UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Ruchome obciążenia obiektów mostowych


Ruchome obciążenia obiektów mostowych
  Cena:

przechowalnia

38,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
274
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2015
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

38,00 zł

Od Autora:
Zgodnie z tytułem monografii i w jej treści przedstawiono i omówiono obciążenia użytkowe mostów drogowych i kolejowych. Celowo pominięto w tej tematyce obciążenia kładek dla pieszych, bowiem oddziaływanie tłumu i środowiska, np. wiatru, powinny być traktowane w tych konstrukcjach w odmienny, szczególny sposób. W rozdziale 4 wykazano, że mosty drogowe i kolejowe charakteryzują się zbliżoną sztywnością, natomiast kładki dla pieszych są od nich znacznie podatniejsze, co wskazuje na dużą rolę oddziaływań dynamicznych w ich projektowaniu. W monografi i oddziaływania dynamiczne wynikające z obciążeń ruchomych mostów drogowych i kolejowych są sprowadzone do normowych współczynników stosowanych w projektowaniu.
Podstawową metodą stosowaną w niniejszej monografi i jest algorytm porównawczy ujęty w trzech grupach: obciążenia zastępczego, mnożnika obciążenia i sztywności konstrukcji. W takim ujęciu analizy porównawczej możliwe jest określenie skuteczności różnych obciążeń użytkowych: projektowych, normowych, wzorcowych, eksploatacyjnych, budowlanych, specjalnych, a w tym wojskowych. Obciążenia zastępcze i mnożniki obciążenia służą do bezpośredniego porównywania obciążeń bez uwzględnienia rodzaju i konstrukcji mostu. Dzięki obciążeniom zastępczym możliwe jest bezpośrednie porównanie skuteczności składników siły wewnętrznej pochodzących od ciężaru własnego i obciążeń użytkowych. W przypadku sztywności konstrukcji istotne znaczenie ma układ nośny mostu i sposób jego użytkowania.
W monografi i podano wiele przykładów analiz porównawczych dających Czytelnikowi gotowe rozwiązania problemów skuteczności obciążeń użytkowych. Na podstawie tych przykładów można również zbudować własny algorytm porównawczy w poszukiwaniu odpowiedzi na postawione zadanie techniczne. Ogólne ujęcie algorytmu porównawczego pozwoli na wykorzystanie wyników zawartych w monografi i również po wielu latach, gdy zmienią się obecne zalecenia projektowe. Istotne znaczenie ma w tym przypadku baza danych mostów wybudowanych XX wieku. Z obecnej ewidencji mostów na kolei wynika, że ponad 50% obiektów ma obecnie powyżej 100 lat. Znaczny wpływ na dopuszczalne obciążenie użytkowe, czyli nośność mostu, ma stan techniczny jego konstrukcji i wyposażenia. W monografi i podano algorytm z przykładami obliczeń służący do uwzględnienia degradacji obiektu oraz skuteczności modernizacji lub wzmocnienia konstrukcji. W ostatnim rozdziale przedstawiono ujęcie losowe bezpieczeństwa użytkowania mostów.


Spis treści:

Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej
Od autora
Podstawowe oznaczenia
Podstawowe określenia

1. Rodzaje obiektów mostowych
1.1. Klasyfikacja obiektów mostowych
1.1.1. Budowa konstrukcji
1.1.2. Schematy statyczne
1.1.3. Konstrukcja przęsła
1.1.4. Sposób użytkowania
1.2. Nawierzchnie pomostów
1.2.1. Pomosty kolejowe
1.2.2. Podłoża pod nawierzchnię mostów drogowych
1.3. Konstrukcje zintegrowane

2. Rodzaje obciążeń mostów
2.1. Klasyfikacja obciążeń
2.2. Obciążenia zmienne
2.3. Układy obciążeń normowych
2.4. Normowe obciążenia ruchome
2.4.1. Schemat obciążenia taborem kolejowym
2.4.2. Schematy obciążeń obiektów drogowych
2.4.3. Europejskie przepisy normowe
2.5. Udział obciążeń stałych i zmiennych w siłach wewnętrznych
2.6. Stany graniczne

3. Funkcje wpływu
3.1. Rodzaje funkcji wpływu
3.2. Geometryczne formy funkcji wpływu
3.2.1. Modele geometrii obiektu
3.2.2. Wymuszenie kinematyczne funkcji wpływu
3.2.3. Przykład modelu konstrukcji
3.3. Linie wpływu rozdziału poprzecznego obciążenia
3.3.1. Parametry rozdziału poprzecznego
3.3.2. Model płyty ortotropowej
3.3.3. Model rusztu płaskiego
3.3.4. Profil poprzeczny powierzchni wpływu
3.4. Przykłady wykorzystania funkcji wpływu
3.4.1. System monitorowania mostu
3.4.2. Obciążenia od pojazdów
3.4.3. Czułość systemu monitorowania sił w wantach
3.5. Skutki przemieszczeń pionowych podparcia
3.5.1. Przetwarzanie wyników systemu monitorowania
3.5.2. Osiadanie podpór
3.5.3. Podniesienie przęsła podczas prac naprawczych

4. Sztywność konstrukcji
4.1. Sztywność konstrukcji o schemacie belkowym
4.2. Parametry charakterystyczne sztywności mostu
4.3. Zmiana sztywności obiektu podczas budowy
4.4. Badania sztywności kolejowych obiektów gruntowo – powłokowych
4.5. Sztywność obiektów drogowych
4.5.1. Badania odbiorcze mostów
4.5.2. Mosty dużych rozpiętości
4.5.3. Monolityczne przęsła płytowe
4.5.4. Przęsła z belek prefabrykowanych
4.6. Badania efektów dynamicznych mostów
4.6.1. Charakterystyki statyczne obiektów
4.6.2. Mosty drogowe
4.6.3. Kładki dla pieszych
4.7. Normowe obciążenia mostów
4.7.1. Normowa sztywność obiektu kolejowego
4.7.2. Normowa sztywność mostów drogowych

5. Metodyka porównywania obciążeń
5.1. Bezpośrednie porównywanie efektów obciążenia
5.2. Obciążenia zastępcze mostów kolejowych
5.2.1. Parametry obciążeń ruchomych
5.2.2. Kryterium reakcji podporowej
5.2.3. Kryterium momentu zginającego
5.2.4. Kryterium ugięcia
5.2.5. Analiza porównawcza obciążeń kolejowych
5.2.6. Schematy wieloprzęsłowe
5.3. Obciążenia zastępcze mostów drogowych
5.4. Obciążenia płyt pomostowych obiektów drogowych
5.4.1. Intensywność obciążenia
5.4.2. Rozkład obciążenia
5.4.3. Obciążenie zastępcze
5.5. Mnożnik obciążenia
5.5.1. Ustawienia układów obciążenia
5.5.2. Zależności pomiędzy mnożnikami obciążenia
5.6. Związek mnożnika obciążenia z obciążeniem zastępczym

6. Obciążenia wzorcowe
6.1. Metodyka analizy porównawczej
6.2. Mosty kolejowe
6.2.1. Modele taboru kolejowego
6.2.2. Analiza porównawcza obciążenia normowego i obciążeń wzorcowych
6.2.3. Analiza porównawcza lokomotyw i wagonów
6.2.3.1. Charakterystyki statyczne
6.2.3.2. Skrajne ustawienia obciążenia
6.2.3.3. Centralne ustawienia obciążenia
6.2.3.4. Pośrednie ustawienia obciążenia
6.3. Mosty drogowe
6.3.1. Modele pojazdów samochodowych
6.3.2. Analiza porównawcza

7. Obciążenia projektowe
7.1. Metodyka porównywania obciążeń kolejowych
7.1.1. Założenia ogólne
7.1.2. Podział konstrukcji przęseł
7.1.3. Schematy obciążeń
7.1.4. Ustawienia sił w układach obciążeń
7.2. Analiza porównawcza obciążeń kolejowych
7.2.1. Skrajne ustawienie obciążenia
7.2.2. Ustawienie centralne obciążeń
7.2.3. Obciążenia elementów pomostów i małe mosty
7.2.3.1. Ustawienie pośrednie obciążenia
7.2.3.2. Ustawienie skrajne obciążenia
7.2.4. Porównanie obciążeń normowych, projektowych i wzorcowych
7.3. Analiza porównawcza obciążeń drogowych
7.4. Porównanie nośności elementu

8. Obciążenia eksploatacyjne
8.1. Mosty kolejowe
8.1.1. Charakterystyki taboru kolejowego
8.1.2. Analiza porównawcza taboru kolejowego
8.2. Mosty drogowe
8.2.1. Obciążenia eksploatacyjne
8.2.2. Obciążenia budowlane
8.2.3. Pociągi drogowe
8.2.4. Transporty wojskowe
8.2.5. Obciążenia wyjątkowe w transportach nienormatywnych
8.2.6. Obciążenia odbiorcze
8.3. Efekt rozdziału poprzecznego obciążenia

9. Zmiany nośności użytkowej
9.1. Szacowanie nośności użytkowej
9.1.1. Założenia
9.1.2. Nośność użytkowa obiektu w stanie projektowym
9.1.3. Analiza parametryczna mostów kolejowych
9.1.4. Analiza parametryczna mostu drogowego
9.2. Zmiany nośności użytkowej
9.3. Efekty degradacji i wzmacniania konstrukcji
9.3.1. Algorytm obliczeń
9.3.2. Most drogowy
9.3.3. Most kolejowy

10. Bezpieczeństwo użytkowania mostów
10.1. Miara niezawodności w użytkowaniu mostów
10.2. Szacowanie bezpieczeństwa elementów mostu
10.3. Bezpieczne obciążenia ruchome
10.4. Analiza parametryczna
10.5. Niezawodność dźwigara sprężonego z uwagi na zarysowanie
10.5.1. Mechanizm zniszczenia
10.5.2. Dźwigar jednorodny
10.5.3. Dźwigar zespolony

Literatura
Skorowidz rzeczowy

  Cena:

przechowalnia

38,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
przechowalnia
Radomski Wojciech, Łucyk - Ossowska Joanna
45,00 zł
przechowalnia
Chróścielewski Jacek, Daszkiewicz Karol, Sobczyk Bartosz, Witkowski Wojciech
19,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska