Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » ZARZĄDZANIE
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: dysfunkcje i pożądane kierunki racjonalizacji
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
270
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2016
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7348-690-4

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

27,00 zł

Celem monografii jest określenie roli i znaczenia subwencji w systemie finansowym polskiego samorządu terytorialnego. Puntem wyjścia była analiza literatury poświęconej zagadnieniom podziału dochodów między państwo a samorząd terytorialny. Część empiryczna obejmowała analizę reguł naliczania i przekazywania subwencji wraz z określeniem znaczenia subwencji w samorządowych budżetach. W szczególności skupiono się na identyfikacji nieprawidłowości i ich skutkach dla samorządowych finansów.

Badania przeprowadzono w sposób kompleksowy. Wykonano je dla globalnych sum subwencji oraz z podziałem na części i kwoty dla podsektora samorządowego jako całości oraz osobno dla gmin, powiatów i województw.

Sposobem na eliminację wad systemu jest zaproponowany model. Do opracowania posłużyły wyniki badań literaturowych, zidentyfikowane dysfunkcje oraz wnioski z analiz systemów subwencjonowania w innych krajach w stopniu dającym się przełożyć na polskie warunki. W modelu wyróżniono dwa komponenty, w obrębie których wydzielono cztery części: wyrównawczą, solidarnościową, korekcyjną oraz oświatową. W każdym komponencie wyodrębniono także rezerwę. Określono cel, jaki powinna realizować każda z części, i źródła z jakich pochodzić będą środki.


Spis treści:

WSTĘP

1. PRZEGLĄD TEORII SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ZASAD FINANSÓW PUBLICZNYCH DETERMINUJĄCYCH SYSTEM SUBWENCJONOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1.1. Teorie i modele samorządu terytorialnego
1.2. Wybrane teorie finansów publicznych
1.3. Funkcje finansów publicznych
1.4. Relacje fiskalne między poziomami władzy publicznej w teorii federalizmu fiskalnego
1.5. Podstawowe zasady systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego
1.5.1. Istota i zakres finansów jednostek samorządu terytorialnego
1.5.2. Zasada pomocniczości
1.5.3. Decentralizacja i adekwatność
1.5.4. Samodzielność

2. SUBWENCJE W SYSTEMIE DOCHODÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
2.1. System subwencjonowania a problematyka pionowego i poziomego podziału dochodów między państwo a samorząd terytorialny
2.2. Systematyka i własności dochodów jednostek samorządu terytorialnego; cechy subwencji ogólnych jako źródła dochodów
2.3. Podobieństwa i różnice między subwencjami a wybranymi dochodami jednostek samorządu terytorialnego
2.3.1. Cechy subwencji ogólnych a cechy dotacji celowych
2.3.2. Subwencje ogólne a udziały w dochodach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa

3. WSPÓŁCZESNY MODEL SUBWENCJONOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I JEGO EKONOMICZNE ZNACZENIE
3.1. Przegląd systemów subwencjonowania istniejących w wybranych krajach
3.2. Uwarunkowania makroekonomiczne systemu subwencjonowania i polityka fiskalna w latach 1991-2013
3.3. Ewolucja systemu subwencjonowania samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1991-2003
3.4. Wyrównawczo-korekcyjny system subwencjonowania w systemie zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego
3.4.1. Wpływ zmian udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa na dochody samorządu terytorialnego, w tym na system subwencjonowania
3.4.2. Gminy
3.4.3. Powiaty
3.4.4. Województwa samorządowe
3.5. System wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą/regionalną (mechanizm "janosikowego")
3.6. Rezerwa subwencji ogólnej
3.7. Część oświatowa subwencji ogólnej

4. KLUCZOWE KIERUNKI MODYFIKACJI SYSTEMU SUBWENCJONOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE - ZARYS KONCEPCJI
4.1. Ocena systemu i zidentyfikowane dysfunkcje
4.2. Postulowane zmiany w systemie subwencjonowania
4.3. Zmiany w zadaniach samorządu terytorialnego i finansach publicznych a warianty subwencjonowania

ZAKOŃCZENIE

ZAŁĄCZNIKI

BIBLIOGRAFIA

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zwirowicz Kazimierz
W ustawie z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne termin kataster nieruchomości jest utożsamiany z pojęciem ewidencji gruntów i budynków.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-17 06:58
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.