UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: dysfunkcje i pożądane kierunki racjonalizacji


System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: dysfunkcje i pożądane kierunki racjonalizacji
  Cena:

przechowalnia

27,00 zł

Dostępność: Chwilowy brak towaru
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
270
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2016
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7348-690-4
  Cena:

przechowalnia

27,00 zł

Celem monografii jest określenie roli i znaczenia subwencji w systemie finansowym polskiego samorządu terytorialnego. Puntem wyjścia była analiza literatury poświęconej zagadnieniom podziału dochodów między państwo a samorząd terytorialny. Część empiryczna obejmowała analizę reguł naliczania i przekazywania subwencji wraz z określeniem znaczenia subwencji w samorządowych budżetach. W szczególności skupiono się na identyfikacji nieprawidłowości i ich skutkach dla samorządowych finansów.

Badania przeprowadzono w sposób kompleksowy. Wykonano je dla globalnych sum subwencji oraz z podziałem na części i kwoty dla podsektora samorządowego jako całości oraz osobno dla gmin, powiatów i województw.

Sposobem na eliminację wad systemu jest zaproponowany model. Do opracowania posłużyły wyniki badań literaturowych, zidentyfikowane dysfunkcje oraz wnioski z analiz systemów subwencjonowania w innych krajach w stopniu dającym się przełożyć na polskie warunki. W modelu wyróżniono dwa komponenty, w obrębie których wydzielono cztery części: wyrównawczą, solidarnościową, korekcyjną oraz oświatową. W każdym komponencie wyodrębniono także rezerwę. Określono cel, jaki powinna realizować każda z części, i źródła z jakich pochodzić będą środki.


Spis treści:

WSTĘP

1. PRZEGLĄD TEORII SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ZASAD FINANSÓW PUBLICZNYCH DETERMINUJĄCYCH SYSTEM SUBWENCJONOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1.1. Teorie i modele samorządu terytorialnego
1.2. Wybrane teorie finansów publicznych
1.3. Funkcje finansów publicznych
1.4. Relacje fiskalne między poziomami władzy publicznej w teorii federalizmu fiskalnego
1.5. Podstawowe zasady systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego
1.5.1. Istota i zakres finansów jednostek samorządu terytorialnego
1.5.2. Zasada pomocniczości
1.5.3. Decentralizacja i adekwatność
1.5.4. Samodzielność

2. SUBWENCJE W SYSTEMIE DOCHODÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
2.1. System subwencjonowania a problematyka pionowego i poziomego podziału dochodów między państwo a samorząd terytorialny
2.2. Systematyka i własności dochodów jednostek samorządu terytorialnego; cechy subwencji ogólnych jako źródła dochodów
2.3. Podobieństwa i różnice między subwencjami a wybranymi dochodami jednostek samorządu terytorialnego
2.3.1. Cechy subwencji ogólnych a cechy dotacji celowych
2.3.2. Subwencje ogólne a udziały w dochodach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa

3. WSPÓŁCZESNY MODEL SUBWENCJONOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I JEGO EKONOMICZNE ZNACZENIE
3.1. Przegląd systemów subwencjonowania istniejących w wybranych krajach
3.2. Uwarunkowania makroekonomiczne systemu subwencjonowania i polityka fiskalna w latach 1991-2013
3.3. Ewolucja systemu subwencjonowania samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1991-2003
3.4. Wyrównawczo-korekcyjny system subwencjonowania w systemie zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego
3.4.1. Wpływ zmian udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa na dochody samorządu terytorialnego, w tym na system subwencjonowania
3.4.2. Gminy
3.4.3. Powiaty
3.4.4. Województwa samorządowe
3.5. System wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą/regionalną (mechanizm "janosikowego")
3.6. Rezerwa subwencji ogólnej
3.7. Część oświatowa subwencji ogólnej

4. KLUCZOWE KIERUNKI MODYFIKACJI SYSTEMU SUBWENCJONOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE - ZARYS KONCEPCJI
4.1. Ocena systemu i zidentyfikowane dysfunkcje
4.2. Postulowane zmiany w systemie subwencjonowania
4.3. Zmiany w zadaniach samorządu terytorialnego i finansach publicznych a warianty subwencjonowania

ZAKOŃCZENIE

ZAŁĄCZNIKI

BIBLIOGRAFIA

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

  Cena:

przechowalnia

27,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska