UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Matematyczno - fizyczne podstawy telekomunikacji


Matematyczno - fizyczne podstawy telekomunikacji
  Cena:

przechowalnia

14,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
136
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2005
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

14,00 zł

Telekomunikacja jako dziedzina nauki i techniki zajmuje się przekazywaniem na odległość informacji za pośrednictwem sygnałów elektromagnetycznych. Dotyczy problemów związanych z telefonią, radiotelefonią, radiem, telewizją, telemechaniką, radarem, transmisją danych itp. technik. Wiąże się to z wytwarzaniem sygnałów, ich przesyłaniem, odbieraniem i kolejnym przetwarzaniem. Zachodzi zatem konieczność badania sygnałów; wiąże się to z poznaniem niem metod matematycznych, stosowanych w tej dziedzinie, oraz podstawowych zjawisk fizycznych. Ze względu na wymienione techniki nie zachodzi konieczność uzasadniania roli telekomunikacji w świecie, w którym żyjemy. Niniejszy skrypt dotyczy tylko opisu, w miarę możliwości w przystępnej formie, stosowanych metod matematycznych oraz niezbędnych informacji z fizyki. Skrypt składa się z trzech części:
1. Przedstawienie wybranych metod matematycznych; zaliczyć do nich można liczby zespolone, szeregi i całki Fouriera, niektóre transformaty całkowe oraz najprostsze wiadomości z równań różniczkowych. Równania różniczkowe są najlepszym jak dotychczas narzędziem poznania przyrody. Jednak dla studentów stanowią istotną barierę w nauczaniu matematyki, dlatego ograniczamy się tu tylko do najbardziej prostych równań opisujących obwody elektryczne i fale elektromagnetyczne.
2. Opis metod matematycznych do analizy i badania sygnałów losowych; przedstawiono w tym celu niezbędne elementy statystyki matematycznej.
3. Zaprezentowanie niezbędnych wiadomości o falach elektromagnetycznych w takim zakresie, na jaki pozwala unikanie bardziej złożonych metod matematycznych. Opis fal elektromagnetycznych wymaga pewnej wiedzy o teorii pola elektromagnetycznego, dlatego w dużym skrócie przedstawiono niezbędną informację o równaniach Maxwella. Skrypt ten pojawia się z powodu braku publikacji z podstaw teoretycznych telekomunikacji w ujęciu elementarnym. Autor nie pretenduje do wyczerpującego przedstawienia teorii telekomunikacji; jest to zbyt obszerna, skomplikowana i trudna problematyka. Skrypt stanowi tylko wprowadzenie do teorii telekomunikacji; bardziej ambitni studenci mogą rozszerzać swoją wiedzę na podstawie wielu innych publikacji.

Spis treści:

UŻYWANE SYMBOLE

I. UWAGI WSTĘPNE

II. WYBRANE ELEMENTY MATEMATYKI

1. Liczby zespolone
1.1. Postać kartezjańska liczb zespolonych
1.2. Podstawowe określenia dotyczące liczb zespolonych
1.3. Postać geometryczna liczby zespolonej
1.4. Działania na liczbach zespolonych
1.5. Funkcje liczb zespolonych

2. Szeregi Fouriera
2.1. Ogólna postać szeregów Fouriera
2.2. Szeregi dla funkcji parzystych i nieparzystych
2.3. Przykłady
2.4. Szeregi Fouriera w postaci zespolonej
2.5. Własności szeregów Fouriera
2.6. O pewnych uogólnieniach szeregów Fouriera

3. Transformaty całkowe
3.1. Ogólna postać transformaty całkowej
3.2. Zespolona transformata Fouriera
3.3. Transformaty Hilberta
3.4. Transformaty Laplace`a

4. Wybrane elementy teorii równań różniczkowych
4.1. Równania różniczkowe zwyczajne
4.2. Równania różniczkowe cząstkowe

5. Całki krzywoliniowe i powierzchniowe

III. PODSTAWY FIZYCZNE TELEKOMUNIKACJI

6. Podstawowe wiadomości o teorii pola elektromagnetycznego
6.1. Równanie Maxwella w postaci całkowej
6.2. Równania Maxwella w postaci różniczkowej
6.3. Potencjał opóźniony

7. Wybrane elementy teorii fal elektromagnetycznych
7.1. Strefy promieniowania - bliska i daleka
7.2. Elektromagnetyczne fale proste
7.3. Falowody
7.4. Pole elektromagnetyczne w rezonatorach
7.5. Anteny
7.6. Polaryzacja pola elektromagnetycznego

8. Wybrane elementy teorii elektrycznych obwodów liniowych
8.1. Ogólne pojęcie obwodu elektrycznego
8.2. Fizyczna struktura obwodu R, L, C
8.3. Prawa Kirchhoffa
8.4. Obliczenia oparte na calce Fouriera
8.5. Obliczenia oparte na transformatorach Laplace'a. Rachunek operatorowy
8.6. Tworzenie obwodów zastępczych
8.7. Obwody elektryczne rezonansowe

IV. ANALIZA SYGNAtÓW LOSOWYCH

9. Elementy statystyki matematycznej
9.1. Podstawowe znaczenie rachunku prawdopodobieństwa
9.2. Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej
9.3. Parametry zmiennej losowej
9.4. Główne cele statystyki matematycznej
9.5. Cel teorii estymacji
9.6. Hipotezy statyczne
9.7. Teoria regresji i korelacji
9.8. Dwuwymiarowy rozkład normalny
9.9. Przekształcenia zmiennych losowych

10. Procedury stochastyczne
10.1. Pojęcie procesu stochastycznego
10.2. Typy procesów stochastycznych
10.3. Matematyczny opis procesu ergodycznego
10.4. Opis widmowy sygnałów losowych
10.5. Przetwarzanie sygnałów

Cytowane prace

  Cena:

przechowalnia

14,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska