UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych


Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych
  Cena:

przechowalnia

38,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
305
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2015
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

38,00 zł

Beton to dzisiaj najpowszechniej używany materiał budowlany na świecie ( produkcja światowa dochodzi już do 9 mld m3 rocznie, to jest 3 razy więcej niż drewna i 7 razy więcej niż stali rocznie ).(...)
Książka ta jest kolejną, już 6 pozycją, przygotowaną przez jednego z redaktorów w tematyce trwałości napraw obiektów budowlanych, a 7 w tematyce trwałości budynków i budowli. Pozycja ta aktualizuje wiedzę o najnowszych krajowych i wybranych zagranicznych osiągnięciach w dziedzinie trwałych rozwiązań naprawczych zastosowanych w obiektach betonowych. Przedstawia także przykłady negatywne prowadzące nawet do awarii lub katastrof. W celu zachowania czytelności utrzymano wprowadzony już w pierwszej książce podział na dwa główne działy. W pierwszym zawarto podstawy naukowe (Nauka, badania, technologie), w drugim przedstawiono zastosowania praktyczne trwałych napraw i wzmocnień elementów obiektów betonowych i samych obiektów (Konstrukcje betonowe, Konstrukcje żelbetowe). Treści podzielono na 24 rozdziały, których autorami są często wysokiej klasy specjaliści od napraw obiektów budowlanych.
Przygotowana monografia jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów stosowanych w naprawach obiektów budowlanych oraz wykonawców tych robót, a także do studentów kierunków związanych z budownictwem.

Spis treści:

1. Nauka, badania, technologie
Science, research, technologies

Wiesława GŁODKOWSKA
Kompatybilność materiałowa w naprawach konstrukcji żelbetowych
The material compatibility in the repair of concrete structures

Wiesław BUCZKOWSKI, Anna SZYMCZAK-GRACZYK, Zbigniew WALCZAK
The analysis of static works of closed monolithic rectangular tanks
Analiza pracy statycznej monolitycznych zamkniętych zbiorników prostopadłościennych

Dominika DĘBSKA
Trwałość betonu cementowego z kruszywem wapiennym poddanego działaniu jonów siarczanu(VI) oraz Mg2+ lub Na+
Durability of cement concrete with limestone aggregate exposed to the liquid environment containing sulphate(VI), Mg2+ and Na+ ions

Grzegorz GOLEWSKI
Analiza procesów pękania w betonach z dodatkiem popiołów lotnych w ich procesie dojrzewania
An analysis of fracture processes in concretes containing fly ash additives in the process of curing

Barbara SADOWSKA-BURACZEWSKA, Vadzim NIKITIN
Ocena wpływu wysokowartościowego kruszywa z recyklingu w belkach żelbetowych na wytrzymałość i odkształcenia betonu
Assessment of the impact of high-performance recycled aggregate in reinforced concrete beams for strength and stresses of concrete

Jacek MĄDRAWSKI, Wojciech KOSTRZEWSKI, Marta SYBIS
Wpływ proszkowych dodatków mineralnych na wytrzymałość zapraw cementowych
Powder mineral additives effect on the strength of cement mortars

2. Konstrukcje betonowe
Concrete structures

Leonard RUNKIEWICZ
Monitorowanie skuteczności i trwałości wzmocnień konstrukcji żelbetowych
Monitoring of the efficiency and durability of the concrete structures repairs

Wiesława GŁODKOWSKA, Mariusz STASZEWSKI
Ocena trwałości układu: podłoże betonowe - klej epoksydowy - taśma CFRP
Durability estimation of the system: concrete - epoxy adhesive - CFRP strip

Joanna BALCERZAK, Józef JASICZAK
Wpływ włókien stalowych i polipropylenowych na wybrane właściwości firmowych zapraw stosowanych do napraw konstrukcji betonowych
Impact of steel and polypropylene fibers on selected properties of brand mortars used for repairs of concrete structures

Tomasz BŁASZCZYŃSKI, Maciej KRÓL
Odporność korozyjna cementowych materiałów naprawczych
Corrosion resistance of cementitious repair materials

Elżbieta HORSZCZARUK, Piotr BRZOZOWSKI
Wybrane właściwości podwodnych betonów naprawczych w warunkach robót na różnych głębokościach
Selected properties of underwater repair concretes under conditions of the works conducted on the various depths

Stanisław PLECHAWSKI, Stanisław B. FIC
Współczynnik intensywności naprężeń betonu w temperaturach pożarowych
The stess intensity facto of concrete in fire temperatures

Wojciech KOSTRZEWSKI, Jacek MĄDRAWSKI, Anna M. SMOCZKIEWICZ-WOJCIECHOWSKA
Właściwości wytrzymałościowe i termoizolacyjne betonu lekkiego na kruszywie Pollytag
Compressive strength and thermal insulation properties for lightweight concrete aggregate Pollytag


3. Konstrukcje żelbetowe
RC structures

Jacek HULIMKA, Marta KAŁUŻA
Historia użytkowania i wzmocnień żelbetowego silosu na węgiel surowy
History of use and strengthening of a reinforced concrete silo for raw coal

Marek MAJ, Andrzej ÜBYSZ
Chimney cracked reinforced concrete walls as a problem of durability exploitation
Zarysowania żelbetowych ścian komina przemysłowego jako problem trwałości eksploatacyjnej

Józef JASICZAK, Agnieszka ŚLUSARCZYK, Bartosz GOŁĄBEK, Jacek GAERTNER
Wzmacnianie i naprawa zarysowanych i ugiętych belek żelbetowych zewnętrznymi cienkimi warstwami uciąglającymi
Strengthening and repairing works of defected concrete beams by the external thin continual layers

Janusz KRENTOWSKI
Konstrukcje wsporcze zbiorników gazów przemysłowych. Analiza stadium degradacji. Koncepcje wzmocnień
Supporting structures of industrial gas tanks. Analysis of their degradation stage and reinforcement concepts

Józef JASICZAK, Marcin KANONICZAK
Problemy eksploatacji i ochrony stropów żelbetowych nad zbiornikami wody do picia
Problems with the use and potection of reinfoced concrete ceilings above drinking water tanks

Dawid PAWŁOWSKI, Maciej SZUMIGAŁA
Zbrojenie kompozytowe z włókna bazaltowego - sposób na zwiększenie trwałości konstrukcji żelbetowych
Basalt fiber-reinforced polymer - the way to increase durability of reinforced concrete structures

Jacek ŚCIGAŁŁO, Teresa GRABIEC-MIZERA
Wpływ podwyższonych temperatur na nośność żelbetowych przekrojów z betonu drobnoziarnistego
Effect of elevated temperatures on bearing capacity of reinforced concrete sections of fine-grained concrete

Michał BABIAK, Przemysław WIELENTEJCZYK, Tomasz BŁASZCZYŃSKI
Naprawa żelbetowych komór kadzi masy rafinowanej zakładu produkcji płyt wiórowych
Repair of reinforced concrete chambers of refined pulp vat chipboard production plant

  Cena:

przechowalnia

38,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska