Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » AUTOMATYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Synteza bezczujnikowego sterowania maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu. Seria Monografie nr 154
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
176
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2016
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7348-662-1

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

37,00 zł

Celem monografii jest dokonanie syntezy bezczujnikowego sterowania napięciowego maszyną indukcyjną klatkową, zwłaszcza zasilaną z falownika prądu. Wnikliwy opis popularnych metod linearyzacji obiektu jest konieczny, gdyż autor proponuje nową transformację zmiennych stanu modelu maszyny zasilanej z falownika prądu do postaci zmiennych multiskalarnych oraz uzyskanie prawa regulacji na dwa sposoby: poprzez podejście klasyczne oraz adaptacyjne (backstepping). Podstawowe sposoby linearyzacji opisano szczegółowo w rozdziale 3.

Sterowanie polowo zorientowane (sterowanie prądowe) maszyną jest prostsze w implementacji niż napięciowe, nie pozwala jednak na pełną linearyzację tak złożonego modelu obiektu, jakim jest maszyna zasilana z falownika prądu. Dopiero wprowadzenie odpowiedniej transformacji (zmiennych multiskalarnych) ze statycznym sprzężeniem zwrotnym umożliwia uzyskanie pożądanych rezultatów linearyzacji i poprawy właściwości układu regulacji, co przedstawiono m.in. w rozdziale 4. Zaproponowano układ regulacji z regulatorami proporcjonalno-całkującymi. Ze względu na bardzo dobre właściwości układów regulacji, w których wykorzystywany jest mechanizm adaptacyjny, zaproponowano wyznaczenie linearyzującego sprzężenia zwrotnego za pomocą metody backstepping.

W rozdziale 6 pokazano zastosowanie metody backstepping z adaptacyjnym prawem sterowania do syntezy sterowania maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu. Wykorzystano transformacje zmiennych stanu obiektu do postaci multiskalarnej „ς”, „r” i „s”. Struktury regulacji z rozdziałów 4 i 6 wymagają estymacji składowych wektora strumienia wirnika. W rozdziale 7 przedstawiono syntezę obserwatora prędkości kątowej wirnika, w której wykorzystano metodę backstepping. Zaproponowano trzy nowe struktury, które nazwano Z, M i F.

Sterowanie, w którym estymowano prędkość kątową wirnika, jest nazywane bezczujnikowym, z ang. sensorless control. Struktury obserwatorów prędkości kątowej wirnika z rozdziału 7 zawierają funkcje stabilizujące, które otrzymano po zastosowaniu twierdzenia Lapunowa. W rozdziale 8 omówiono analizę stabilności struktur Z, M i F poprzez linearyzację wokół punktu równowagi. Na podstawie zlinearyzowanego modelu błędów obserwatora można uzyskać informację na temat dynamiki obserwatora w otoczeniu zadanego punktu równowagi. Rozkład wartości własnych na płaszczyźnie zmiennych zespolonych pozwala na dobór takich wzmocnień obserwatora, aby zapewnić kompromis pomiędzy dostatecznym tłumieniem a dynamiką. W rozdziale 8 zaprezentowano analizę zbieżności struktur Z, M, i F oraz – na podstawie twierdzenia o trwałym pobudzaniu – wyznaczono warunki, jakie musi spełniać dowolna z tych struktur, aby błędy estymat dążyły wykładniczo do zera.

Od ponad 20 lat na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej prowadzone są badania nad strukturami układów sterowania maszynami indukcyjnymi klatkowymi zasilanymi z falowników napięcia. Autor monografii od 2003 roku prowadzi badania nad nieliniowymi i bezczujnikowymi strukturami regulacji maszyn zasilanych przekształtnikowo, przede wszystkim za pomocą falowników prądu. Rezultaty tych badań opisano w omówionej rozprawie.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów

1. Wprowadzenie

2. Model matematyczny maszyny indukcyjnej klatkowej zasilanej z falownika prądu

2.1. Wprowadzenie

2.2. Model matematyczny maszyny asynchronicznej

2.3. Przekształcenia układów współrzędnych

2.4. Model matematyczny falownika prądu

2.5. Podsumowanie

3. Wybranie zagadnienia linearyzacji układów nieliniowych

3.1. Wprowadzenie

3.2. Linearyzacja przez przybliżenie liniowe

3.3. Linearyzacja przez transformację zmiennych stanu

3.4. Linearyzacja przez sprzężenie zwrotne i transformację zmiennych stanu

3.5. Metoda syntezy strukturalnej

3.6. Podsumowanie

4. Sterowanie maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu

4.1. Wprowadzenie

4.2. Bezpośrednie sterowanie polowo zorientowane z wymuszeniem składowych wektora prądu stojana

4.3. Sterowanie maszyną zasilaną z falownika prądu – transformacja „ς”

4.4. Sterowanie maszyną zasilaną z falownika prądu – transformacja „r”

4.5. Sterowanie maszyną zasilaną z falownika prądu – transformacja „s”

4.6. Podsumowanie

5. Metoda backstepping w syntezie sterowania adaptacyjnego

5.1. Wprowadzenie

5.2. Synteza sterowania bez prawa adaptacji

5.3. Synteza sterowania z prawem adaptacji

5.4. Podsumowanie

6. Synteza sterowania adaptacyjnego maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu

6.1. Wprowadzenie

6.2. Sterownie adaptacyjne backstepping – transformacja „ς”

6.3. Sterownie adaptacyjne backstepping – transformacja „r”

6.4. Sterownie adaptacyjne backstepping – transformacja „s”

6.5. Podsumowanie

7. Metoda backstepping w syntezie obserwatora prędkości kątowej wirnika i momentu obciążenie

7.1. Wprowadzenie

7.2. Struktura estymatora rozszerzonego o integrator

7.3. Adaptacyjny obserwator prędkości maszyny indukcyjnej klatkowej – struktura Z

7.4. Adaptacyjny obserwator prędkości maszyny indukcyjnej klatkowej – struktura M

7.5. Adaptacyjny obserwator prędkości maszyny indukcyjnej klatkowej z filtrem wyjściowym falownika – struktura F

7.6. Obserwator momentu obciążenia

7.7. Podsumowanie

8. Analiza stabilności i zbieżności obserwatora prędkości

8.1. Wprowadzenie

8.2.Analiza stabilności obserwatora prędkości Z maszyny indukcyjnej klatkowej

8.3. Analiza stabilności obserwatora prędkości M maszyny indukcyjnej klatkowej

8.4. Analiza stabilności obserwatora prędkości F maszyny indukcyjnej klatkowej z filtrem wyjściowym falownika

8.5. Analiza zbieżności obserwatora prędkości Z

8.6. Analiza zbieżności obserwatora prędkości F

8.7. Podsumowanie

9. Wyniki symulacyjnych i eksperymentalnych obserwatorów prędkości Z, M i F oraz momentu obciążenia

9.1. Wprowadzenie

9.2. Wyniki badań obserwatora prędkości Z

9.3. Wyniki badań obserwatora prędkości M

9.4. Wyniki badań obserwatora prędkości F

9.5. Wyniki badań obserwatora momentu obciążenia

9.6. Podsumowanie

10. Podsumowanie

Bibliografia

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Załącznik

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Citko Tadeusz, Tunia Henryk
Przemiennikami częstotliwości nazywa się układy z dwukierunkowymi łącznikami półprzewodnikowymi, przekształcające bezpośrednio napięcie przemienne o określonej częstotliwości w napięcie przemienne o zadanej częstotliwości i amplitudzie. W większości przypadków przemienniki częstotliwości zasila się z trójfazowej sieci przemysłowej napięcia przemiennego o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz i małych odchyłkach od wartości znamionowej. Przemienniki częstotliwości stosuje się głównie do zasilania masz
Suchocki Krzysztof
Autor ma nadzieję, że podręcznik ten pozwoli na łatwiejsze przyswojenie przez studentów wiedzy prezentowanej na wykładach z przedmiotu sensory i przetworniki pomiarowe, a także będzie pomocny dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko pojętej metrologii.
Suchocki Krzysztof
W skrypcie przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu pomiarów oraz statycznych i dynamicznych właściwości metrologicznych przetworników pomiarowych. W monografii opisano szczegółowo metody klasyfikacji przetworników na przetworniki zerowego, pierwszego i drugiego rzędu oraz wynikające stąd ich właściwości metrologiczne
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-23 11:18
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.