UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania


Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania
  Cena:

przechowalnia

21,00 zł

Dostępność: Chwilowy brak towaru
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
152
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2014
Język
polski
ISBN
978-83-7299-879-8
  Cena:

przechowalnia

21,00 zł

Europejski nakaz aresztowania (ENA) jako instrument współpracy między państwami członkowskimi został stworzony przede wszystkim po to, aby zwiększać skuteczność zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz pogłębiać współpracę i zaufanie pomiędzy państwami członkowskimi UE w ramach realizacji wspólnej „przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”. Ustanowienie tego instrumentu wyszło naprzeciw licznym problemom wynikającym z przestarzałej i nieskutecznej procedury ekstradycji. Zmiany w ustawodawstwie karnym wprowadziły potrzebę wypracowania racjonalnej i efektywnej praktyki w zakresie stosowania ENA, ta zaś spotyka się z różnorodnością ocen w środowisku naukowym. Większość zagadnień podejmowanych w niniejszej pracy zbiorowej była prezentowana podczas Sesji Nadzwyczajnej II Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych „Granice kryminalizacji i penalizacji”, organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniach 19-20 września 2013 r. Publikacja ma charakter praktyczny i dotyczy głównie problematyki kosztów przedmiotowej instytucji, jak również braków w zabezpieczeniu kadrowym do jej wykonania oraz niektórych trudności na styku współpracy Policji, Prokuratury i sądów. Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie o pozalegislacyjne możliwości zracjonalizowania praktyki wydawania ENA w aspekcie interesu wymiaru sprawiedliwości. Podkreślają też możliwość zwiększenia efektywności tej praktyki dzięki właściwej wykładni obowiązujących przepisów, chociażby już na płaszczyźnie uznania za skuteczne doręczeń pism procesowych w trybie art. 132 k.p.k. i używania w tym celu poczty elektronicznej, co – jak się okazuje – spotyka się z pewnym oporem, szczególnie ze strony Prokuratury. Skuteczność ENA jest zależna od wypracowania jednolitej praktyki organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, także w takich – wydawałoby się – drobnych sprawach. Oddawana do rąk Czytelnika monografia zawiera szereg uwag odnoszących się do możliwości poprawy funkcjonowania tej instytucji.


Spis treści:

Wprowadzenie

Marta Brzezińska, Dorota Kaczorkiewicz, Danuta Tarnowska - Granice wydania (wykonania)europejskiego nakazu aresztowania

Damian Wąsik - Wpływ wybranych obligatoryjnych przesłanek odmowy wykonania eropejskiego nakazu aresztowania na ograniczanie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych

Marta Flis - Świeczkowska, Dawid Świeczkowski - Efektywność europejskiego nakazu aresztowania a odroczenie wykonania postanowienia o przekazaniu osoby ściganej - uwagi na tle art. 607o k.p.k

Krystyna Szczechowicz - Przejęcie do wykonania w trybie europejskiego nakazu aresztowania kar pozbawienia wolności orzeczonych przez sąd innego państwa

Teresa Gardocka, Dariusz Jegiełło - Europejski nakaz aresztowania wysłany z Polski do krajów Unii Europejskiej - uwagi praktyczne

Ewelina Kusowska - O korzyściach wynikających z prowadzenia badań nad praktyką stosowania europejskiego nakazu aresztowania

Magdalena Perkowska, Wmilia Jurgielewicz - Analiza polskiej praktyki stosowania europejskiego nakazu aresztowania - ujęcie prawne i statystyczne

Piotr Rychlik - Znaczenie eksdradycji w kontekście międzynarodowej współpracy w zwalczaniu terroryzmu

Iwona Sepioło - Prawo do obrony w początkowej fazie postępowania przygotowawczego - prace nad Dyrektywą Parlamentu i Rady Europejskiej w sprawie dostępu do adwokata

Kamil Frąckowiak - Granice jurysdykcji karnej państw w sprawie aktów przemocy na morzu

Podsumowanie: Różnice między europejskim nakazem aresztowania a ekstradycją

Bibliografia
  Cena:

przechowalnia

21,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska