UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Projektowanie mostów zespolonych według Eurokodu 4


Projektowanie mostów zespolonych według Eurokodu 4
  Cena:

przechowalnia

42,00 zł

Dostępność: Niedostępna
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
439
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2016
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7934-075-0
  Cena:

przechowalnia

42,00 zł

Mosty zespolone stalowo-betonowe są najczęściej projektowanymi i budowanymi obiektami mostowymi w klasie mostów średniej i dużej rozpiętości. Powodem wzrastającego zainteresowania mostami zespolonymi jest zarówno ich wysoka nośność, trwałość i niezawodność, potwierdzona przez ponad 50 lat doświadczeń, jak i nowe możliwości kształtowania przekrojów poprzecznych oraz rozwój metod budowy mostów zespolonych. Do najważniejszych zalet mostów zespolonych należą:
  • optymalne wykorzystanie wysokiej wytrzymałości na rozciąganie stali konstrukcyjnej oraz wytrzymałości na ściskanie betonu, co pozwala na kształtowanie bardzo smukłych i estetycznych obiektów mostowych,
  • technologiczność budowy (krótki czas i prostota montażu), pozwalająca na niezakłócony ruch drogowy i/lub kolejowy pod budowanym obiektem,
  • wysoka nośność, trwałość i wytrzymałość zmęczeniowa żelbetowych płyt pomostów przy ograniczeniu rozwartości rys oraz odpowiedniej grubości płyty,
  • większa odporność na korozję w porównaniu z mostami stalowymi,
  • zmniejszenie rozmiarów oraz liczby podpór i fundamentów obiektów mostowych, co jest związane ze znacząco mniejszym ciężarem własnym przęseł mostów zespolonych w porównaniu z przęsłami mostów betonowych,
  • niższe koszty oraz mniejsze obciążenia środowiska w cyklu życia mostu (LCCA, LCA) w stosunku do innych rodzajów konstrukcji mostowych.


Spis treści:

Spis ważniejszych oznaczeń
Wstęp

1. Dane ogólne do projektowania
1.1. Szerokości użytkowe mostu
1.2. Klasa obciążenia mostu
1.3. Dane środowiskowe
1.3.1. Warunki ekspozycji środowiskowej
1.3.2. Wilgotność i temperatura otoczenia

2. Opis konstrukcji mostu i technologii budowy
2.1. Układ statyczny mostu
2.2. Przekrój poprzeczny mostu
2.3. Rozkład stali konstrukcyjnej
2.4. Technologia wykonania płyty
2.5. Płyta żelbetowa
2.5.1. Otulina prętów zbrojeniowych
2.5.2. Maksymalna rozwartość rys w betonie
2.5.3. Układ zbrojenia płyty pomostu
2.5.4. Przekrój poprzeczny płyty i zbrojenia w analizie globalnej

3. Materiały
3.1. Stal konstrukcyjna
3.1.1. Uwagi ogólne
3.1.2. Odporność na kruche pękanie
3.1.3. Właściwości mechaniczne stali konstrukcyjnej
3.2. Beton
3.3. Stal zbrojeniowa
3.4. Stal łączników zespalających
3.5. Materiałowe (cząstkowe) współczynniki bezpieczeństwa ...

4. Oddziaływania i obciążenia
4.1. Obciążenia stałe
4.1.1. Ciężar własny
4.1.2. Ciężar wyposażenia pomostu
4.2. Skurcz betonu
4.2.1. Deformacja skurczowa dla trwałej sytuacji obliczeniowej w chwili oddania obiektu mostowego do eksploatacji
4.2.2. Deformacja skurczowa dla trwałej sytuacji obliczeniowej w czasie nieskończonym
4.3. Wpływ pełzania betonu
4.3.1. Uwagi ogólne
4.3.2. Praktyczne obliczanie stosunku modułów sprężystości dla obciążenia długotrwałego
4.4. Oddziaływania zmienne
4.4.1. Uwagi ogólne
4.4.2. Rozkład poprzeczny umownych pasów obciążenia (do analizy globalnej)
4.4.3. Układ tandemowy TS
4.4.4. Obciążenie równomiernie rozłożone UDL
4.4.5. Oddziaływania termiczne

5. Kombinacje oddziaływań i obciążeń
5.1. Oznaczenia
5.2. Kombinacje stosowane do sprawdzania stanów granicznych nośności (ULS) z wyłączeniem zmęczenia
5.3. Kombinacje stosowane do sprawdzania stanów granicznych użytkowalności (SLS)
5.3.1. Charakterystyczne kombinacje SLS
5.3.2. Częste kombinacje SLS
5.3.3. Quasi-stałe kombinacje SLS

6. Analiza globalna
6.1. Model obliczeniowy dźwigara
6.1.1. Schemat statyczny i przekroje charakterystyczne dźwigara
6.1.2. Charakterystyka geometryczna przekroju zespolonego w strefie niezarysowanej
6.1.3. Charakterystyka geometryczna przekroju zespolonego w strefie zarysowanej
6.1.4. Wpływ nieliniowości geometrii i materiału
6.2. Uwzględnienie zjawiska szerokiego pasa (shear lag) w płycie betonowej
6.3. Uwzględnienie zarysowania betonu płyty
6.4. Wyniki analizy globalnej (siły wewnętrzne)
6.4.1. Obciążenia stałe Gk
6.4.2. Oddziaływanie skurczu betonu Sk
6.4.3. Oddziaływania termiczne 7*
6.4.4. Obciążenie ruchome TSk + UDLk według modelu LM
6.4.5. Kombinacje obciążeń i oddziaływań

7. Sprawdzanie stanów granicznych nośności (ULS) przekrojów zespolonych z wyjątkiem zmęczenia
7.1. Klasyfikacja przekroju
7.1.1. Ogólna definicja klas przekrojów
7.1.2. Wyznaczanie klasy przekroju zespolonego w praktyce
7.2. Zasady sprawdzania nośności przekrojów poprzecznych
7.2.1. Nośność na zginanie
7.2.2. Nośność na ścinanie
7.2.3. Interakcja zginania i ścinania
7.3. Sprawdzanie nośności przekroju w środku rozpiętości przęsła P1-P2
7.3.1. Siły wewnętrzne i klasa przekroju
7.3.2. Nośność plastyczna na zginanie
7.3.3. Nośność przekroju na ścinanie
7.3.4. Interakcja zginania i ścinania (przekrój klasy 1.)
7.3.5. Sprawdzanie sprężyste (alternatywne)
7.4. Sprawdzanie przekroju podporowego Pl
7.4.1. Siły wewnętrzne i klasa przekroju
7.4.2. Nośność na zginanie
7.4.3. Nośność na ścinanie
7.4.4. Interakcja zginania i ścinania (przekrój klasy 3.)
7.4.5. Przekrój efektywny klasy 2 ,
7.5. Sprawdzanie stanów granicznych nośności (ULS) przekroju zespolonego klasy 4
7.5.1. Siły wewnętrzne i klasa przekroju
7.5.2. Efektywny przekrój poprzeczny
7.5.3. Nośność przekroju na zginanie
7.5.4. Nośność na ścinanie
7.5.5. Interakcja zginania i ścinania
7.6. Sztywność żeber pionowych
7.7. Zwichrzenie i wyboczenie ściskane pasa dolnego nad podporą P

8. Sprawdzanie zmęczenia (ULS)
8.1. Elementy dźwigara stalowego
8.1.1. Procedura oceny zmęczenia
8.1.2. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa
8.1.3. Model obciążenia zmęczeniowego
8.1.4. Współczynnik równoważności uszkodzenia
8.1.5. Zastępczy współczynnik uszkodzenia przy uderzeniu (impact)
8.1.6. Zakres naprężeń Aap
8.1.7. Wartości referencyjne wytrzymałości zmęczeniowej
8.2. Zbrojenie podłużne
8.2.1. Procedura oceny zmęczenia
8.2.2. Zastępczy współczynnik uszkodzenia As
8.2.3. Zakres naprężeń w zbrojeniu AcrSJ>
8.2.4. Sprawdzanie prętów zbrojeniowych na zmęczenie

9. Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalności (SLS) przekroju zespolonego
9.1. Zakres sprawdzania SLS
9.2. Ograniczenie naprężeń
9.2.1. Naprężenia w stali konstrukcyjnej
9.2.2. Naprężenia wbetonie
9.2.3. Naprężenia w stali zbrojeniowej
9.2.4. Naprężenia w przekroju podporowym Pl
9.2.5. Naprężenia w przekroju przęsłowym.Pl-.P2
9.3. Kontrola zarysowania płyty żelbetowej
9.3.1. Minimalny przekrój zbrojenia
9.3.2. Rozwartość rys pod obciążeniem pośrednim
9.3.3. Rozwartość rys pod obciążeniem bezpośrednim
9.4. Ograniczenie efektu oddychania środnika (web breathing)

10. Sprawdzanie lokalne płyty betonowej (ULS i SLS)
10.1. Siły wewnętrzne w płycie betonowej
10.1.1. Obciążenia stałe
10.1.2. Obciążenia ruchome
10.1.3. Kombinacje obciążeń
10.2. Sprawdzanie płyty w kierunku poprzecznym
10.2.1. Minimalna powierzchnia zbrojenia
10.2.2. Nośność przekroju płyty na zginanie (ULS)
10.2.3. Nośność przekroju płyty na ścinanie pionowe (ULS)
10.2.4. Nośność przekroju płyty na ścinanie podłużne (ULS)
10.2.5. Interakcja między ścinaniem podłużnym a poprzecznym momentem zginającym
10.2.6. Ograniczenie naprężeń dla charakterystycznej kombinacji obciążeń (SLS)
10.2.7. Ograniczenie rozwartości rys dla częstej kombinacji obciążeń (SLS)
10.3. Sprawdzanie płyty w kierunku podłużnym
10.3.1. Nośność na zginanie lokalne (ULS)
10.3.2. Naprężenia ścinające w połączeniach poprzecznych segmentów płyty pomostu (ULS)
10.4. Przebicie płyty pomostu (ULS)
10.4.1. Zasady sprawdzania płyty betonowej na przebicie
10.4.2. Nośność płyty na przebicie

11. Sprawdzanie łączników zespalających
11.1. Wyznaczanie nośności łączników sworzniowych z główkami
11.2. Sprawdzanie zespolenia dla charakterystycznej kombinacji SLS
11.2.1. Siła ścinająca najednostkę długości
11.2.2. Zasady obliczeń
11.3. Sprawdzanie zespolenia dla kombinacji obciążeń i oddziaływań ULS innych niż zmęczenie
11.3.1. Projektowanie na podstawie analizy sprężystej
11.3.2. Sprawdzanie z uwzględnieniem obszarów plastycznych w strefie dodatniego momentu zginającego
11.4. Sprawdzanie łączników dla kombinacji ULS ze względu na zmęczenie
11.4.1. Obciążenie pojazdem według modelu obciążenia zmęczeniowego nr 3
11.4.2. Równoważna stała amplituda zakresu naprężenia
11.4.3. Sprawdzanie zmęczenia sworzni
11.5. Zalecenia konstrukcyjne dotyczące łączników zespalających
11.5.1. Warunki związane ze stalowym dźwigarem głównym
11.5.2. Warunki związane z osadzeniem sworzni w płycie żelbetowej
11.5.3. Warunki związane z rodzajem łączników zespalających
11.6. Wpływ skurczu betonu i oddziaływania termicznego na obliczenia sworzni na końcach pomostu

Spis wykorzystanych norm
Piśmiennictwo uzupełniające

Załączniki: 
A. Parametry geometryczne charakterystycznych przekrojów poprzecznych i rozkłady sztywności dźwigara na długości obiektu mostowego
B. Zestawienie obciążeń i oddziaływań. Wyznaczanie sił wewnętrznych ....
C. Kombinacje obciążeń w stanach granicznych ULS i SLS
D. Wyznaczanie naprężeń w stanie granicznym nośności ULS
E. Sprawdzanie zmęczenia (ULS)
F. Obliczenia pomocnicze do wyznaczania naprężeń w górnej warstwie zbrojenia płyty betonowej podczas sprawdzania rozwartości rys pod obciążeniem bezpośrednim
  Cena:

przechowalnia

42,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska