UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Biotechnologie i biobezpieczeństwo w prawie międzynarodowym


Biotechnologie i biobezpieczeństwo w prawie międzynarodowym
  Cena:

Ilość

przechowalnia

23,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
218
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2014
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

23,00 zł

Zaprezentowana analiza europejskich i międzynarodowych rozwiązań prawnych jest jednocześnie przedstawieniem szans i zagrożeń związanych z biotechnologiami, głównie w kontekście handlu organizmami genetycznie zmodyfikowanymi. Punktem wyjścia autor uczynił omówienie Protokołu z Kartageny o bezpieczeństwie biologicznym i Konwencji o różnorodności biologicznej, a także zasady przezorności w międzynarodowym prawie ochrony środowiska i handlu, z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem w świetle tej zasady. W kolejnych rozdziałach przeanalizował m.in. zagadnienia związane z handlem produktami biotechnologicznymi w świetle przepisów WTO, zasadę bezpieczeństwa biologicznego i obrotu GMO w Unii Europejskiej, bezpieczeństwo biologiczne i handel GMO w praktyce i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także kwestie wymagające szerszego uwzględnienia w przepisach o biobezpieczeństwie i biotechnologiach. Książka ma służyć pomocą w zrozumieniu zawiłości wynikających z szybkiego rozwoju bioprawa i rosnącej liczby aktów prawa międzynarodowego uwzględniających zagadnienie rozprzestrzeniania GMO. Jej adresatami są osoby interesujące się ochroną środowiska, biotechnologiami, a także prawem międzynarodowym.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

1. Protokół z Kartageny o bezpieczeństwie biologicznym
1.1. Zagadnienia wstępne
1 2. Biobezpieczeństwo w Konwencji o różnorodności biologicznej
1 3. Elementy bezpieczeństwa biologicznego w Protokole z Kartageny
1.4. Elementy jednostronnego wprowadzania zasad biobezpieczeństwa sankcjonowanych Protokołem z Kartageny
1.5. Zasady proceduralne i mechanizm uprzedniej zgody
1.6. Ocena i zarządzanie ryzykiem

2. Zasada przezorności w międzynarodowym prawie ochrony środowiskai w handlu
2.1. Zagadnienia wstępne
2.2. Ekologiczny i ekonomiczny aspekt zasady przezorności
2.3. Treści normatywne zasady przezorności w Deklaracji z Rio de Janeiro
2.4. Konwencja o różnorodności biologicznej i zasada przezorności
2.5. Bezpieczeństwo biologiczne pomiędzy zapobieganiem a przezornością
2.6. Ocena ryzyka w zagrożeniu bezpieczeństwa biologicznego
2.7. Zarządzanie ryzykiem w kontekście zasady przezorności
2.8. Brak pewności naukowej w ocenie i zarządzaniu ryzykiem
2.9. Dostosowanie i konieczność działań przezornościowych oraz wpływ przepisów WTO na zarządzanie ryzykiem

3. Handel produktami biotechnologicznymi w świetle przepisów WTO
3.1. Przepisy WTO regulujące wymianę produktów biotechnologicznych
3.2. Relacje między wielostronnymi porozumieniami w sprawie wymiany towarowej
3.3. Porozumienie w sprawie stosowania środków sanitarnychi fitosanitarnych - w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów biotechnologicznych
3.4. Porozumienie w sprawie barier technicznych w handlu - w odniesieniu do produktów biotechnologicznych
3.5. Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu - w odniesieniu do produktów biotechnologicznych
3.6. Uwagi ogólne

4. Konfrontacja przepisów o bezpieczeństwie biologicznym z Protokołu z Kartageny z przepisami WTO
4.1. Zagadnienia wstępne
4.2. Kwestie zgodności Protokołu z Kartageny z przepisami WTO
4.3. Środki bezpieczeństwa biologicznego wyznaczone Protokołem z Kartageny i prawem WTO
4.3.1. Zasady bezpieczeństwa biologicznego w świetle art. III ust. 4 GATT
4.3.2. Zasady biobezpieczeństwa w zestawieniu z przepisami ochrony zasobów naturalnych określonych art. XX lit. g GATT
4.3.3. Oczekiwania wspólnoty międzynarodowej związane z ochroną środowiska życia
4.3.4. Zasady biobezpieczeństwa wynikające z art. XX lit. b GATT
4.3.5. Korzyści wynikające ze stosowania kontrowersyjnie ocenianych przepisów
4.3.6. Ogólna ocena zasad bezpieczeństwa określonych w SPS i TBT oraz w art. XX GATT
4.4. Relacje i zależności Protokołu z Kartageny z innymi dokumentami międzynarodowymi
4.4.1. Klauzule ochronne
4.4.2. Znaczenie ogólnej klauzuli ochronnej w świetle preambuły Protokołu z Kartageny
4.4.3. Współzależność przepisów ochrony środowiska z przepisami wymiany handlowej
4.4.4. Zasada wzajemnej zależności przepisów ochrony środowiska z przepisami wymiany handlowej w świetle porozumień o ochronie środowiska

5. Zasady bezpieczeństwa biologicznego i obrotu GMO w Unii Europejskiej
5.1. Zagadnienia wstępne
5.2. Rozwój ustawodawstwa unijnego w sprawie biobezpieczeństwa i obrotu GMO
5.3. Zasady ogólne ochrony środowiska w ustawodawstwie Unii Europejskiej
5.4. Obszar zastosowania zasad biobezpieczeństwa
5.5. Procedura uprzedniego zezwolenia na umyślne uwolnienie GMO do środowiska
5.6. Procedura uprzedniego zezwolenia na żywność i pasze genetycznie zmodyfikowane
5.7. Procedura uprzedniego zezwolenia na eksport GMO
5.8. Ocena ryzyka i analiza kumulacji efektów długoterminowych
5.9. Zarządzanie ryzykiem wynikającym ze stosowania genów oporności na antybiotyki, prowadzenie monitoringu, wydawanie zezwoleń i śledzenie GMO
5.10. Uwagi ogólne

6. Bezpieczeństwo biologiczne i handel GMO w praktyce i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
6.1. Zagadnienia wstępne
6.2. Klauzule ochronne
6.3. Charakter i znaczenie jednostronnych środków ograniczających. Sprawa Greenpeace France
6.4. Sprawa Monsanto Italia
6.5. Ograniczenia jednostronne nieobjęte przepisami Unii Europejskiej
6.6. Wyjątki określone art. 95 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
6.7. Wpływ WTO na regulacje Unii Europejskiej w zakresie biobezpieczeństwa
6.8. Uwagi ogólne

7. Kwestie wymagające szerszego uwzględnienia w przepisach o bezpieczeństwie i biotechnologiach
7.1. Zagadnienia wstępne
7.2. Perspektywy realizacji zasady działania w interesie całej społeczności ludzkiej
7.3. Perspektywy wdrażania zasady sprawiedliwego podziału zysków
7.4. Perspektywy korzystania z zasady wzajemnej zależności ochrony środowiska i działalności gospodarczej
7.5. Pragmatyczne korzyści wdrażania zasady przezorności
7.6. Wpływ nauki na ochronę środowiska życia oraz kształtowanie zasad funkcjonowania rynku biotechnologicznego

Podsumowanie

Bibliografia
  Cena:

Ilość

przechowalnia

23,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska