Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » PSYCHOLOGIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Postresowy wzrost i psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży po doświadczeniach klęski powodzi
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
228
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2015
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

22,00 zł

Zagrożenie występowaniem katastrof jest wciąż duże, a ich negatywne skutki mogą być bardzo poważne zarówno dla pojedynczych osób, jak i całych społeczności. Badania reakcji młodych ludzi, którzy doświadczyli klęski katastrofy, skupiają zainteresowanie teoretyków stresu oraz praktyków zajmujących się psychologiczną interwencją. Monografia poświęcona jest przeglądowi aktualnej wiedzy, teoriom i empirycznym doniesieniem na temat psychicznych i społecznych reakcji młodzieży po doświadczeniach katastrofy ze szczególnym naciskiem na pozytywne następstwa stresu. W książce znajdują się także badania własne autorki przeprowadzone w grupie młodzieży szkolnej, która doświadczyła klęski powodzi w Piechowicach (woj. dolnośląskie) w 2006 roku.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział 1. Psychologiczne konsekwencje katastrof i klęsk żywiołowych dla dzieci i młodzieży

1.1. Definicje katastrofy, występowanie i główne kierunki badań psychologicznych

1.2. Zakres negatywnych psychospołecznych konsekwencji po doświadczeniu katastrofy

1.2.1. Rozpowszechnienie zaburzeń po stresie traumatycznym

1.2.2. Obecność innych problemów zdrowotnych i w zachowaniu niż PTSD

1.3. Predyktory zaburzeń i czynniki chroniące przed negatywnymi skutkami stresu katastrof i klęsk żywiołowych

1.4. Powrót do zdrowia

1.5. Transteoretyczny model psychologicznych reakcji na katastrofy (C. Benight, R. Cieslak, E. Waldrep)

1.6. Podsumowanie

Rozdział 2. Wczesne podejście naukowe opisujące pozytywne efekty cierpienia

2.1. Trwoga i cierpienie jako bodźce do własnego rozwoju w myśli filozoficznej (K. Jaspers)

2.2. Nadanie sensu cierpienia (V. Frankl)

2.3. Pozytywne zmiany psychologiczne (I.D. Yalom)

2.4. Kryzys jako warunek rozwoju (K. Dąbrowski)

2.5. Poczucie kohernacji a radzenie sobie z traumą (A. Antonovsky)

2.6. Podsumowanie

Rozdział 3. Pozytywne efekty traumatycznych doświadczeń we współczesnych teoriach psychologicznych

3.1. Przystosowanie do zagrażających wydarzeń: teoria adaptacji poznawczej (S. Taylor)

3.2. Teoria rozbitych założeń na temat świata (R. Janoff – Bulman)

3.3. Korzyści płynące z nieszczęść (G. Affleck, H. Tennen)

3.4. Rozkwit, prężność i postresowy wzrost jako reakcje na przeciwności losu (V. O'Leary, J. Ickovics)

3.5. Potraumatyczny wzrost (T. Tedeschi, L. Calhoun)

3.6. Wzrost przez przeciwności losu: teoria wartościowania organicznego (S. Jospeh, P.A. Lnley)

3.7. Wzrost potraumatyczny jako strategia zaradcza (H.J. Znoj)

3.8. Dwa oblicza postresowego wzrostu: model Janusowego Oblicza (A. Maercker, T. Zoellner)

3.9. Potraumatyczny wzrost i działanie (S. Hobfoll)

3.10. Podsumowanie

Rozdział 4. Potraumatyczny wzrost w badaniach empirycznych

4.1. Główne nurty i wyniki badań dotyczące potraumatycznego wzrostu u osób dorosłych

4.1.1. Przykłady badań empirycznych prowadzonych przez polskich psychologów

4.1.2. Potraumatyczny wzrost a psychospołeczny dobrostan

4.2.Potraumatyczny wzrost w badaniach dzieci i młodzieży

4.2.1. Badania na świecie

4.2.1. Badania polskie

4.3. Przegląd badań empirycznych dotyczących potraumatycznego wzrostu u dzieci i młodzieży po doświadczeniu katastrof naturalnych

4.4. Podsumowanie

Rozdział 5. Powódź w Piechowicach. Badania własne

5.1. Opis wydarzenie powodzi w Piechowicach z 2006 roku

5.2. Badanie pilotażowe (sześć miesięcy po powodzi)

5.2.1. Badanie jakościowe – opis metody

5.2.2. Wspomnienia młodzieży z czasów powodzi Rezultaty badania pierwszego

5.2.3. Doświadczone w czasie powodzi trudności i spostrzegane zmiany. Rezultaty badania drugiego

5.2.4. Dyskusja wyników badań własnych

5.3. Problematyka, cele i hipotezy badań własnych

5.3.1. Wydarzenia powodzi a postresowy wzrost

5.3.2. Postresowy wzrost a relacje społeczne, strategie radzenia sobie ze stresem, zdrowie psychiczne i ważne przekonania młodzieży

5.4. Opis metody

5.4.1. Procedura badań i osoby badane

5.4.2. Zastosowane instrumenty pomiarowe

5.5. Prezentacja wyników uzyskanych osiem miesięcy po powodzi (T1)

5.5.1. Analiza czynnikowa, statystyki opisowe i korelacje głównych zmiennych (T1)

5.5.2. Prezentacja wyników dotyczących związku pomiędzy wydarzeniami powodzi a postresowym wzrostem

5.5.3. Prezentacja wyników dotyczących związku pomiędzy postresowym wzrostem a relacjami społecznymi (T1)

5.5.4. Prezentacja wyników dotyczących związku pomiędzy postresowym wzrostem a przekonaniami i strategiami radzenia sobie ze stresem (T1)

5.5.5. Prezentacja wyników badań dotyczących związku pomiędzy postresowym wzrostem a zdrowiem psychicznym (T1)

5.6. Prezentacja wyników uzyskanych dwadzieścia jeden miesięcy po powodzi (T2)

5.6.1. Statystyki opisowe i korelacje głównych zmiennych. Różnice w czasie (T2)

5.6.2. Ubytek respondentów. Metoda wielokrotnych podstawień (MI)

5.6.3. Prezentacja wyników dotyczących związku pomiędzy postresowym wzrostem a relacjami społecznymi i strategiami radzenia sobie ze stresem (T2)

5.6.4. Prezentacja wyników dotyczących związku pomiędzy postresowym wzrostem a zdrowiem psychicznym (T2)

5.6.5. Prezentacja wyników dotyczących związku pomiędzy postresowym wzrostem a przekonaniami (T2)

5.7. Podsumowanie


Rozdział 6. Dyskusja wyników

6.1. Doświadczenie klęski powodzi a postresowy wzrost

6.2. Heurystyczny model badań własnych

6.2.1. Postresowy wzrost a relacje społeczne

6.2.2. Postresowy wzrost a strategie radzenia sobie ze stresem

6.2.3. Postresowy wzrost a zdrowie psychiczne

6.2.4. Postresowy wzrost a przekonania

6.3. Podsumowanie


Zakończenie

Załącznik

Bibliografia

Indeks nazwisk

Indeks rzeczowy

Spis rycin i tabel

Summary

Galeria
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 09:04
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.