Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » ELEKTRO
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Podstawy elektrodynamiki
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
206
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1999
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

18,00 zł

Niniejszy skrypt dotyczy podstaw elektromagnetyzmu w ujęciu polowym Maxwella i obejmuje materiał przedstawiany studentom Politechniki Rzeszowskiej na wykładach z elektrodynamiki. Rozdział siódmy jest poświęcony w bardzo skromnym zakresie teorii obwodów o stałych rozłożonych. Rozdział ósmy skryptu zawiera w formie niemal aneksowej opis niezbędnych elementów matematyki stosowanej w teorii pola; chodzi tu głównie o analizę wektorowi funkcje specjalne i równania różniczkowe. Dlatego w wielu przypadkach nie będzie szczegółowych wywodów matematycznych w pozostałych rozdziałach, gdyż przedstawiony materiał matematyczny jest całkowicie wystarczający do ich zrozumienia. Stosowane jednostki miar są zgodne z układem SI. W skrypcie podano także opis wymiarów jednostek fizycznych. Wśród istniejących skryptów o podobnej tematyce można wymienić skrypty R. Sikory, M. Krakowskiego i R. Matusiaka [7, 9, 13]. Każdy z nich jest napisany w innym stylu i może stanowić lekturę dodatkową Dobre opanowanie teorii elektromagnetyzmu wymaga studiów wielu różnych publikacji; zaleca się m. in. pozycje [2, 3, 5, 21].

Spis treści:

WSTĘP

1. OGÓLNE PODSTAWY MATEMATYCZNO-FIZYCZNE TEORII ELEKTROMAGNETYZMU
1.1. Równania Maxwella
1.2. Warunki brzegowe i początkowe
1.2. 1. Warunki brzegowe na granicy dwóch rónych środowisk
1.2.2. Warunki brzegowe na powierzchni środowisk wyidealizowanych
1.3. Elektromagnetyczny potencjał wektorowy i skalarny
1.4. Procesy sinusoidalne zmienne
1.5. Problemy energetyczne pola elektromagnetycznego. Wektor Poyntinga
1.6. Pole elektromagnetyczne w układach poruszających się

2. WYBRANE ZAGADNIENIA ELEKTROSTATYKI
2.1. Równania ogólne elektrostatyki
2.2. Przykłady obliczania pól elektrostatycznych z zadanymi rozkładami ładunków
2.2.1. Pole ładunku punktowego
2.2.2. Pole równomiernie naładowanej powierzchni kulistej
2.2.3. Pole równomiernie naładowanej kuli
2.2.4. Pole naładowanej nieskończenie długiej taśmy
2.3. Przykłady obliczania pól elektrostatycznych z zadanym rozkładem potencjału
2.3.1. Pole nieskończonego walca
2.3.2. Pole nieskończonej płyty metalowej
2.3.3. Pole wewnątrz zamkniętej przestrzeni metalowej
2.4. Obliczanie pojemności kondensatorów
2.4.1. Podstawowe reguły matematyczne obliczania pojemności kondensatorów
2.4.2. Pojemność płaskiego kondensatora
2.4.3. Pojemność prostoliniowego przewodu kołowego nad uziemioną, płytą

3. WYBRANE ZAGADNIENIA MAGNETOSTATYKI
3.1. Podstawy matematyczne magnetostatyki
3.2. Przykłady obliczania pola magnetycznego w magnetostatyce
3.2.1. Pole magnetyczne nieskończenie długiego przewodu kołowego
3.2.2. Moc przenoszona przez kabel koncentryczny
3.2.3. Wzory Biota-Savarta
3.3. Obliczanie współczynników indukcji wzajemnej i własnej
3.3.1. Wzory ogólne
3.3.2. Współczynniki indukcji własnej kabla koncentrycznego
3.3.3. Współczynniki indukcji wzajemnej dwóch współśrodkowych przewodów kołowych

4. ELEKTRODYNAMIKA ZJAWISK QUASI-STACJONARNYCH O MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Przykłady obliczania amplitud zespolonych sinusoidalnie zmiennych pól elektromagnetycznych
4.2.1. Pole elektromagnetyczne nieskończenie długiego przewodu kołowego
4.2.2. Pole elektromagnetyczne w otoczeniu półprzestrzeni metalowej
4.2.3. Pole elektromagnetyczne w otoczeniu metalowego walca kołowego
4.2.4. Pole w otoczeniu pierścienia metalowego opasującego przewody z prądem wzbudzającym
4.3. Obliczanie strat wiroprądowych
4.3.1. Uwagi ogólne
4.3.2. Obliczanie strat całkowitych
4.3.3. Obliczanie rozkładu strat w metalu
4.4. Obliczanie sił elektrodynamicznych

5. FALE ELEKTROMAGNETYCZNE
5.1. Uwagi ogólne a falach
5.2. Przechodzenie fali płaskiej przez dielektryk
5.3. Rozchodzenie się fal monochromatycznych w falowodach
5.3.1. Falowód o przekroju kwadratowym
5.3.2. Falowód o przekroju kołowym
5.4. Promieniowanie anten
5.4.1. Równania podstawowe
5.4.2. Dipol elektryczny Hertza

6. RUCH NAŁADOWANYCH CZYSTEK W POLACH ELEKTROMAGNETYCZNYCH
6.1. Równania podstawowe
6.2. Ruch naładowanej cząstki w jednorodnym polu elektrycznym
6.3. Ruch naładowanej cząstki w jednorodnym, stałym polu magnetycznym
6.4. Ruch cząstki w skrzyżowanych, jednorodnych, stałych, polach - elektrycznym i magnetycznym

7. RÓWNANIA TELEGRAFISTÓW
7.1. Wyprowadzenie równań telegrafistów
7.2. Przykłady rozwiązań równań telegrafistów
7.2.1. Rozwiązanie quasi-stacjonarne
7.2.2. Rozwiązanie ogólne z warunkami brzegowymi (7.7) i (7.12)
7.2.3. Linia obciążona na jednym końcu oporem omowym

8. WYBRANE ZAGADNIENIA MATEMATYKI STOSOWANEJ W ELEKTRODYNAMICE
8.1. Analiza wektorowa
8.1.1. Pojęcie wektora
8.1.2. Działanie algebraiczne nad wektorami
8.1.3. Operacje różniczkowe nad wektorami i skalarami
8.1.4. Krzywoliniowe układy współrzędnych
8.1.5. Operacje całkowe nad wektorami
8.2. Szeregi i całki Fouriera
8.2.1. Szeregi funkcji okresowych
8.2.2. Rozwijanie funkcji na ciągi ortogonalne (uogólnione szeregi Fouriera)
8.2.3. Całki Fouriera
8.3. Przekształcenia całkowe
8.3.1. Postać ogólna transformat (przekształceń) całkowych
8.3.2. Przekształcenie Fouriera
8.3.3. Przekształcenie Hankela
8.3.4. Przekształcenie Laplace'a
8.3.5. Funkcja Diraca
8.4. Równania różniczkowe zwyczajne
8.4.1. Pojęcie ogólne równania różniczkowego zwyczajnego
8.4.2. Liniowe równania różniczkowe o stałych współczynnikach
8.4.3. Równania Bessela
8.4.4. Ważniejsze ogólne metody rozwiązywania równań różniczkowych
8.5. Równania różniczkowe cząstkowe
8.5.1. Walniejsze równania różniczkowe fizyki
8.5.2. Podstawowe typy równań liniowych drugiego rzędu
8.5.3. Ważniejsze warunki brzegowe
8.5.4. Ważniejsze metody rozwiązywania równań cząstkowych
8.5.5. Metoda rozdzielania zmiennych
8.5.6. Metoda przekształceń całkowych

WAŻNIEJSZE ELEKTROMAGNETYCZNE JEDNOSTKI MIAR W UKŁADZIE SI

LITERATURA

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Litewska Katarzyna, Muszyński Jerzy
Praca zawiera materiał omawiający teorię miary Jordana w przestrzeni Rn, teorię całki Riemanna (zarówno pojedynczej, jak i wielokrotnej) oraz teorię równań różniczkowych zwyczajnych i układów tych równań.
Strzelecki Ryszard, Supronowicz Henryk
Podręcznik przedstawia negatywne oddziaływanie odbiorników nieliniowych, głównie energoelektronicznych, na sieć elektroenergetyczną oraz metody ograniczenia i kompensacji tego oddziaływania. Omawia wybrane zagadnienia teorii mocy, metody identyfikacji składowych niepożądanych prądów, symetryzację odbiorników energii elektrycznej, kompensację mocy przesunięcia fazowego, filtry aktywne i hybrydowe przekształtniki o jednostkowym współczynniku mocy.
Augustyniak Leszek
Tematyka skryptu dotyczy kompatybilności elektromagnetycznej i ochrony przeciwzakłóceniowej urządzeń i systemów urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Skrypt przeznaczony jest dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich (dziennych i zaocznych) wszystkich specjalności Wydziału Elektrycznego
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-17 02:38
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.