UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Formowanie się zasobów wód podziemnych w młodoglacjalnym, wielopoziomowym systemie wodonośnym na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego. Monografia nr 152


Formowanie się zasobów wód podziemnych w młodoglacjalnym, wielopoziomowym systemie wodonośnym na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego. Monografia nr 152
  Cena:

przechowalnia

29,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Autor:
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
160
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2015
Język
polski
ISBN
978-83-7348-633-1
  Cena:

przechowalnia

29,00 zł

Formowanie się zasobów wód podziemnych w wielowarstwowych systemach wodonośnych jest bardzo złożonym zagadnieniem. Obszary młodoglacajlne charakteryzują się dużym zróżnicowaniem morfologii terenu, zwłaszcza w wyniesionej strefie marginalnej; w efekcie warunki występowania wód podziemnych są tu szczególnie skomplikowane, system wodonośny obejmuje naprzemianległe warstwy wodonośne oraz serie słaboprzepuszczalne. Najwyższe wzniesienia stanowią obszary zasilania dla uformowanych tu uformowanych tu systemów wodonośnych. Rynny subglacyjne i doliny wód roztopowych są strefami drenażu, a rozległe pola sandrowe pełnią różne funkcje, w zależności od specyfiki danego obszaru; zwykle są obszarami zasilania lub trznzytu wód podziemnych. Na zasilanie młodoglacyjnych wielowarstwowych systemów wodonośnych wpływa zatem wiele różnych, głównie wykształcenie i rozprzestrzenienie utworów i słaboprzepuszczalnych, ukształtowanie terenu, relacje wód podziemnych z wodami powierzchniowymi, spływ powierzchniowy i podpowierzchniowy, a także czynniki klimatyczne, głównie opad i parowanie.

Spis treści:

 

1. Wstęp

 

2. Rozpoznawanie zasobów wód podziemnych w skali regionalnej – Gdański system wodonośny

2.1. Warunki występowania wód podziemnych na tle budowy geologicznej

2.2. Model koncepcyjny gdańskiego systemu wodonośnego

2.3. Obliczenia modelowe przepływu wód

2.4. Zasoby wód podziemnych

 

3. Hydrogeologia obszaru zasilania – wzgórza szymbarskie

3.1. Charakterystyka wykonanych badań

3.2. Poglądy na budowę geologiczną

3.2.1. Czwartorzęd

3.2.2. Podłoże czwartorzędu

3.3. Wody podziemne w osadach czwartorzędu

3.3.1. Warunki występowania

3.3.2. Skład chemiczny wód podziemnych

3.4. Sieć hydrograficzna

3.4.1. Obszary bezodpływowe

3.4.2. Naturalne wypływy wód podziemnych

3.4.3. Cieki

3.4.4. Zbiorniki wód powierzchniowych

3.4.5. Skład chemiczny wód powierzchniowych

3.5. Wpływ czynników klimatycznych na wody podziemne

3.5.1. Wpływ globalnych zmian klimatu na zasoby wód podziemnych

3.5.2. Analiza wybranych czynników klimatu

3.5.3. Tendencje zmian klimatu w wieloleciu 1952 – 2012

3.5.4. wpływ wysokości opadu na wahania zwierciadła wód podziemnych

3.6. Zasilanie i drenaż wód podziemnych

3.6.1. Zasilanie infiltracji efektywnej opadu

3.6.2. Wzajemne relacje wód podziemnych i powierzchniowych

3.6.3. Systemy przepływu

3.7. Badania modelowe przepływu wód podziemnych

3.7.1. Zasięg i struktura modelu

3.7.2. Identyfikacja i ocena wiarygodności modelu

3.7.3. Bilans przepływu wód podziemnych

3.7.4. Symulacje wpływu prognozowanych zmian klimatu na zasoby wód podziemnych

 

4. Specyfikacja formowania się zasobów wód podziemnych na obszarach młodoglacjalnych

4.1. Specyfikacja obszarów młodoglacjalnych

4.2. Rola jezior w zasilaniu i drenażu wód podziemnych

4.3. Rola przypowierzchniowych poziomów wodonośnych oraz przepływów pionowych w formowaniu zasobów wód podziemnych

 

5. Podsumowanie i wnioski

 

BIBLIOGRAFIA

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

 

  Cena:

przechowalnia

29,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
przechowalnia
Rogulski Mariusz
28,00 zł
21,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska