UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Edukacja dla bezpieczeństwa. Przewodnik dla nauczycieli


Edukacja dla bezpieczeństwa. Przewodnik dla nauczycieli
  Cena:

Ilość

przechowalnia

37,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
367
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2017
Język
polski
ISBN
978-941087-1-1
  Cena:

Ilość

przechowalnia

37,00 zł

Autorzy publikacji chcieli stworzyć szeroką propozycję dydaktyczną, która pozwoliłaby na zbudowanie standardów bezpieczeństwa w szkołach. Zagadnienia zostały tak dobrane, aby ułatwiły przeprowadzenie z uczniami dyskusji na temat zagrożeń, a także pozwoliły na wykształcenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Tematy podzielono na siedem grup: zagrożenia dla zdrowia i życia; zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku; zagrożenia wywołane substancjami psychoaktywnymi; zagrożenia psychospołeczne; zagrożenia sieciowe (Internet); zagrożenia środowiskowe; porady dla nauczycieli. 

Spis treści:

Wstęp

Wprowadzenie
Młodzież jako podmiot bezpieczeństwa

Rozdział I. Zagrożenia dla zdrowia i życia

Bezpieczeństwo własne
Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
Informowanie służb ratunkowych o wypadku w szkole
Omdlenie
Zadławienie
Atak epilepsji
Krwotoki, rany i złamania
Porażenie prądem
Oparzenie
Zatrucia
Nagłe zatrzymanie krążenia
Zalecana literatura

Rozdział II. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego

Prawnokarna odpowiedzialność nieletnich
Zjawisko przestępczości wśród nieletnich
Uczeń agresywny
Wagary
Mobbing i zastraszanie
Gangi młodzieżowe – zorganizowana przestępczość osób nieletnich
Dziecko jako ofiara przestępstw seksualnych
Kradzieże i rozboje wśród uczniów
Dewastacja i niszczenie mienia
Prostytucja wśród uczniów
Uczeń z dozorem kuratorskim
Telefon komórkowy jako narzędzie przestępstwa
Fałszywe alarmowanie o zagrożeniach
Zalecana literatura

Rozdział III. Zagrożenie wywołane substancjami psychoaktywnymi

 

Młodzież a substancje psychoaktywne
„Środki zastępcze” – nowe zagrożenia dla młodzieży
Nieletni palacze
Uczeń po wpływem alkoholu
Posiadanie narkotyków przez ucznia
Handel narkotykami w szkole
Zalecana literatura

Rozdział IV. Zagrożenie psychospołeczne

Subkultury młodzieżowe
Sekty i grupy psychomanipulacyjne
Uczeń z ADHD
Zaburzenia łaknienia wśród uczniów
Uczeń z cukrzycą
Uczeń niepełnosprawny
Uczeń z depresją
Gdy uczeń zostanie rodzicem
Uczeń z nowotworem
Uczeń ze skłonnościami samobójczymi
Śmierć ucznia (choroba, samobójstwo, wypadek)
Zalecana literatura

Rozdział V. Zagrożenia sieciowe

Piractwo i inne łamanie prawa
Cyberprzemoc/ cyberbuyling
Pedofilia w cyberprzestrzeni
Uzależnienie od Internetu
Zalecana literatura

Rozdział VI. Zagrożenia naturalne, cywilizacyjne i wojenne

Zagrożenie pożarowe
Zagrożenie wybuchem bombowym
Katastrofy techniczne
Klęski żywiołowe
Zagrożenia epidemiologiczne
Zagrożenia terrorystyczne
Zagrożenia wojenne
Alarmy i sposoby reagowania
Zalecana literatura

Rozdział VII. Zagrożenia wywołane degradacją środowiska naturalnego

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych
Bezpieczeństwo a prawidłowa gospodarka odpadami
Hałas i wibracje jako zagrożenia bezpieczeństwa
Promieniowanie jako zagrożenia bezpieczeństwa
Zalecana literatura

Rozdział VIII. Porady dla nauczycieli

Wypadek w szkole
Zagrożenia bezpieczeństwa w szkolnym laboratorium chemicznym
Bezpieczeństwo uczniów w szkolnych obiektach sportowych
Bezpieczeństwo podczas imprez i festynów szkolnych
Bezpieczeństwo w trakcie wycieczki szkolnej
Bezpieczeństwo młodzieży w górach latem
Bezpieczeństwo młodzieży e górach zimą
Bezpieczeństwo młodzieży nad wodą latem
Bezpieczeństwo młodzieży na wodą w zimie
Choroba zakaźna w szkole
Zawieszenie i odwołanie zajęć w szkole
 Ćwiczenia w zakresie ewakuacji uczniów
Reagowanie na przemoc w rodzinie ucznia
Czyny karalne wobec nauczyciela
Ochrona i monitoring w szkole
Straż Gminna (Miejska) na terenie szkoły
Programy profilaktyczne straży gminnej (miejskiej)
Policja w szkole
Policyjne programy profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa (na przykładzie działań KMP we Wrocławiu)
Grupy prewencyjne wsparcia szkół
Zalecana literatura

Rozdział IX. Procedury reagowania

 

Rzeczowy spis zagadnień

  Cena:

Ilość

przechowalnia

37,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska