UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Mosty łukowe - dzieła kultury. Projektowanie, budowa, utrzymanie


Mosty łukowe - dzieła kultury. Projektowanie, budowa, utrzymanie
  Cena:

przechowalnia

51,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
544
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2015
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

51,00 zł

Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 29-30 listopada 2015 roku, organizowaną przez Zakład Mostów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.
Wstęp:
Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie drugiego etapu modernizacji i rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej w Polsce. Etap pierwszy (2007–2013) zakończył się wybudowaniem ponad 3 000 km dróg krajowych, w tym ponad 1 800 km dróg szybkiego ruchu. Obecnie (rok 2015) całkowita długość dróg krajowych w Polsce wynosi około 19 000 km, w tym 2 814 km stanowią drogi szybkiego ruchu: 1 511 km – autostrady i 1 303 km – drogi ekspresowe.
Mosty o konstrukcji łukowej, w Polsce i w świecie, przeżywają prawdziwy renesans, albowiem Projektanci (Twórcy) mogą nadawać im różnorodne formy, dzięki czemu aktywnie wpływają na kształtowanie krajobrazu. Wiele z tych obiektów stanowi punkty charakterystyczne tras komunikacyjnych i miast, ale są też takie, które możemy śmiało nazwać kontrowersyjnymi.
Seminarium, w zamierzeniu Organizatorów, powinno stanowić próbę oceny zrealizowanych mostów łukowych i ich technologii budowy.(...)

Spis treści:

Słowo wstępne

Józef RABIEGA
Leon Danielski (1911–1984) – mostowiec, nauczyciel akademicki, projektant mostów
Leon Danielski (1911–1984) - bridge engineer, lecturer, bridge designer

REFERATY KLUCZOWE

Jan BILISZCZUK, Marco TEICHGRAEBER, Volodymyr VOLOTSIUGA
Największe mosty łukowe świata
Largest arch bridges in the wolrd

Krzysztof WĄCHALSKI
Most przez Wisłę w Toruniu
The bridge over Vistula River in Toruń

Rolf MEICHTRY, Rafael KÜHNE
Construction of the arch of the Tamina Bridge
Budowa mostu łukowego Tamina Bridge

Jan L. VITEK, Robert BROŽ, Alexander TVRZ
Budowa mostu Troja w Pradze
Construction of the Troja Bridge in Prague

Johann KOLLEGGER, Sara FOREMNIAK, David WIMMER, Dominik SUZA, Susanne GMAINER
Budowa mostów za pomocą metody wznoszenia balansowego
Building bridges using the Balanced Lift Method

OBIEKTY HISTORYCZNE I ICH UTRZYMANIE

Janusz RYMSZA
Polska koncepcja rewaloryzacji Mostu Zamkowego w Kamieńcu Podolskim
The Polish concept of revitalization of Kamenets Podolskiy’s Castle Bridge

Andrzej NIEMIERKO
Mosty łukowe na medalach, monetach i znaczkach pocztowych
Arch bridges on medals, coins and postage stamps

Katarzyna JANIKOWSKA, Michał DELMACZYŃSKI
Zapomniane mosty łukowe
Disremembered Arch Bridges

Józef Tomasz JUROS
Żelazne mosty łukowe z Pruskiej Królewskiej huty Malapane w Ozimku
Iron arch bridges from the Royal Prussian Malapane Steelworks in Ozimek

Arkadiusz MADAJ, Krzysztof POKORSKI, Łukasz SZUBA
Zabytkowy sklepiony most łukowy w Prudniku. Studium projektu modernizacji
A historic domed arch bridge in Prudnik. Modernization design study

Józef RABIEGA, Maciej KOŻUCH, Wojciech LORENC, Dariusz ŚMIERTKA, Paweł WĄTROBA, Ryszard WODYŃSKI
Przebudowa łukowego Mostu Jagiellońskiego Południowego Starego przez Kanał rzeki Odry
Reconstruction of Jagielloński South Old Bridge over the fl ood Canal of Odra River

Mariusz PUSTELNIK
Rewitalizacja Wiaduktu Żdanowskiego. Działania zmierzające do ratowania zabytkowego, trójprzęsłowego wiaduktu kolejowego o konstrukcji murowej z przeznaczeniem na cele turystyczne
Revitalisation of the railway bridge in Żdanów (the owl mountains). Works aiming towards rescue of scheduled three spans brick-arch disused railway viaduct and its adaptation for tourist objectives

Karol RYŻ
Modernizacja zabytkowego mostu łukowego z szerokim uwzględnieniem dziedzictwa konstrukcyjno-architektonicznego
Modernization of historic arch bridge with respect to wide structural and architectural heritage

Adam WYSOKOWSKI, Jerzy HOWIS, Krzysztof GAŁKA
Odbudowa i renowacja zabytkowego łukowego „mostu kamiennego” w Kaliszu
Rebuilding and restoration of historical arch “sto ne bridge” in Kalisz

PROJEKTOWANIE, BUDOWA I MODERNIZACJA

Henryk ZOBEL, Piotr ŻÓŁTOWSKI
Wieszaki mostów łukowych
Hangers in arch bridges

Krzysztof ŻÓŁTOWSKI, Mikołaj BINCZYK
Kładka łukowa przez Wartę we Wronkach. Projekt i realizacja
Arch footbridge over Warta River in Wronki. Dessign and impimentation

Mirosław WAŁĘGA, Mariusz SOBCZYK, Zbigniew SZUCHNICKI, Mikołaj MIŚKIEWICZ, Jacek CHRÓŚCIELEWSKI
Wiadukt łukowy w Białymstoku
Arch viaduct in Bialystok

Stefan FILIPIUK, Tadeusz STEFANOWSKI, Maciej BASEK
Stalowy wiadukt łukowy w ciągu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
Steel arch viaduct along the Pomeranian Metropolitan Railway

Edmund BUDKA, Maciej KOŻUCH, Wojciech LORENC, Józef RABIEGA, Dariusz ŚMIERTKA
Stalowy łukowy most drogowy przez rzekę Odrę
Steel arch road bridge over the Odra River

Mariusz ŁUCKI, Marcin WIERZCHOWSKI, Marcin KRASIŃSKI, Michał STALMIRSKI
Łukowy wiadukt kolejowy – obiekt typu landmark
Arched railway bridge – the landmark type bridge

Piotr ŻÓŁTOWSKI, Robert DRACHAL, Andrzej MIKUCKI, Bartosz BARTOSZEWSKI
Nowy most kolejowy przez Martwą Wisłę w Gdańsku – wytworzenie i montaż ustroju nośnego
New railway bridge over Dead Vistula River - prefabrication and assembly of main span

Dariusz SOBALA
Przykłady zrealizowanych fundamentów palowych mostów i wiaduktów łukowych
Examples of construction of piled foundation for arch bridges and overpasses

Karol RYŻ, Marek PAŃTAK
Koncepcja kładki dla pieszych przez Wisłę w Krakowie
Conception of the footbridge over the Wisla River in Cracow

Piotr TOMALA, Paulina ANDERSZ, Łukasz STACHOWICZ
Konstrukcje gruntowo-powłokowe o dużych rozpiętościach
Large span buried structures

Grzegorz BYRKA
Rusztowania podporowe PERI wykorzystywane przy budowie mostów łukowych
PERI shoring solutions for the construction of arch bridges

Janusz HOŁOWATY
Modernizacja drogowego dwuprzęsłowego mostu łukowego
Upgrading of a two-span arch bridge

Janusz HOŁOWATY, Dariusz JURKOWSKI, Gabor ZIMNY
Modernizacja kolejowego wiaduktu i przepustu o konstrukcji łukowej murowanej
Refurbishment of masonery arch viaduct and culvert

Wiktor KWASHA, Bohdan HNIDETS, Lubow SALIJCZUK
Rozwój budownictwa mostów łukowych w regionie lwowskim
Arch bridges construction development in lviv region

Piotr BĘTKOWSKI
Spostrzeżenia z obserwacji niewielkich mostów łukowych położonych na terenach górniczych
Conclusions from observation of small arch bridges located on mining areas

Mariusz HEBDA
Wiadukt kolejowy o konstrukcji łukowej z jazdą górą – wybrane problemy projektowe
The railway deck arch viaduct – some problems of design

ANALIZY I BADANIA

Radosław OLESZEK, Wojciech RADOMSKI
Niektóre aspekty analizy dynamicznej mostu łukowego w świetle wymagań PN-EN
Some aspects of dynamic analysis of arch bridge According to the PN-EN codes

Paweł HAWRYSZKÓW
Badania dynamiczne kładki dla pieszych w miejscowości Wronki koło Poznania – część nurtowa
Dynamical investigation of a footbridge in Wronki near Poznań – arch section above the river

Marek PAŃTAK, Rafał SIEŃKO, Łukasz BEDNARSKI, Tomasz HOWIACKI
Analiza i badania dynamiczne łukowej kładki o. Bernatka przez Wisłę w Krakowie
Dynamic analysis and tests of the Bernatek arch footbridge over Wisla River in Cracow

Marek PAŃTAK
Parametry dynamiczne łukowych kładek dla pieszych średnich rozpiętości
Dynamic parameters of the mean span arch footbridges

Łukasz PYRZOWSKI, Jerzy KAŁUŻA, Mikołaj MIŚKIEWICZ, Łukasz FILAR, Marek WAZOWSKI, Krzysztof WILDE
Badania odbiorowe łukowej kładki dla pieszych 10T nad drogą S8 w Warszawie
Load testing of arch footbridge over S8 expressway in Warsaw

Stefan PRADELOK, Marcin JASIŃSKI, Tomasz KOCAŃSKI, Grzegorz POPRAWA
Numeryczne wyznaczanie dynamicznej odpowiedzi konstrukcji na przykładzie mostu łukowego
Numerical determination of dynamic response construction on the example of arch bridge

Grzegorz POPRAWA, Marek SALAMAK
Identyfi kacja modelu mostu po przebudowie i zmianie schematu statycznego z belkowego na łukowy
Identifi cation of the bridge model after rebuilding and changing its structural system from a beam into an arch

Krzysztof ŻÓŁTOWSKI, Tomasz ROMASZKIEWICZ
Łukowy wiadukt pomorskiej kolei metropolitalnej nad ul. Słowackiego w Gdańsku. Koncepcja jako rezultat analiz numerycznych
Arch viaduct in pomerania metropolitan railway over Juliusz Słowacki Street in Gdansk. Architectural form as a result of numerical analysis

Czesław MACHELSKI, Tomasz KAMIŃSKI
Przemieszczenia mostów murowanych pod obciążeniem kolejowym
Displacements of masonry bridges under railway loads

Czesław MACHELSKI, Marcin MUMOT
Deformacja łukowych obiektów gruntowo-powłokowych od obciążeń budowlanych
Deformation of soil steel arch structures under technological loads

Maciej MALINOWSKI, Anna BANAŚ, Marcin JESZKA, Arkadiusz SITARSKI
Doświadczenia z badań obiektów z łukiem na diagonali
Experiences from tests of bridges with arch on diagonal

INNOWACJE MOSTOWE NIEKONIECZNIE ŁUKOWE

Krzysztof GREJ
Most “wypoczynkowy” na Dworcu Centralnym w Warszawie
„The Rest Bridge” on the Central Station in Warsaw

Marek GOTOWSKI, Mateusz JUSIK, Paweł PIETRASZAK, Bartłomiej SKOWROŃSKI, Janusz SOCHACKI, Włodzimierz SOKOŁOWSKI
Most w Kamieniu nad Wisłą. Montaż i nasuwanie konstrukcji stalowej
Bridge over the Vistula River in Kamień. Assembly and launch of the steel structure

Krzysztof ŻÓŁTOWSKI, Mikołaj BINCZYK, Michał DRAWC
Drogowy most przez Wisłę w Kamieniu. Projekt i realizacja montażu przęseł
Road bridge over Vistula River in Kamień. Design and completion of erection technology

Stanisław M. KAMIŃSKI, Jolanta BORUCKA-LIPSKA
Nowe obiekty mostowe Terminala Promowego w Porcie Świnoujście
New bridges of the Ferry Terminal in the Port of Świnoujście

Jacek CHRÓŚCIELEWSKI, Mikołaj MIŚKIEWICZ, Łukasz PYRZOWSKI, Krzysztof WILDE
Badania kompozytowego mostu dla pieszych
Experimental tests of composite footbridge

Jan BILISZCZUK
WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE 2014 – SEMINARIUM. Współczesne technologie budowy mostów
WROCŁAW BRIDGE DAYS 2013 – SEMINAR. Contemporary technologies of bridge construction
  Cena:

przechowalnia

51,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska