu ciepła spawania 
12.5. Stany graniczne nośności 
12.5.1. Zasady ogólne 
12.5.2. Nośność na zginanie 
12.5.3. Nośność na ścinanie 
12.5.4. Nośność w interakcji zginania i ścinania 
12.5.5. Nośność na docisk pod obciążeniem lokalnym 
12.5.6. Nośność i stateczność w płaszczyźnie płyty 
12.5.7. Nośność w interakcji ściskania w płaszczyźnie i zginania
12.5.8. Nośność w złożonych stanach obciążenia 
12.5.9. Nośność połączeń spawanych 
12.6. Stany graniczne użytkowalności 
12.7. Podsumowanie 
Objaśnienie symboli 
Piśmiennictwo 

13. Wnioski końcowe 

Załącznik 1 
Piśmiennictwo 

  Cena:

przechowalnia

37,50 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: Niedostępna
przechowalnia
Siwowski Tomasz, Turoń Barbara
42,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska