UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych


Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych
  Cena:

przechowalnia

39,00 zł

Dostępność: Niedostępna
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
348
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2003
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

39,00 zł

Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych to praca badacza, projektanta i konserwatora, stąd ma charakter opracowania kompleksowego, a podjęty temat jest aktualny i ważny dla ochrony dziedzictwa architektury i budownictwa drewnianego oraz konserwacji zabytków.
Omawiane zagadnienia są trudne i ważne, a bibliografia tematu jest znacznie rozproszona i niełatwa do pozyskania. Praca zawiera, przede wszystkim, wyniki oryginalnych badań i studiów naukowych własnych i obcych oraz omawia reprezentatywne przykłady praktyki konserwatorskiej w zakresie nowych technik i technologii przydatnych w konserwacji zabytkowych konstrukcji drewnianych. Tematem tym autor zajmuje się już ponad 25 lat, zarówno w zakresie badawczym, jak i realizacyjnym.
Książka stanowi istotny wkład w bibliografię tematu. Będzie przydatna dla projektantów, konserwatorów, a także studentów wyższych lat Wydziałów Budownictwa, Architektury, Konserwacji Zabytków oraz studentów studiów doktoranckich, prowadzących prace badawcze i studialne w zakresie naprawy i wzmacniania konstrukcji drewnianych, a w ogólności konserwacji i ochrony zabytków.

Spis treści:

 

1. Wstęp

2. Cel i zakres

3.Konwencjonalne metody wzmacniania i naprawy zabytkowych konstrukcji drewnianych

3.1. Wprowadzenie

3.2. Niezależne wzmocnienie konstrukcji

3.3. Układ konstrukcyjny podwieszony

3.4. Wzmocnienie współpracujące z istniejącym układem konstrukcyjnym

3.4.1. Wzmocnienie belek drewnianych na całej długości

3.4.2. Wzmocnienie belek drewnianych w obrębie uszkodzonego fragmentu

3.4.3. Wykonanie płyty żelbetowej na belkach drewnianych

3.4.4. Wzmocnienie belek drewnianych cięgnami

3.5. Połączenia inżynierskie przydatne w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych

3.5.1. Złącza na pierścienie zębate

3.5.2. Złącza na śruby

3.5.3. Złącza na gwoździe

3.5.4. Złącza w systemie Hellfix

4. Analiza wyników badań i studiów teoretycznych pracy połączeń klejowych drewna

4.1. Wprowadzenie

4.2. Połączenie klejowe „pręt – drewno”

4.3. Połączenia kolejowe w sprężanych belkach drewnianych z użyciem taśm CFRP

5. Próba klasyfikacja połączeń i metod wzmacniania oraz technik szacowania nośności

5.1. Wzmacnianie za pomocą nakładek

5.2. Wzmacnianie za pomocą nakładek górnych lub dolnych

5.3. Wzmacnianie za pomocą wklejonych prętów stalowych

5.4. Wzmacnianie za pomocą wklejonych blach stalowych

5.5. Uzupełnienie przekroju belek drewnianych poprzez wklejenia lokalne

5.6. Uwagi

6. Modelowe badania drewnianych belek zginanych, rehabilitowanych i wzmacnianych przy użyciu połączeń kolejowych oraz prętów i blach stalowych, prętów GR, wkładek drewnianych oraz taśm węglowych (CFRP)

6.1. Cel i zakres badań

6.2. Elastooptyczne badania wybranych połączeń klejowych zrealizowanych w modelach belek zginanych

6.2.1. Podstawowe zależności metody elastooptycznej

6.2.2. Opis modeli stanowiska badawczego

6.2.3. Wyniki badań elastooptycznych

6.2.4. Wnioski

6.3. Badania modeli zginanych belek drewnianych (skala techniczna)

6.3.1. Cel i zakres badań

6.3.2. Opis modeli badawczych

6.3.3. Wyniki nadań

6.3.4. Wnioski z badań własnych oraz badań innych autorów

6.4. Badania połączeń klejowych obciążonych długotrwale

6.4.1. Cel i zakres badań. Opis modeli badawczych

6.4.2. Przebieg badań. Mierzone wielkości

6.4.3. Wyniki badań

6.4.4. Wnioski

6.5. Podsumowanie. Wnioski ogólne

7. Badania bezpośrednich połączeń klejowych drewna

7.1. Badania połączeń typu:”drewno – blacha stalowa”, „drewno – pręt stalowy”, „drewno – prę GR”, „drewno – drewno”

7.1.1. Cel i zakres badań. Opis modeli badawczych

7.1.2. Badania wytrzymałości na ścianie wzdłuż włókien połączeń „drewno – blacha stalowa” - próba rozciągania

7.1.3. Badania wytrzymałości na wyrywanie prętów wklejonych wzdłuż włókien

7.1.4. Badania szczegółowe połączeń „ prę – drewno” - rozkłady naprężeń

7.1.5. Badania wpływu wilgotności drewna na wytrzymałość połączeń klejowych „drewno – blacha stalowa”

7.1.6. Badania wytrzymałości połączeń „drewno stare – drewno nowe” na ścianie wzdłuż i w poprzek włókien

7.1.7. Badania własności zastosowanych kompozycji epoksydowych

7.1.8. Analiza wyników badań połączeń klejowych: „drewno – blacha”, „drewno – pręt”, „drewno – drewno”. Wnioski

7.2. Badania połączeń „drewno – blacha stalowa” - próba ścinania – rozciąganie przy zginaniu

7.2.1. Cel i zakres badań. Opis modeli badawczych

7.2.2. Wyniki badań

7.2.3. Wnioski

7.3. Badania modeli zginanych belek drewnianych z wymienionymi strefami przypodporowymi przy zastosowaniu połączeń klejowych, prętów i blach stalowych oraz prętów GR

7.3.1. Cel i zakres badań. Opis modeli badawczych

7.3.2. Wyniki badań

7.3.3. Analiza wyników. Wnioski

8. Modele pracy statycznej połączenia klejowego „pręt – drewno”

8.1. Wprowadzenie

8.2. Model analityczny zakotwienia pręta w drewnie bazujący na ścieżkach równowagi statycznej spoiny klejowej

8.2.1. Sformułowanie problemu. Przyjęte założenia

8.2.2. Analiza połączenia dla modelu liniowego – sprężysto – kruchego pracy spoiny

8.2.3. Analiza połączeń dla modelu „nieliniowego” pracy spoiny

8.2.4. Nośność połączenia klejowego oraz długość zakotwienia

8.2.5. Uwagi dodatkowe

8.3. Model uproszczony wychodzący z zależności przestrzennych

8.3.1. Rozkłady naprężeń na długości połączenia kolejowego

8.3.2. Określenie nośności połączenia klejowego „pręt – drewno” i oczekiwanego modelu zniszczenia

8.3.3. Minimum długości zakotwienia

8.4. Wpływ żebrowania prętów

8.5. Weryfikacja zaproponowanych modeli teoretycznych

8.6. Wnioski

9. Wnioski ogólne

10. Diagnostyka stanu technicznego zabytkowych konstrukcji drewnianych

11. Wybrane przykłady praktyki konserwatorskiej

12. Podsumowanie

Literatura

 

  Cena:

przechowalnia

39,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska