UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości


Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości
  Cena:

przechowalnia

36,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
380
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2014
Język
polski
ISBN
978-83-7299-886-6
  Cena:

przechowalnia

36,00 zł

Gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości (własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych) ma swoją specyfikę. Związane jest to między innymi z rozmiarami tych zasobów(ponad 40 % powierzchni karaju w 2013 r.) oraz ze sposobem podejmowania decyzji przez podmioty odpoiwedzialne za tę gospodarkę. Gospodarowanie zasobami skarbu Państwa (zasoby SP) oraz zasobami jednostek samorządowych (zasoby jst) opiera się na zasadzie racjonalengo gospodarowania.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

1. Zasady tworzenia zasobów nieruchomości publicznych w polsce - rys historyczny
1.1. Lata 1900 - 1939 - początki gospodarki nieruchmości
1.2. Lata 1945 - 1960 - zmiany systemowe (socjalizm)
1.3. Lata 1961 - 1984 - próba zmian w ramach panującego ustroju
1.4. Lata 1985 - 1989 - dalsze próby naprawy systemu
1.5. Lata 1990 - 1997 - zmiany rynkowe w gospodarce
1.6. Zmiany w systemie gospodarowania od 1997 r. (po 20 sierpnia 1997 r.)

2. Zasady identyfikacji i opisu nieruchomości na potrzeby gospodarki nieruchomości

3. Podstawy wyceny nieruchomości
3.1. Cele wyceny w gospodarce rynkowej
3.2. Ewolucja regulacji prawnych w zakresie wyceny nieruchomości w Polsce. Pierwsze regulacje prawne
3.3. Powstawanie i rozwój międzynarodowych standardów wyceny w latach 1975 - 2008
3.4. Rodzaje wrtości nieruchomości
3.5. Charakterystyka rodzajów wartości nieruchomości
3.5.1. Koncepcja wartości rynkowej i sposobu optymalnego uzytkowania nieruchomości
3.5.2. Koncepcje wartości innych niż wartość rynkowa
3.6. Sposoby określenia wartości nieruchomości
3.7. Zasady wyceny nieruchomości na potrzeby Sakrbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
3.8. Operat szacunkowy jako pisemna forma opinii o wartości nieruchomości

4. Zarys koncepcji gospodarowania zasobami nieruchomości publicznych
4.1. Podstawy ewidencjonowania nieruchomości tworzących zasoby publiczne (Skarbu Oaństwa i jednostek samorządu terytorialnego)
4.2. Podstawy informacyjne gospodarowania zasobami nieruchomości
4.3. Ogółne pojęcie nieruchomości jako przedmiotu ewidencji i opisu
4.4. Założenia systemu informacji o nieruchomościach
4.5. Ewidencja majątku Skarbu Państwa
4.6. Zasady ewidencjonowania zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

5. Podstawy i założenia procesu gospodarowania nieruchomościami i ich zasobami
5.1. Wprowadzenie
5.2. Informacja w procesie gospodarowania nieruchomości w ujęciu międzynarodowym

6. Zasady gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości
6.1. Ujęcie ilościowe zasobów publicznych nieruchomości
6.2. Uwarunkowania gospodarki publicznymi zasobami nieruchomości
6.3. Aspekty ekeonomiczne gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości
6.4. Zasady i procedury opracowywania planów wykorzystywania zasobów nieruchomości
6.5. Zasady tworzenia programów gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości
6.6. Strategia gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości.

7. Wprowadzenie do zarządzania nieruchomościami i ich zasobami

8. Wybrane zasady gospodarowania mienim pańswowym
8.1. Ogólne ujęcie i charakterystyka mienia państwowego
8.2. Zasoby nieruchmości Skarbu Państwa

9. Gospodarowanie nieruchomościami a lokalizacja inwestycji w giminie
9.1. Uwarunkowania gospodarki nieruchomościami w gminie w aspekcie kształtowania jej rozwoju
9.2. Determinanty i uwarunkowania lokalizacji działalności gospodarczej w aspekcie gospodarki nieruchomości
9.3. Uwarunkowania wyboru lokalizacji w aspekcie gospodarki nieruchomościami w gminie

10 Gospodarka gruntami w gminie jako element zarządzania strategicznego związanego z pozyskiwaniem nowych inwestycji

11. Aspekty przyrodnicze w planowaniu przestrzennym
11.1. Opracowanie ekofizjograficzne i strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
11.2. Skutki braku uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
11.3. Ochrona przyrody w procesie gospodarowania nieruchomościami
11.3.1. Wprowadzenie
11.3.2. Plany ochrony i plany zadań ochronnych dla obszarów objętych ochroną przyrody
11.4. Źródła informacji kartograficznej i problem braku spójnej standaryzacji danych przesztrennych.

Uwagi końcowe i podsumowanie
Pismiennictwo
Spis Rysunków
Spis tabel
  Cena:

przechowalnia

36,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska