Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » MATEMATYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Metody probabilistyczne
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
269
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2013
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

przechowalnia

29,00 zł

Podręcznik akademicki "Metody probabilistyczne" prezentuje metody opisu i badania zjawisk fizycznych należące do rachunku prawdopodobieństwa lub statystyki matematycznej. Opracowanie powstało na podstawie doświadczeń badawczych i dydaktycznych autora z zakresu pomiarowych zastosowań metod probabilistycznych. Może ono służyć jako przewodnik i poradnik dla osób, które ukończyły studia i w pracy zawodowej stykają się z problemami dającymi się rozwiązać metodami probabilistycznymi. Takie zagadnienia występują w wielu dziedzinach: w elektronice, informatyce, mechanice, medycynie i in.
Podręcznik będzie przydatny dla studentów uczących się metod probabilistycznych. Zakres i układ materiału zostały dostosowane do wymagań programu nauczania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej na kierunku elektronika i telekomunikacja. Mogą z niego korzystać także studenci innych kierunków studiów technicznych, a zwłaszcza kierunków pokrewnych, takich jak elektrotechnika, energetyka i automatyka.
Treść podręcznika jest podzielona na cztery części. Trzy pierwsze, zasadnicze, obejmujące materiał teoretyczny i przykłady rachunkowe wraz z rozwiązaniami, pomogą studentom opanować podstawowe pojęcia i zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Zadania do samodzielnego rozwiązania, podane na końcu każdej zasadniczej części, umożliwiają sprawdzenie stopnia przyswojenia studiowanego materiału. W części czwartej zestawiono materiały dodatkowe w postaci tablic i zależności matematycznych, przydatne podczas rozwiązywania zadań.
Przedstawiony w podręczniku materiał obejmuje zagadnienia omawiane także w innych publikacjach, zestawionych w spisie na końcu opracowania. Wykaz literatury został poprzedzony przyporządkowaniem do kolejnych rozdziałów podręcznika wybranych pozycji książkowych, merytorycznie związanych i rozszerzających prezentowany materiał. Czytelnik chcący głębiej przestudiować przedstawiane w podręczniku problemy może skorzystać ze wskazanych publikacji.

Spis treści:

Wstęp

Wykaz ważniejszych oznaczeń

Cześć I. WPROWADZENIE DO RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i modele probabilistyczne
1.1. Modele deterministyczne i probabilistyczne
1.2. Działy matematyki: rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
1.3. Doświadczenia z wynikami losowymi
1.4. Elementy algebry zdarzeń
1.5. Podstawowe modele kombinatoryki

Rozdział 2. Określenie i obliczanie prawdopodobieństwa
2.1. Definicje prawdopodobieństwa
2.2. Prawdopodobieństwo warunkowe
2.3. Twierdzenia o dodawaniu prawdopodobieństw
2.4. Twierdzenia o mnożeniu prawdopodobieństw
2.5. Zasady dodawania i mnożenia prawdopodobieństw

Rozdział 3. Prawdopodobieństwo złożonych zdarzeń losowych
3.1. Prawdopodobieństwo pojawienia się zdarzenia k razy w n niezależnych doświadczeniach
3.2. Prawdopodobieństwo pojawienia się zdarzenia co najmniej (co najwyżej) k razy w n doświadczeniach
3.3. Najbardziej prawdopodobna wartość w ciągu Bernoulliego
3.4. Twierdzenie lokalne Moivre‘a-Laplace‘a
3.5. Twierdzenie integralne Moivre‘a-Laplace‘a
Zadania

Część II. ZMIENNE LOSOWE

Rozdział 4. Charakterystyki funkcyjne zmiennych losowych jednowymiarowych
4.1. Zmienne losowe dyskretne, ciągłe i mieszane
4.2. Charakterystyki funkcyjne zmiennej losowej dyskretnej
4.3. Charakterystyki funkcyjne zmiennej losowej ciągłej
4.4. Charakterystyki funkcyjne zmiennej losowej mieszanej
4.5. Funkcja charakterystyczna zmiennej losowej

Rozdział 5. Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych jednowymiarowych
5.1. Wartość oczekiwana, wariancja i odchylenie standardowe
5.2. Zmienna losowa standardowa
5.3. Momenty zwykłe, centralne i absolutne
5.4. Charakterystyki symetrii i spłaszczenia rozkładu
5.5. Parametry pozycyjne

Rozdział 6. Modele matematyczne zmiennych losowych jednowymiarowych
6.1. Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych dyskretnych
6.2. Właściwości rozkładu normalnego
6.3. Rozkłady ąuasi-normalne
6.4. Inne rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych ciągłych
6.5. Przykłady funkcji charakterystycznych

Rozdział 7. Układy zmiennych losowych
7.1. Określenie układu zmiennych losowych
7.2. Geometryczne przedstawienie układu zmiennych losowych
7.3. Niezależne i zależne zmienne losowe
7.4. Układ dwóch zmiennych losowych dyskretnych
7.5. Układ dwóch zmiennych losowych ciągłych

Rozdział 8. Opis zależności dwóch zmiennych losowych
8.1. Zależność zmiennych losowych
8.2. Liczbowe miary zależności zmiennych losowych
8.3. Funkcje opisujące zależność dwóch zmiennych losowych
8.4. Regresja liniowa
8.5. Dwuwymiarowy rozkład normalny
8.6. Korelacja liniowa

Rozdział 9. Funkcje jednej zmiennej losowej
9.1. Pojęcie funkcji zmiennej losowej
9.2. Rozkład prawdopodobieństwa funkcji jednej zmiennej losowej
9.3. Wartość oczekiwana i wariancja funkcji jednej zmiennej losowej
9.4. Ocena wartości oczekiwanej i wariancji funkcji jednej zmiennej losowej

Rozdział 10. Funkcje dwóch zmiennych losowych
10.1. Określenie funkcji dwóch zmiennych losowych
10.2. Wartość oczekiwana oraz wariancja sumy i iloczynu dwóch niezależnych zmiennych losowych
10.3. Rozkład prawdopodobieństwa sumy dwóch niezależnych zmiennych losowych dyskretnych
10.4. Dystrybuanta i gęstość prawdopodobieństwa funkcji dwóch zmiennych losowych ciągłych
10.5. Łączna dystrybuanta i łączna gęstość prawdopodobieństwa dwóch funkcji dwóch zmiennych losowych ciągłych

Rozdział 11. Twierdzenia graniczne
11.1. Losowość i prawidłowość w modelach probabilistycznych
11.2. Nierówności Markowa i Czebyszewa
11.3. Prawa wielkich liczb
11.4. Twierdzenia graniczne integralne
11.5. Centralne twierdzenie graniczne
Zadania

Część III. PODSTAWY STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ

Rozdział 12. Podstawowe modele statystyki matematycznej
12.1. Wprowadzenie
12.2. Próba losowa
12.3. Badanie próby losowej
12.4. Dystrybuanta empiryczna
12.5. Szereg rozdzielczy i histogram
12.6. Rozkłady dla statystyki

Rozdział 13. Estymacja punktowa i przedziałowa
13.1. Wprowadzenie do estymacji
13.2. Ocena jakości estymatorów
13.3. Ocena dokładności estymatorów
13.4. Podstawowe estymatory punktowe
13.5. Metody otrzymywania estymatorów
13.6. Estymacja przedziałowa

Rozdział 14. Weryfikacja hipotez statystycznych
14.1. Wprowadzenie
14.2. Podstawowe pojęcia
14.3. Statystyczne kryterium weryfikacji hipotezy zerowej
14.4. Testy parametryczne
14.5. Błędy przy weryfikacji hipotez
14.6. Testy nieparametryczne

Rozdział 15. Wyznaczanie zależności statystycznych
15.1. Zależności statystyczne
15.2. Warunkowa wartość średnia
15.3. Wyznaczanie zależności regresyjnych
15.4. Wyznaczanie zależności korelacyjnych
15.5. Analiza wariancji
Zadania

Część IV. DODATKI - MATERIAŁY POMOCNICZE
D1. Właściwości funkcji beta i gamma Eulera
D2. Wybrane całki stosowane w rachunku prawdopodobieństwa
D3. Wartości funkcji Gaussa
D4. Wartości funkcji Laplace‘a
D5. Wartości P(x,A) rozkładu Poissona
D6. Wartości tva rozkładu Studenta
D7. Wartości xl,a rozkładu %2
D8. Wartości fv1, v2, a rozkładuFishera-Snedecora

LITERATURA
Literatura zalecana do poszczególnych rozdziałów
Wykaz literatury
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Kęczkowska Justyna, Suchańska Małgorzata
Publikacja jest przeznaczona dla studentów studiów dziennych i zaocznych kierunku Elektrotechnika, a także dla wszystkich osób pragnących pogłębić i poszerzyć swoje wiadomości z tej dziedziny.
Jakubczyk Kazimierz
Algorytmy i struktury danych są podstawą współczesnego programowania komputerowego. Rozwiązanie jakiegokolwiek problemu za pomocą komputera wymaga użycia odpowiedniego programu, w którym korzysta się z jakiegoś algorytmu i mniej lub bardziej skomplikowanych struktur danych. Zazwyczaj algorytm jest rozumiany jako przepis rozwiązywania określonego typu zadania przez komputer, aczkolwiek rozwiązującym zadanie może być również człowiek...
Pirjanowicz Wincenty
Skrypt zawiera wiadomości z podstaw programowania obowiązujące na studiach informatycznych. Układ treści odpowiada programowi wykładów, które autor prowadzi na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Sikorski Witold
Książka prezentuje materiał wykładany w ramach przedmiotu Podstawy informatyki na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wszystkich kierunków studiów poza informatyką oraz dla osób, które nie zajmują się zawodowo informatyką,
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-22 22:10
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.