UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania


Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
152
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2014
Język
polski
ISBN
978-83-7299-879-8
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Europejski nakaz aresztowania (ENA) jako instrument współpracy między państwami członkowskimi został stworzony przede wszystkim po to, aby zwiększać skuteczność zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz pogłębiać współpracę i zaufanie pomiędzy państwami członkowskimi UE w ramach realizacji wspólnej „przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”. Ustanowienie tego instrumentu wyszło naprzeciw licznym problemom wynikającym z przestarzałej i nieskutecznej procedury ekstradycji. Zmiany w ustawodawstwie karnym wprowadziły potrzebę wypracowania racjonalnej i efektywnej praktyki w zakresie stosowania ENA, ta zaś spotyka się z różnorodnością ocen w środowisku naukowym. Większość zagadnień podejmowanych w niniejszej pracy zbiorowej była prezentowana podczas Sesji Nadzwyczajnej II Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych „Granice kryminalizacji i penalizacji”, organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniach 19-20 września 2013 r. Publikacja ma charakter praktyczny i dotyczy głównie problematyki kosztów przedmiotowej instytucji, jak również braków w zabezpieczeniu kadrowym do jej wykonania oraz niektórych trudności na styku współpracy Policji, Prokuratury i sądów. Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie o pozalegislacyjne możliwości zracjonalizowania praktyki wydawania ENA w aspekcie interesu wymiaru sprawiedliwości. Podkreślają też możliwość zwiększenia efektywności tej praktyki dzięki właściwej wykładni obowiązujących przepisów, chociażby już na płaszczyźnie uznania za skuteczne doręczeń pism procesowych w trybie art. 132 k.p.k. i używania w tym celu poczty elektronicznej, co – jak się okazuje – spotyka się z pewnym oporem, szczególnie ze strony Prokuratury. Skuteczność ENA jest zależna od wypracowania jednolitej praktyki organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, także w takich – wydawałoby się – drobnych sprawach. Oddawana do rąk Czytelnika monografia zawiera szereg uwag odnoszących się do możliwości poprawy funkcjonowania tej instytucji.


Spis treści:

Wprowadzenie

Marta Brzezińska, Dorota Kaczorkiewicz, Danuta Tarnowska - Granice wydania (wykonania)europejskiego nakazu aresztowania

Damian Wąsik - Wpływ wybranych obligatoryjnych przesłanek odmowy wykonania eropejskiego nakazu aresztowania na ograniczanie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych

Marta Flis - Świeczkowska, Dawid Świeczkowski - Efektywność europejskiego nakazu aresztowania a odroczenie wykonania postanowienia o przekazaniu osoby ściganej - uwagi na tle art. 607o k.p.k

Krystyna Szczechowicz - Przejęcie do wykonania w trybie europejskiego nakazu aresztowania kar pozbawienia wolności orzeczonych przez sąd innego państwa

Teresa Gardocka, Dariusz Jegiełło - Europejski nakaz aresztowania wysłany z Polski do krajów Unii Europejskiej - uwagi praktyczne

Ewelina Kusowska - O korzyściach wynikających z prowadzenia badań nad praktyką stosowania europejskiego nakazu aresztowania

Magdalena Perkowska, Wmilia Jurgielewicz - Analiza polskiej praktyki stosowania europejskiego nakazu aresztowania - ujęcie prawne i statystyczne

Piotr Rychlik - Znaczenie eksdradycji w kontekście międzynarodowej współpracy w zwalczaniu terroryzmu

Iwona Sepioło - Prawo do obrony w początkowej fazie postępowania przygotowawczego - prace nad Dyrektywą Parlamentu i Rady Europejskiej w sprawie dostępu do adwokata

Kamil Frąckowiak - Granice jurysdykcji karnej państw w sprawie aktów przemocy na morzu

Podsumowanie: Różnice między europejskim nakazem aresztowania a ekstradycją

Bibliografia
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska