Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » CHEMIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
172
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

27,00 zł

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku inżynieria środowiska, a także może być przydatny studentom innych niechemicznych kierunków, zainteresowanym zagadnieniami fizykochemicznymi. Każdy rozdział zawiera materiał teoretyczny na dany temat i opis ćwiczeń, jakie studenci mogą wykonać w laboratorium, w prosty sposób wyznaczając różne wielkości fizykochemiczne. Osobny rozdział poświęcono zadaniom rachunkowym. Przedstawiono w nim rozwiązane przykłady oraz zadania do samodzielnego rozwiązania z odpowiedziami. materiał dobrano w ten sposób, aby można go było zrealizować w czasie programowych godzin, przeznaczonych na wykłady i ćwiczenia z chemii fizycznej. 

Spsi treści:

Przedmowa
Wykaz oznaczeń i symboli

1. Termodynamika chemiczna (M. Bodzek i A. M. Grossman)
1.1. Pojęcia ogólne
1.2. Pierwsza zasada termodynamiki
1.3. Ciepło reakcji w stałej objętości
1.3.1. Pomiar zmiany energii wewnętrznej deta U
1.4. Ciepło reakcji chemicznej pod stałym cisnieniem
1.5. Prawo Hessa
1.6. Zależność ciepła reakcji chemicznej od temperatury
1.7. Druga i trzecia zasada termodynamiki
1.7.1. Entropia
1.7.2. Zmiany entropii w typowych procesach
1.7.3. Trzecia zasada termodynamiki i entropie absolutne
1.8. Entropia swobodna
Ćwiczenie 1.1. Wyznaczanie ciepła rozpuszczenia i ciepła reakcji zobojętniania

2. Statyka chemiczna (M. Bodzek i A. M. Grossman)
2.1. Stan równowgi chemicznej: izoterma van't Hoffa
2.2. Zależność stałej równowagi od temperatury
2.3. Wpływ warunków zewnętrznych na stan równowagi
2.3.1. Zmiana temperatury
2.3.2. Zmiana ciśnienia
2.3.3. Zmiana stężenia
2.4. Równowaga procesu jaonizacji (dysocjacji) elektrolicznej
Ćwiczenie 2.1. Wyznaczanie stałej dysocjacji słabego kwasu metodą potencjometryczną
Ćwiczenie 2.2. Wyznaczanie stałej dysocjajia słabego kwasu metodą konduktometryczną

3. Kinematyka chemiczna (M. Bodzek)
3.1. Szybkość reakcji chemicznej
3.2. Równania kinetyczne prostych reakcji
3.2.1. Reakcja pierwszego rzędu
3.2.2. Reakcja drugiego rzędu
3.2.3. Reakcje n - tego rzędu
3.2.4. Wyznaczanie postaci równania kintycznego
3.2.5. Metoda graficzna wyznaczania stałej szybkości reakcji
3.3. Zależność stałej szybkości reakcji od temperatury
Ćwiczenie 3.1. Kinetyka rozkałdu ditlenku wodoru

4. Równowagi fazowe (M. Bodzek, A. M. Grossman, K. Koniczny)
4.1. Pojęcia podstawowe
4.2. Równowaga w układach jednoskładnikowych wielofazowych
4.2.1. Układ ciecz - para
4.2.2. Układ ciecz - ciało stałe
4.2.3. Układ para  - ciało stałe
4.2.4. Układ para - ciecz - ciało stałe
4.3.Układy wieloskładnikowe
4.3.1. Roztwory gazowe
4.3.2. Roztwory gazów w cieczy
4.3.3. Roztwory cieczy w cieczy
4.3.4. Prawo Raoulta
4.3.5. Równowaga w układzie cieczy o ograniczonej wzajemnej rozpuczalności
4.3.6. Prawo podziału Nernsta
4.3.7. Równowaga w roztworach ciał stałych w cieczach
Ćwiczenie 4.1. Wyznaczanie współczynnika podziału Nernsta

5. Adsorpcja (M. Bodzek)
5.1. Napięcie powierzchniowe
5.2. Adpsorpcja na powierzchni rozdiząłu faz ciecz - gaz
5.3. Adpsorpcja na powierzchni ciała stałego
5.3.1. Teoria i rówanie izotermy Langmuira
5.3.2. Izoterma adpsorpcji Freundlicha
Ćwiczenie 5.1. Wyznaczanie izotermy adpsorpcji Gibbsa
Ćwiczenie 5.2. Wyznaczanie izotermy adpsorpcji barwnika z roztworu na powierzchni ciała stałego

6. Układy koloialne i zaiwsiny (M. Bodzek, K. Konieczny, J. Bohdziewicz)
6.1. Klasyfikacja układów koloidalnych
6.2. Metody otrzymywania układów koloidalnych
6.3.1. Właściwości kinetyczne
6.3.2. Właściwości optyczne
6.3.3. Właściwości elektryczne
6.4. Struktura i koagulacja koloidów liofilowych
6.5. Oczyszczanie roztworów koloidalnych
6.6. Zaiwsiny
Ćwiczenie 6.1. Wyznaczanie wartości koagulacyjnej zolu liofobowego metodą kolejnych rozcieńczeń
Ćwiczenie 6.2. Analiza sedymentacyjna zaiwsiny

7. Proces dyfucji (J. Bohdziewicz)
7.1. Podstawy teoretyczne
Ćwiczenie 7.1. Wyznaczanie współczynnika dyfucji w roztworach ciekłych

8. Opisy i obliczenia związane z pomiarami laboratoryjnymi procesów chemicznych i fizykochemicznych (M. Bodzek)
8.1. Sporządzenie opisów pomiarów
8.2. Ocena błędów doświadczeń
8.2.1 Rodzaje błędów
8.2.2. Pomiar wielkości pojedynczej
8.2.3. Określenie maksymalnego błędu wyniku pomiarów pośrednich
8.2.4. Rozkład Gaussa błędów przypadkowych
8.2.5. Rozkład Studenta
8.3. Sprowadzenie funcki złozonych do zależności liniowej
8.4. Aproksymacja fukkcji liniowej jednej zmiennej zadania tabelaryczne
8.5 Przetwarzanie wyników pomiarów

9. Zadania (A. M. Grossman)
9.1. Termodynamika chemiczna
9.2. Ststyka chemiczna
9.3. Kinetyka chemiczna
9.4. Równowagi fazowe
9.5. Rozwiązania zadań

Literatura
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Lewicka Maria, Regulska Ewa
Obliczenia chemiczne są ważnym i niezbędnym elementem nauczania chemii. Przygotowując niniejszy skrypt kierowano się zamiarem dostarczenia studentom jednolitego opracowania, zgodnego z nauczaniem na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb studentów na kierunkach: inżynieria środowiska, ochrona środowiska i rolnictwo.
Gąsiorek Jan, Jankowski Andrzej
Chemia jest to nauka o sposobach łączenia się atomów w cząsteczki, o metodach otrzymywania (preparacji, syntezy) tych cząsteczek i o ich budowie (strukturze). Cel nauczania chemii: Chemia jest potrzebna do wyjaśnienia procesów zachodzących w organizmach żywych takich, jak np. trawienie pokarmu, rozmnażanie, ruch. Jest ona też konieczna do zrozumienia równowagi panującej w środowisku naturalnym oraz możliwości jej zakłócenia takich, jak zatrucie środowiska, zmiany kwasowości czy natężenia promien
Praca zbiorowa
Podręcznik do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii analitycznej nieorganicznej jest przeznaczony dla studentów kierunku technologia chemiczna.
Banaszkiewicz Stanisław, Manek Maria Beata, Urbański Jerzy
Oddajemy do rąk Czytelników IV wydanie poprawione i uzupełnione. Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla studentów Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia Politechniki Radomskiej w Radomiu.
Izydorczyk Jan, Turek Wincenty, Uziel Zbigniew
Prezentowany podręcznik akademicki obejmuje zagadnienia podstawowe z zakresu aktywności i przewodności elektrolitów, elementów termodynamiki ogniw galwanicznych oraz różnorodnego zastosowania pomiarów sił elektromotorycznych odpowiednio zestawionych ogniw, do wyznaczania stałych równowag w różnego typu reakcjach jonowych
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 14:56
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.