UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej


Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej
  Cena:

przechowalnia

27,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
172
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

27,00 zł

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku inżynieria środowiska, a także może być przydatny studentom innych niechemicznych kierunków, zainteresowanym zagadnieniami fizykochemicznymi. Każdy rozdział zawiera materiał teoretyczny na dany temat i opis ćwiczeń, jakie studenci mogą wykonać w laboratorium, w prosty sposób wyznaczając różne wielkości fizykochemiczne. Osobny rozdział poświęcono zadaniom rachunkowym. Przedstawiono w nim rozwiązane przykłady oraz zadania do samodzielnego rozwiązania z odpowiedziami. materiał dobrano w ten sposób, aby można go było zrealizować w czasie programowych godzin, przeznaczonych na wykłady i ćwiczenia z chemii fizycznej. 

Spsi treści:

Przedmowa
Wykaz oznaczeń i symboli

1. Termodynamika chemiczna (M. Bodzek i A. M. Grossman)
1.1. Pojęcia ogólne
1.2. Pierwsza zasada termodynamiki
1.3. Ciepło reakcji w stałej objętości
1.3.1. Pomiar zmiany energii wewnętrznej deta U
1.4. Ciepło reakcji chemicznej pod stałym cisnieniem
1.5. Prawo Hessa
1.6. Zależność ciepła reakcji chemicznej od temperatury
1.7. Druga i trzecia zasada termodynamiki
1.7.1. Entropia
1.7.2. Zmiany entropii w typowych procesach
1.7.3. Trzecia zasada termodynamiki i entropie absolutne
1.8. Entropia swobodna
Ćwiczenie 1.1. Wyznaczanie ciepła rozpuszczenia i ciepła reakcji zobojętniania

2. Statyka chemiczna (M. Bodzek i A. M. Grossman)
2.1. Stan równowgi chemicznej: izoterma van't Hoffa
2.2. Zależność stałej równowagi od temperatury
2.3. Wpływ warunków zewnętrznych na stan równowagi
2.3.1. Zmiana temperatury
2.3.2. Zmiana ciśnienia
2.3.3. Zmiana stężenia
2.4. Równowaga procesu jaonizacji (dysocjacji) elektrolicznej
Ćwiczenie 2.1. Wyznaczanie stałej dysocjacji słabego kwasu metodą potencjometryczną
Ćwiczenie 2.2. Wyznaczanie stałej dysocjajia słabego kwasu metodą konduktometryczną

3. Kinematyka chemiczna (M. Bodzek)
3.1. Szybkość reakcji chemicznej
3.2. Równania kinetyczne prostych reakcji
3.2.1. Reakcja pierwszego rzędu
3.2.2. Reakcja drugiego rzędu
3.2.3. Reakcje n - tego rzędu
3.2.4. Wyznaczanie postaci równania kintycznego
3.2.5. Metoda graficzna wyznaczania stałej szybkości reakcji
3.3. Zależność stałej szybkości reakcji od temperatury
Ćwiczenie 3.1. Kinetyka rozkałdu ditlenku wodoru

4. Równowagi fazowe (M. Bodzek, A. M. Grossman, K. Koniczny)
4.1. Pojęcia podstawowe
4.2. Równowaga w układach jednoskładnikowych wielofazowych
4.2.1. Układ ciecz - para
4.2.2. Układ ciecz - ciało stałe
4.2.3. Układ para  - ciało stałe
4.2.4. Układ para - ciecz - ciało stałe
4.3.Układy wieloskładnikowe
4.3.1. Roztwory gazowe
4.3.2. Roztwory gazów w cieczy
4.3.3. Roztwory cieczy w cieczy
4.3.4. Prawo Raoulta
4.3.5. Równowaga w układzie cieczy o ograniczonej wzajemnej rozpuczalności
4.3.6. Prawo podziału Nernsta
4.3.7. Równowaga w roztworach ciał stałych w cieczach
Ćwiczenie 4.1. Wyznaczanie współczynnika podziału Nernsta

5. Adsorpcja (M. Bodzek)
5.1. Napięcie powierzchniowe
5.2. Adpsorpcja na powierzchni rozdiząłu faz ciecz - gaz
5.3. Adpsorpcja na powierzchni ciała stałego
5.3.1. Teoria i rówanie izotermy Langmuira
5.3.2. Izoterma adpsorpcji Freundlicha
Ćwiczenie 5.1. Wyznaczanie izotermy adpsorpcji Gibbsa
Ćwiczenie 5.2. Wyznaczanie izotermy adpsorpcji barwnika z roztworu na powierzchni ciała stałego

6. Układy koloialne i zaiwsiny (M. Bodzek, K. Konieczny, J. Bohdziewicz)
6.1. Klasyfikacja układów koloidalnych
6.2. Metody otrzymywania układów koloidalnych
6.3.1. Właściwości kinetyczne
6.3.2. Właściwości optyczne
6.3.3. Właściwości elektryczne
6.4. Struktura i koagulacja koloidów liofilowych
6.5. Oczyszczanie roztworów koloidalnych
6.6. Zaiwsiny
Ćwiczenie 6.1. Wyznaczanie wartości koagulacyjnej zolu liofobowego metodą kolejnych rozcieńczeń
Ćwiczenie 6.2. Analiza sedymentacyjna zaiwsiny

7. Proces dyfucji (J. Bohdziewicz)
7.1. Podstawy teoretyczne
Ćwiczenie 7.1. Wyznaczanie współczynnika dyfucji w roztworach ciekłych

8. Opisy i obliczenia związane z pomiarami laboratoryjnymi procesów chemicznych i fizykochemicznych (M. Bodzek)
8.1. Sporządzenie opisów pomiarów
8.2. Ocena błędów doświadczeń
8.2.1 Rodzaje błędów
8.2.2. Pomiar wielkości pojedynczej
8.2.3. Określenie maksymalnego błędu wyniku pomiarów pośrednich
8.2.4. Rozkład Gaussa błędów przypadkowych
8.2.5. Rozkład Studenta
8.3. Sprowadzenie funcki złozonych do zależności liniowej
8.4. Aproksymacja fukkcji liniowej jednej zmiennej zadania tabelaryczne
8.5 Przetwarzanie wyników pomiarów

9. Zadania (A. M. Grossman)
9.1. Termodynamika chemiczna
9.2. Ststyka chemiczna
9.3. Kinetyka chemiczna
9.4. Równowagi fazowe
9.5. Rozwiązania zadań

Literatura
  Cena:

przechowalnia

27,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Gąsiorek Jan, Jankowski Andrzej
19,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Banaszkiewicz Stanisław, Manek Maria Beata, Urbański Jerzy
23,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Izydorczyk Jan, Turek Wincenty, Uziel Zbigniew
21,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska