UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Psychoseksualne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością fizyczną


Psychoseksualne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością fizyczną
  Cena:

przechowalnia

55,00 zł

Dostępność: Chwilowy brak towaru
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
516
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2016
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

55,00 zł

Do niedawna, nie tylko w Polsce, osoby z niepełnosprawnością były traktowane wręcz jako aseksualne. Powodowało to nie tylko brak akceptacji dla wszelkich form manifestacji potrzeb seksualnych podejmowanych przez osoby z niepełnosprawnością oraz nieuwzględnianie w programach wspierania tych osób i procedurach medycznych problematyki seksualności, ale także brak badań zmierzających do sporządzenia diagnozy seksualności osób z niepełnosprawnością.
Celem projektu badawczego „Psychoseksualne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w relacjach z otoczeniem społecznym” było dokonanie kompleksowej i wielowymiarowej analizy jakości funkcjonowania psychoseksualnego tych osób w Polsce, która pozwoliłaby określić psychologiczne, społeczne, pedagogiczne oraz medyczne determinanty życia seksualnego osób z niepełnosprawnością oraz ich relacji z otoczeniem.


Spis treści:

Wprowadzenie (Zbigniew Izdebski)
Preface (Zbigniew Izdebski)

Etap pierwszy. Eksploracyjne badanie jakościowe – wywiad IDI z osobami z niepełnosprawnością (Zbigniew Izdebski)
1. Wstęp
1.1. Cel badań i główne pytania badawcze
1.2. Scenariusz wywiadu
1.3. Dobór i charakterystyka osób badanych
1.4. Przebieg badań
2. Funkcjonowanie psychoseksualne osoby z niepełnosprawnością: dzieciństwo – dojrzewanie – dorosłość
3. Wnioski z badań dla dalszych etapów projektu

Etap drugi. Podsumowanie – badanie ilościowe, wywiad bezpośredni face – to – face z respondentem oraz ankieta wypełniona samodzielnie przez respondenta (Zbigniew Izdebski)
1. Wstęp
1.1. Populacja
1.2. Próba
1.3. Metoda badania
1.4. Narzędzia badawcze
1.5. Proces badawczy (faza realizacji)

I. Osoby z niepełnosprawnością
1. Typ niepełnosprawności, ograniczenia, rehabilitacja
1.1. Typ niepełnosprawności
1.2. Ograniczenia nakładane przez niepełnosprawność
1.3. Poddawanie się rehabilitacji
2. Podstawowe informacje
2.1. Poziom wykształcenia
2.2. Stosunek do wiary
2.3. Typ renty
2.4. Sposób gospodarowania pieniędzmi
3. Aktywność zawodowa
3.1. Status zawodowy
3.2. Motywacja do pracy
4. Okres dojrzewania
4.1. Okres szkolny
4.2. Obecne miejsce zamieszkania
5. Związki, małżeństwo, partnerstwo
5.1. Zakochanie
5.2. Stan cywilny
5.3. Związki partnerskie
5.4. Osoby będące obecnie w związku
6. Rodzina
6.1. Członkowie gospodarstwa domowego
6.2. Relacje rodzinne
7. Życie codzienne
7.1. Ocena osób z najbliższego otoczenia
7.2. Ocena sytuacji życiowej
8. Życie intymne
8.1. Kontakty towarzyskie
8.2. Partner związkowy i wzajemne relacje
8.3. Dolegliwości zdrowotne
8.4. Korzystanie z dodatkowych usług
8.5. Aktywność seksualna
8.6. Szczerość udzielania odpowiedzi

II. Osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
1. Typ niepełnosprawności, ograniczenia, rehabilitacja
1.1. Typ niepełnosprawności
1.2. Ograniczenia nakładane przez niepełnosprawność
1.3. Poddawanie się rehabilitacji
2. Podstawowe informacje
2.1. Poziom wykształcenia
2.2. Stosunek do wiary
2.3. Typ renty
2.4. Sposób gospodarowania pieniędzmi
3. Aktywność zawodowa
3.1. Status zawodowy
3.2. Motywacja do pracy
4. Okres dojrzewania
4.1. Okres szkolny
4.2. Obecne miejsce zamieszkania
5. Związki, małżeństwo, partnerstwo
5.1. Zakochanie
5.2. Stan cywilny
5.3. Związki partnerskie
5.4. Osoby będące obecnie w związku
6. Rodzina
6.1. Członkowie gospodarstwa domowego
6.2. Relacje rodzinne
7. Życie codzienne
7.1. Ocena osób z najbliższego otoczenia
7.2. Ocena sytuacji życiowej
8. Życie intymne
8.1. Kontakty towarzyskie
8.2. Partner związkowy i wzajemne relacje
8.3. Dolegliwości zdrowotne
8.4. Korzystanie z dodatkowych usług
8.5. Aktywność seksualna
8.6. Szczerość udzielania odpowiedź

III. Osoby z porażeniem mózgowym
1. Typ niepełnosprawności, ograniczenia, rehabilitacja
1.1. Typ niepełnosprawności
1.2. Ograniczenia nakładane przez niepełnosprawność
1.3. Poddawanie się rehabilitacji
2. Podstawowe informacje
2.1. Poziom wykształcenia
2.2. Stosunek do wiary
2.3. Typ renty
2.4. Sposób gospodarowania pieniędzmi
3. Aktywność zawodowa
3.1. Status zawodowy
3.2. Motywacja do pracy
4. Okres dojrzewania
4.1. Okres szkolny
4.2. Obecne miejsce zamieszkania
5. Związki, małżeństwo, partnerstwo
5.1. Zakochanie
5.2. Stan cywilny
5.3. Związki partnerskie
5.4. Osoby będące obecnie w związku
6. Rodzina
6.1. Członkowie gospodarstwa domowego
6.2. Relacje rodzinne
7. Życie codzienne
7.1. Ocena osób z najbliższego otoczenia
7.2. Ocena sytuacji życiowej
8. Życie intymne
8.1. Kontakty towarzyskie
8.2. Partner związkowy i wzajemne relacje
8.3. Dolegliwości zdrowotne
8.4. Korzystanie z dodatkowych usług
8.5. Aktywność seksualna
8.6. Szczerość udzielania odpowiedź

Etap trzeci. Badania jakościowe. Wywiady pogłębione IDI w Diadzie z osobami z niepełnosprawnością i ich partnerami (Alicja Długołęcka)
1. Wstęp
1.1. Podstawowe cele i pytania badawcze
1.2. Opis narzędzi badawczych
1.3. Realizacja badań

I. Życie partnerskie i seksualne mężczyzn z niepełnosprawnością ruchową
1. Podstawowe informacje o badanych mężczyznach
2. Uraz
2.1. Doświadczenia wpływające na seksualność w okresie szpitalnym
2.2. Wiedza o stanie zdrowia
2.2.1. Wiedza o konsekwencjach urazu
2.2.2. Wiedza o funkcjonowaniu seksualnym
2.3. Okres dojrzewania po urazie
2.4. Relacje seksualne przed urazem
2.5. Reakcja partnerki po urazie
2.6. Obraz samego siebie po urazie
2.6.1. Faza krytyczna
2.6.2. Mobilizacja
2.7. Kwestionariusz Nadziei Podstawowej BHI – 12
3. Seksualność
3.1. Pożądanie
3.2. Fantazje seksualne
3.3. Pierwsze kontakty seksualne po urazie
3.4. Przełamywanie oporów
3.5. Życie seksualne po urazie
3.6. Relacja seksualna z aktualną partnerką
3.7. Preferencje i wrażliwość
3.7.1. Czułość i satysfakcja partnerki
3.7.2. Upodobania seksualne
3.7.3. Zaangażowanie partnerki, dobranie odpowiedniej pozycji
3.7.4. Zaburzenia czucia, spastyka
3.7.5. Erekcja
3.7.6. Metody wspomagające
3.8. Wytrysk i orgazm
3.9. Niepełnosprawność a seks
3.10. Skala Mell – Krat
4. Związki
4.1. Postrzeganie własnej męskości
4.2. Inwentarz do oceny płci psychologicznej IPP
4.3. Początki aktualnej relacji partnerskiej
4.4. Motywacja i porozumienie w związku
4.4.1. Motywacja
4.4.2. Plany
4.4.3. Partnerstwo
4.5. Konflikty i kryzysy
5. Refleksje
5.1. Związki kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością
5.2. Obserwacje dotyczące płci i niepełnosprawności

II. Relacje partnerek mężczyzn z niepełnosprawnością ruchową
1. Podstawowe informacje o badanych
2. Po urazie
2.1. Reakcja stałych partnerek po urazie
2.2. Związek z mężczyzną z niepełnosprawnością ruchową
2.2.1. Początki
2.2.2. Refleksje o niepełnosprawności
3. Seksualność
3.1. Przełamywanie oporów
3.1.1. Aspekty psychiczne
3.1.2. Aspekty zdrowotne
3.2. Relacja seksualna
3.3. Problemy z perspektywy kobiecej
4. Związek
4.1. Kontakty z rodziną
4.2. Zalety partnera
4.3. Relacje w związku
4.3.1. Wzajemne wsparcie i radość życia
4.3.2. Bierność i chłód emocjonalny
4.3.3. Zazdrość
4.4. Obowiązki
4.5. Konflikty i kryzysy
4.5.1. Obawy
4.5.2. Konflikty
4.6. Porównanie subiektywnej oceny jakości związku przez partnerów

III. Życie partnerskie i seksualne kobiet z niepełnosprawnością ruchową
1. Podstawowe informacje o badanych
2. Uraz i niepełnosprawność od wczesnego dzieciństwa
2.1. Dzieciństwo i okres dojrzewania
2.1.1. Specyfikacja relacji społecznych
2.1.2. Poczucie wstydu
2.1.3. Kryzys poczucia własnej atrakcyjności
2.1.4. Pierwsze kontakty seksualne
2.2. Związki przed urazem
2.3. Wiedza o stanie zdrowia po urazie
2.3.1. Wiedza o konsekwencjach urazu
2.3.2. Doświadczenie „traumy kobiecości”
2.4. Reakcja partnera po urazie
2.5. Obraz samej siebie po urazie
2.6. Kwestionariusz Nadziei Podstawowe BHI – 12
3. Seksualność
3.1. Pożądanie
3.2. Fantazje seksualne
3.3. Pierwsze kontakty seksualne po urazie i przełamywaniu oporów
3.4. Życie seksualne po urazie
3.5. Relacja seksualna z aktualnym partnerem
3.6. Preferencje i wrażliwość
3.6.1. Odkrywanie wrażliwości genitalnej
3.6.2. Znaczenie stosunku seksualnego
3.6.3. Rola pieszczot i nastroju
3.7. Orgazm
3.8. Opieka ginekologiczna i stosowanie antykoncepcji
3.8.1. Profilaktyka, opieka, diagnoza
3.8.2. Zdrowie prokreacyjne i antykoncepcja
3.9. Niepełnosprawność a seks
3.10. Skala Mell – Krat
4. Związek
4.1. Postrzeganie własnej kobiecości
4.2. Inwentarz do oceny płci psychologicznej IPP
4.3. Początki aktualnej relacji partnerskiej
4.4. Motywacja i porozumienie w związku
4.4.1. Więź psychiczna
4.4.2. Niezależność
4.5. Konflikty i kryzysy
5. Relacje
5.1. Związki kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością
5.2. Obserwacje dotyczące płci i niepełnosprawności
5.2.1. „Niewidzialność”
5.2.2. Refleksje o mężczyznach i kobietach na wózkach
5.2.3. Wskazówki dla innych kobiet na wózkach

IV. Relacje partnerów z niepełnosprawnością ruchową
1. Podstawowe informacje o badanych
2. Uraz
2.1. Reakcja stałych partnerów po urazie
2.2. Związek z kobietą z niepełnosprawnością ruchową
2.2.1. Początki
2.2.2. Refleksje o niepełnosprawności
3. Seksualność
3.1. Przełamywanie oporów
3.2. Relacja seksualna
3.3. Problemy z męskiej perspektywy
4. Związki
4.1. Kontakty z rodziną
4.2. Relacje w związku
4.2.1. Bliskość i akceptacja
4.2.2. Oddalenie psychiczne i bierność
4.3. Zalety partnerki
4.4. Konflikty i kryzysy
4.5. Porównanie subiektywnej oceny jakości związku przez partnerów

V. Wnioski i rekomendacje

Etap czwarty. Badanie medyczne – ginekologiczne i urologiczne osób z niepełnosprawnością (Dariusz Radomski)

I. Ocena andrologiczna mężczyzn z widoczną niepełnosprawnością fizyczną
1. Wstęp
1.1. Stan badań
1.2. Grupa przebadanych pacjentów
1.3.  Metoda badawcza
2. Wyniki
2.1. Pacjenci z urazem rdzenia nerwowego
2.2. Pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym
3. Wnioski z oceny zdrowia andrologicznego mężczyzn z widoczną niepełnosprawnością fizyczną
4. Literatura

II. Ocena ginekologiczna kobiet z widoczną niepełnosprawnością fizyczną
1. Wstęp
1.1. Stan badań
1.2. Grupa przebadanych pacjentek
1.3. Metoda badawcza
2. Wyniki
3. Wnioski z oceny zdrowia ginekologicznego kobiet z widoczną niepełnosprawnością fizyczną
4. Literatura

Podsumowanie (Zbigniew Izdebski)
Zakończenie (Zbigniew Izdebski)
Nota o autorach

  Cena:

przechowalnia

55,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska