UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Modelowanie procesów transportu masy NOWOŚĆ!


Modelowanie procesów transportu masy
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
117
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2016
Język
polski
ISBN
978-83-7934-054-5
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

W monografii przedstawiono najnowsze kierunki w modelowaniu procesów dyfuzji wzajemnej i reakcyjnej, prowadzących do rozwoju nowoczesnych materiałów. Opierając się na badaniach własnych, zdefiniowano fizyczne podstawy i matematyczne modele opisujące zjawiska zachodzące podczas procesu wymiany masy. W początkowych rozdziałach monografii przedstawiono klasyczne równania dyfuzji - prawa Ficka oraz metodę Darkena, uogólniono metody matematyczne oraz wprowadzono prawo zachowania masy, zasadę ciągłości objętości i prawo zachowania pędu. Tak uogólniona metoda Darkena pozwoliła na scharakteryzowanie procesu dyfuzji z uwzględnieniem pola naprężeń sprężystych. W modelach fizycznych i matematycznych ujęto efekty Kirkendalla i Frenkla towarzyszące procesowi dyfuzji. Efekt Kirkendalla i jego matematyczną interpretację oparto na następujących założeniach: 1) cząstkowe strumienie dyfuzji składników powodują strumień wakansów przepływający przez parę dyfuzyjną, 2) wakanse powstają i zanikają na dyslokacjach, tworząc wiele płaszczyzn Kirkendalla. Matematyczny opis modelu Darkena uwzględniający powstawanie wielu płaszczyzn KiŞkendalla zakłada niezerowy strumień wakansów. Oznacza to, że w materiale istnieje wiele dyslokacji (źródeł wakansów). Defekty te w warunkach podwyższonej temperatury i dużego obciążenia powodują powstawanie pustek (efekt Frenkla).
Kolejne rozdziały zawierają matematyczny opis procesu dyfuzji reakcyjnej - powstawanie oraz rozrost kryształów nowych faz pośrednich na skutek reakcji między składnikami pary dyfuzyjnej. Model matematyczny polega na określeniu równania bilansu masy dla objętości kryształów fazy o przemieszczających się granicach międzyfazowych. Scharakteryzowano proces dyfuzji reakcyjnej w układach wieloskładnikowych. W modelu matematycznym założono tworzenie się obszarów współistnienia kilku faz. W modelu dyfuzji wzajemnej w trójskładnikowych układach równowagi fazowej uwzględniono więc możliwość symulacji ilościowego transportu masy w przestrzeniach współistnienia tworzących się kryształów poszczególnych faz.
Monografię kończy rozdział dotyczący wybranych, dotychczas nierozwiązanych problemów, które są przedmiotem zainteresowania wielu specjalistów i ośrodków naukowych. Należą do nich metody: 1) jednoznacznego wyznaczania współczynników dyfuzji przy znanych, eksperymentalnie określonych profilach stężeń składników, 2) modelowanie procesów dyfuzji reakcyjnej w stopach wieloskładnikowych z uwzględnieniem więcej niż trzech składników, 3) jednoznaczne wyznaczenie ścieżki dyfuzji w układach trzyskładnikowych podczas procesu dyfuzji reakcyjnej.
W monografii szczególną uwagę zwrócono na ilościowe modele transportu masy. Opracowanie takich modeli fizycznych wymaga zastosowania wiedzy zarówno doświadczalnej, jak i matematycznej. Podstawowym problemem jest duża złożoność opisywanych zagadnień oraz niezawsze rozwiązane podstawy fizyczne procesu. Rozwiązania numeryczne przedstawione w załącznikach pozwalają na szybkie zaznajomienie się z opracowanymi wynikami symulacji.

Spis treści:


Spis oznaczeń i symboli 

1. Wstęp 

2. Modelowanie procesu dyfuzji w stopach wieloskładnikowych - uogólniona metoda Darkena z uwzględnieniem pola naprężeń sprężystych 
2.1. Wprowadzenie 
2.2. Układ odniesienia 
2.3. Równanie konstytutywne strumienia masy składnika roztworu
2.4. Równanie bilansu masy - zasada zachowania masy 
2.5. Naprężenia spowodowane dyfuzją wzajemną 
2.6. Zasada zachowania pędu - równanie ruchu 
2.7. Prawo zachowania energii 
2.8. Entropia i produkcja entropii 
2.9. Oddziaływanie pola naprężeń 

3. Przemieszczenie płaszczyzny Kirkendalla 
3.1. Wprowadzenie 
3.2. Metody określające przemieszczenie płaszczyzny Kirkendalla 
3.3. Symulacja numeryczna położenia płaszczyzny Kirkendalla 

4. Oddziaływanie nierównowagowego strumienia wakansów w procesie dyfuzji wzajemnej 
4.1. Wprowadzenie 
4.2. Opis matematyczny 
4.3. Wpływ defektów nierównowagowych na proces dyfuzji 

5. Wpływ zewnętrznych strumieni masy na proces dyfuzji 
5.1. Wprowadzenie 
5.2. Model procesu dyfuzji z uwzględnieniem zewnętrznych strumieni masy 
5.3. Symulacja numeryczna procesu nawęglania 

6. Modelowanie sekwencji powstawania kryształów faz pośrednich w stopach dwuskładnikowych 
6.1. Wprowadzenie 
6.2. Modelowanie procesu wzrostu kryształów jednej fazy pośredniej 
6.3. Modelowanie procesu wzrostu kryształów wielu rodzajów faz pośrednich 
6.4. Symulacja numeryczna dyfuzji reakcyjnej w stopach dwuskładnikowych 

7. Dyfuzja wzajemna w trójskładnikowych układach wielofazowych 
7.1. Wprowadzenie 
7.2. Modelowanie reakcyjnej dyfuzji wzajemnej 
7.3. Symulacja numeryczna dyfuzji reakcyjnej w nadstopie niklu MAR-247 
7.4. Symulacja numeryczna dyfuzji reakcyjnej w nadstopie niklu Rene-80 

8. Wybrane nierozwiązane problemy transportu masy 
8.1. Wprowadzenie 
8.2. Metoda Boltzmanna-Matano wyznaczania współczynników dyfuzji dla wieloskładnikowych układów równowagi fazowej 
8.3. Modelowanie dyfuzji w przestrzeniach dwu- i trójwymiarowych 
8.4. Modelowanie dyfuzji reakcyjnej dla stopów cztero- i więcejskładnikowych 
8.5. Ścieżka dyfuzji reakcyjnej w trójskładnikowych układach równowagi fazowej 

9. Podsumowanie 

Załączniki: 
Załącznik A. Potencjał dyfuzyjny jako siła napędzająca dyfuzję 
Załącznik B. Dyskretyzacja równań opisujących proces transportu masy 
Metoda różnic skończonych 
Ilorazy różnicowe - dyskretyzacja przestrzenna 
Metoda Rungego-Kutty - dyskretyzacja czasu 
Załącznik C. Rozwiązanie numeryczne metody Darkena za pomocą
Microsoft Visual Basic for Applications 
Dyskretyzacja problemu 
Program w Microsoft Visual Basic for Applications 
Załącznik D. Numeryczne rozwiązanie i symulacja procesu dyfuzji
wzajemnej za pomocą programu CADiff 
Numeryczne symulacje procesu dyfuzji wzajemnej 
Numeryczne symulacje procesu nawęglania (azotowania) stali 

Literatura 

Streszczenie 

Abstract 
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska