UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Zarządzanie bezpieczeństwem żeglugi na obszarach VTS


Zarządzanie bezpieczeństwem żeglugi na obszarach VTS
  Cena:

przechowalnia

36,00 zł

Dostępność: Chwilowy brak towaru
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
292
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2017
Język
polski
ISBN
978-83-941087-2-4
  Cena:

przechowalnia

36,00 zł

Celem podręcznika jest zapoznanie nawigatorów z dodatkowymi informacjami wspomagającymi prowadzenie statków na obszarach morskich z dużym natężeniem ruchu oraz z licznymi niebezpieczeństwami dla żeglugi. Publikację przygotowano z myślą głównie o studentach wydziałów nawigacyjnych uczelni morskich. Korzystać mogą z niej również oficerowie statków i służb lądowych zapewniających bezpieczeństwo żeglugi na obszarach działania VTS.

Spis treści:

Wstęp

1. Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem morskim
1.1. Organizacja zarządzania
1.1.1. Międzynarodowy poziom zarządzania
1.1.2. Regionalny poziom zarządzania
1.1.3. Subregionalny poziom zarządzania
1.1.4. Narodowy poziom zarządzania
1.1.5. System bezpieczeństwa morskiego na polskich obszarach morskich
1.2. Systemy prawne na różnych poziomach zarządzania
1.2.1. Poziom międzynarodowy – akty prawne IMO
1.2.2. Poziom narodowy – akty prawne naczelnych organów RP
1.2.3. Poziom lokalny -  zarządzania i komunikaty dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
1.3. Główne akty prawne dotyczące międzynarodowego systemu bezpieczeństwa morskiego
1.3.1. System bezpieczeństwa i ochrony żeglugi
1.3.2. System ochrony środowiska morskiego i jego zasobów
1.3.3. System zarządzania strefą brzegową
1.3.4. System bezpieczeństwa i ochrony portów oraz przystani
1.3.5. System bezpieczeństwa i ochrony w strefie plaż

2. Podstawy prawne VTS
2.1. Międzynarodowe podstawy tworzenia VTS
2.1.1. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO)
2.1.2. Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego i Latarń Morskich (IALA)
2.1.3. Komitet VTS
2.2. Analiza podstaw prawnych funkcjonowania KSBM
2.2.1. Stan prawny polskich obszarów morskich
2.2.2. Międzynarodowe i krajowe dokumentu prawne stanowiące podstawę utworzenia oraz funkcjonowania KSBM
2.2.2.1. Rozwój transportu morskiego w UE
2.2.2.2. Ochrona środowiska
2.2.2.3. Nadzór w polskich obszarach prawnych
2.2.2.4. Cele rozwoju i modernizacji polskiego sektora transportowego
2.2.2.5. Bezpieczeństwo
2.2.2.6. Rozwój infrastruktury portów morskich
2.3. Rozwój systemów bezpieczeństwa morskiego

3. Zadania VTS
3.3. Rola systemów bezpieczeństwa morskiego
3.2. Podstawowe funkcje VTS
3.2.1. Bezpieczeństwo żeglugi
3.2.2. Efektywność ruchu morskiego
3.2.3. Ochrona środowiska
3.2.4. Ochrona społeczeństw na obszarach nadmorskich
3.2.5. Wspieranie działań ochrony żeglugi prze VTS
3.2.6. Współpraca z serwisami portowymi

4. Rodzaje serwisów świadczonych przez VTS
4.1. Cele serwisów  oddziałujących na ruch statków
4.2. Lokalne serwisy portowe (LPS)
4.3. Serwisy VTS
4.3.1. Zakres informacji w serwisie INS
4.3.2. Zakres informacji w serwisie TOS
4.3.3. Zakres informacji w serwisie NAS
4.4. Wdrożenie serwisów VTS

5. Zasady zarządzania ruchem statków
5.1. Charakterystyka warunków geograficznych, meteorologicznych, hydrologicznych i warunków ochrony środowiska morskiego
5.2. Typy statków i natężenie ruchu morskiego
5.3. Wpływ czynników ekonomicznych na sterowanie ruchem za pomocą VTS
5.4. Metody zarządzania ruchem statków na obszarach VTS

6. Kryteria ustanowienia VTS
6.1. Ogólne wytyczne utworzenia VTS
6.2. Sposoby poprawy bezpieczeństwa i efektywności nawigacji morskiej
6.3. Korzyści z wprowadzania VTS
6.4. Analiza potrzeby wdrożenia VTS
6.5. Personel VTS

7. Planowanie i organizacja VTS
7.1. Lokalna geograficzna charakterystyka
7.2. Meteorologia i hydrografia
7.3. Inne czynniki
7.4. Wymagania organizacyjne w serwisach VTS
7.4.1. Natężenie ruchu
7.4.2. Współpraca z innymi serwisami
7.4.3. Współpraca z sąsiednimi serwisami
7.4.4. Zarządzanie operacyjne
7.4.5. Ochrona
7,4,6, Organizacja wewnętrzna
7.4.7. Podstawy prawne

8. Wyposażenie VTS w urządzenia i systemy
8.1. Podsystemy VTS
8.2. Komunikacja
8.2.1. Komunikacja ze statkami
8.2.2. Radiokomunikacja na częstotliwości UKF
8.2.3. Radiokomunikacja dalekiego zasięgu
8.2.4. Komunikacja ze współpracującymi serwisami
8.2.5. Inne rodzaje komunikacji
8.3. System radarowy VTS
8.3.1. Funkcje radarów
8.3.2. Charakterystyki celów
8.3.3. Możliwości wykrywania celów
8.3.4. Warunki propagacji fal radarowych
8.3.5. Dokładność i rozróżnialność celów radarowych
8.3.6. Śledzenie radarowe
8.4. System automatycznej identyfikacji (AIS)
8.4.1. Cele AIS
8.4.2. Wykorzystanie AIS w działaniach VTS
8.4.3. Serwisy AIS
8.4.4. Wykorzystanie operacyjne
8.4.5. Dane AIS i częstotliwość ich nadawania
8.4.6. Analiza zasięgu działania AIS
8.4.7. Krótkie wiadomości bezpieczeństwa
8.4.8. Wiadomości binarne
8.4.9. sposoby wykorzystania AIS
8.4.10. Zobrazowanie danych AIS
8.4.11. Aktualności AIS
8.4.12. Rezolucje, rekomendacje i wytyczne dotyczące AIS
8.5. Radionamierniki
8.6. System hydrologiczno – meteorologiczny
8.7. Telewizja przemysłowa
8.8. Zarządzanie informacjami w VTS
8.8.1. Zobrazowanie ruchu
8.8.2. Zobrazowanie informacji o ruchu
8.8.3. Środowisko pracy operatora VTS
8.8.4. Warunki pracy VTS w sytuacjach niestandardowych
8.8.5. Dostępność i niezawodność urządzeń VTS

9. Krajowy system bezpieczeństwa morskiego (KSBM)
9.1. Założenia polityki morskiej RP
9.2. Wspólny mechanizm wymiany informacji na obszarach morskich UE
9.3. Założenia budowy KSMB-I
9.4. Ocena zgodności założeń KSMB z zasadami wspólnego mechanizmu wymiany informacji na obszarach morskich UE

10. Analiza techniczna
10.1. Struktura KSBM
10.2. Charakterystyka techniczna SMRM na polskich obszarach morskich
10.2.1. Charakterystyka techniczna radarów dalekiego zasięgu
10.2.1.1. Istniejące radary dalekiego zasięgu
10.2.1.2. Proponowane radary dalekiego zasięgu w ramach KSMB-I
10.2.2. Analiza techniczna radarów portowych
10.2.2.1. Istniejące radary porotwe
10.2.2.2. Proponowane radary bliskiego zasięgu w ramach KSBM-I
10.2.2.3. Proponowane radary portowe
10.2.3. Radary VTS i VTMS
10.2.3.1. Istniejące stacje radarowe VTS Zatoka Gdańska
10.2.3.2. Planowana rozbudowa sieci radarów VTS Zatoka Gdańska i VTMS Szczecin – Świnoujście
10.2.4. Wieże (maszty)radarowe wraz z obiektami infrastruktury podstawowej
10.2.4.1. Istniejące wieże i obiekty radarowe
10.2.4.2. Proponowana budowa nowych i modernizacja istniejących wież na potrzeby wstawienia planowanych radarów
10.2.5. Kamery CCTV
10.2.5.1. Istniejące kamery CCTV
10.2.5.2. Propozycja wystawienia kamer CCTV
10.2.6. Stacje hydrologiczno – meteorologiczne
10.2.6.1. Planowane lokalizacje stacji hydrologiczno – meteorologicznych
10.2.7. System automatycznej identyfikacji (AIS)
10.2.7.1. Planowana rozbudowa AIS
10.2.7.2. Lokalizacja stacji bazowych AIS – PL
10.2.8. Krajowy DGPS – PL
10.2.8.1. Przeznaczenie systemu
10.2.8.2. Stan systemu oraz przystosowanie go do wymogów międzynarodowych IALA i IMO w latach 2007 – 2009
10.2.8.3. Planowany zakres modernizacji
10.2.9. Ogólnoświatowy system identyfikacji i śledzenia dalekiego zasięgu (LRIT)
10.2.10. Urządzenia kontroli i monitorowania stacji brzegowych
10.2.10.1. System telewizji dozorowej
10.2.10.2. System instalacji okablowania
10.2.10.3. System klimatyzacji
10.2.10.4. System zasilania bezprzewodowego
10.2.10.5. Wydzielona instalacja elektryczna urządzeń komputerowych
10.2.10..6. System okablowania strukturalnego
10.2.10.7. System alarmu pożaru
10.2.10.8. System sygnalizacji włamania i napadu z modułem kontroli dostępu
10.2.11. Dostosowanie centrów VTS oraz VTMS do realizacji MAS
10.2.12. Wdrożenie krajowych standardów wyszkolenia i kwalifikacji dla personelu służb kontroli ruchu statków oraz służb kapitanów i bosmanów portów
10.2.12.1. Szkolenia w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich
10.2.12.2. Ustawa z dnia 4 września 2008r. o ochronie żeglugi i portów (Dz. U. z 2016 r. Nr 49)
10.2.13. Przygotowanie centrów kryzysowych urzędów morskich w Szczecinie, Słupsku oraz Gdyni do działań na trzecim poziomie kodeksu ISPS.

11. Monitorowanie ruchu i wymiana informacji zgodnie ze standardami UE
11.1. System monitoringu ruchu statków i informacji (VTMIS) UE
11.2. Składowe systemu VYMIS
11.2.1. Charakterystyka VTS
11.2.2. Charakterystyka AIS
11.2.3. Charakterystyka SRS
11.2.4. Charakterystyka MAS
11.2.5. Charakterystyka LRIT
11.2.6. Charakterystyka komputerowego systemu wymiany danych (KSWD) – systemu SafeSeaNet
11.3. System monitoringu ruchu statków i informacji (VTMIS) w państwach bałtyckich
11.4. System monitoringu ruchu statków i informacji (VTMSI) w Polsce
11.4.1. System wymiany informacji bezpieczeństwa żeglugi (SWIBŻ)
11.4.2. System kontrolno – informacyjny dla portów polskich (PHICS)

12. Krajowy system monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji
12.1. Charakterystyka systemu SafeSeaNet
12.2. Struktura krajowego systemu SafeSeaNet
12.2.1. Elementy infrastruktury technicznej systemu SafeSeaNet
12.2.2. Krajowy koordynator SafeSeaNet
12.2.3. Krajowi użytkownicy systemu SafeSeaNet
12.2.4. Dostęp do PHICS
12.2.5. Zakresy uczestnictwa krajowych użytkowników w systemie SafeSeaNet
12.3. Systemy teleinformatyczne

 

Literatura
Wykaz najważniejszych skrótów
Wykaz tabel
Wykaz rysunków
Załączniki

  Cena:

przechowalnia

36,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska