UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Podstawy teorii plastyczności w geomechanice


Podstawy teorii plastyczności w geomechanice
  Cena:

przechowalnia

46,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
203
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2015
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

46,00 zł

Monografia skierowana do doktorantów, słuchaczy studiów magisterskich, jak również pracowników naukowych zajmujących się geomechaniką. Może ona zainteresować także inżynierów-praktyków, którzy są obeznani z podstawowymi pojęciami mechaniki ciała stałego.
Głównym celem tej monografii jest wprowadzenie czytelnika w tematykę związana z opisem zachowania geomateriałów w oparciu o podstawowe koncepcje klasycznej teorii plastyczności. Ponieważ jest to tylko wprowadzenie, szereg bardziej zaawansowanych tematów, związanych na przykład z opisem lokalizacji deformacji czy też zachowania gruntów/skał częściowo nasyconych cieczą, zostało tu pominiętych. Należy również wspomnieć, że dla zachowania zwięzłości i przejrzystości liczba cytowanych prac naukowych jest silnie ograniczona.

Spis treści:

Przedmowa

1. Podstawowe koncepcje teorii plastyczności
1.1. Typowe aproksymacje odpowiedzi materiałów w jednoosiowym stanie naprężenia
1.2. Pojęcie uogólnionego kryterium plastyczności /zniszczenia
1.3. Uogólnienie koncepcji materiału idealnie plastycznego i materiału ze wzmocnieniem
1.4. Określenie odkształceń plastycznych; teoria deformacyjna i teoria plastycznego płynięcia
1.4.1. Teoria deformacyjna
1.4.2. Teoria plastycznego płynięcia
1.5. Przegląd podstawowych postulatów plastyczności; jednoznaczność rozwiązania
1.5.1. Warunek dyssypacji energii plastycznej
1.5.2. Zasada maksymalnej pracy odkształcenia plastycznego
1.5.3. Jednoznaczność rozwiązania

2. Sformułowania sprężysto – idealnie plastyczne
2.1. Ogólne rozważania
2.2. Geometryczna reprezentacja powierzchni zniszczenia
2.3. Wybór niezmienników tensora naprężenia
2.4. Kryteria zniszczenia dla geomateriałów
2.4.1. Kryterium zniszczenia Coulomba-Mohra
2.4.2. Kryterium Druckera-Pragera i inne pochodne kryteria
2.4.3. Zmodyfikowane kryteria oparte na gładkich aproksymacjach obwiedni Coulomba-Mohra
2.4.4. Nieliniowe aproksymacje w przekrojach południkowych
2.5. Wyprowadzenie związku konstytutywnego
2.5.1. Sformułowanie macierzowe.
2.6. Konsekwencje niestowarzyszonego prawa plastycznego płynięcia

3. Wzmocnienie izotropowe
3.1. Badania trójosiowe i ich matematyczna reprezentacja
3.1.1. Kryterium Coulomba-Mohra w przestrzeni ‘trójosiowej’
3.1.2. Uwagi na temat idealnie plastycznego materiału Coulomba – Mohra
3.1.3. Przegląd typowych charakterystyk mechanicznych materiałów ziarnistych
3.2. Wzmocnienie objętościowe; model stanu krytycznego
3.2.1. Sformułowanie we współrzędnych {p, q}
3.2.2. Uwagi na temat zachowania materiału ze wzmocnieniem objętościowym
3.2.3. Uogólnienie sformułowania i określenie macierzy konstytutywnej
3.3. Model wzmocnienia postaciowego
3.3.1. Sformułowanie we współrzędnych {p, q}
3.3.2. Uwagi na temat zachowania materiału ze wzmocnieniem postaciowym
3.3.3. Uogólnienie sformułowania i określenie macierzy konstytutywnej
3.4. Koncepcja wzmocnienia objętościowo-postaciowego
3.5. Specyfikacja macierzy konstytutywnej w warunkach bez drenażu

4. Hipoteza wzmocnienia izotropowo – kinematycznego
4.1. Koncepcja powierzchni ograniczającej; model wzmocnienia objętościowego
4.1.1. Sformułowanie we współrzędnych {p, q}
4.1.2. Uwagi na temat zachowania materiału z anizotropowym wzmocnieniem objętościowym
4.1.3. Uogólnienie sformułowania i określenie macierzy konstytutywnej
4.2. Koncepcja powierzchni ograniczającej; model wzmocnienia postaciowego
4.2.1. Sformułowanie we współrzędnych {p, q}
4.2.2. Uwagi na temat zachowania materiału z anizotropowym wzmocnieniem postaciowym
4.2.3. Uogólnienie sformułowania i określenie macierzy konstytutywnej

5. Całkowanie numeryczne związków konstytutywnych
5.1. Schematy całkowania Eulera
5.2. Całkowanie numeryczne w przestrzeni {p, q}
5.2.1. Schemat całkowania wzdłuż trajektorii naprężeń
5.2.2. Schemat całkowania wzdłuż trajektorii odkształceń
5.3. Przykłady numeryczne całkowania w przestrzeni {p, q}
5.3.1. Model stanu krytycznego; test z drenażem przy p = const
5.3.2. Model wzmocnienia postaciowego; testy ‘trójosiowego’ ściskania z drenażem
5.3.3. Model wzmocnienia postaciowego; testy ‘trójosiowego’ ściskania bez drenażu
5.4. Ogólne metody całkowania numerycznego
5.4.1. Wstępne sformułowanie problemu
5.4.2. Procedura rzutowania do najbliższego punktu
5.4.3. Algorytmy odwzorowania powrotnego

6. Wprowadzenie do zagadnień nośności granicznej
6.1. Sformułowanie twierdzeń o oszacowaniu dolnym i górnym
6.1.1. Przykłady zastosowań twierdzeń nośności granicznej w inżynierii geotechnicznej

7. Opis anizotropii strukturalnej w geomateriałach
7.1. Sformułowanie anizotropowych kryteriów zniszczenia
7.1.1. Sformułowanie kryterium zniszczenia w oparciu o koncepcję płaszczyzny krytycznej
7.1.2. Sformułowanie kryterium zniszczenia wykorzystujące tensor mikrostruktury
7.2. Opis procesu deformacji materiału
7.2.1. Sformułowanie teorii plastyczności dla podejścia płaszczyzny krytycznej
7.2.2. Sformułowanie teorii plastyczności wykorzystujące tensor mikrostruktury
7.2.3. Przykłady numeryczne

8. Podstawowe trendy w zachowaniu mechanicznym gruntów i skał
8.1. Podstawowe charakterystyki mechaniczne w testach monotonicznych z drenażem
8.1.1. Wpływ ciśnienia okólnego; zagęszczanie i dylatancja
8.1.2. Wpływ kąta Lodego i zjawisko lokalizacji odkształceń
8.2. Zachowanie ośrodka ziarnistego w testach bez drenażu; ewolucja ciśnienia porowego, upłynnienie
8.3. Podstawowe charakterystyki mechaniczne w testach cyklicznych; histereza i upłynnienie
8.4. Anizotropia strukturalna; charakterystyki wytrzymałościowe skał osadowych
8.5. Identyfikacja podstawowych parametrów materiałowych dla gruntów i skał
8.5.1. Ogólne uwagi dotyczące procedury identyfikacji
8.5.2. Przykłady identyfikacji wykorzystujące model wzmocnienia dewiatorowego

Literatura
Aneks. Sugerowane ćwiczenia

  Cena:

przechowalnia

46,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska