Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » PEDAGOGIKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Metodyka pracy socjalno-wychowawczej - wybrane zagadnienia
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
160
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2013
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7299-857-6

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

23,00 zł

Współczesne procesy profesjonalizacji w polu pomocy społecznej w wychowania wymagają złożonej procedury działań i stosowania różnych form ich systematyzacji. Działania zawodowe opierają się w większym lub mniejszym stopniu na naukowych podejściach, które zostały wypracowane w ciągu ostatniego stulecia w teorii i praktyce w tym obszarze. Konstruowana od początku XX w. wiedza metodologiczna, socjologiczna, psychologiczna i pedagogiczna, która ma zastosowanie w szeroko pojętej pracy socjalnej, nosi znamiona wiedzy interdyscyplinarnej, toteż może mieć wielorakie aplikacje. Oparte na tej wiedzy działania profesjonalne opierają się na świadomym i intencjonalnym stosowaniu metodycznych modeli lub strategii, które adepci zawodu zdobywają w toku kształcenia, jak i praktyki.

Spis treści:

Wstęp
W kierunku pracy socjalno - wychowawczej (Ewa Kantowicz)


Rozdział I. Metoda indywidualnego przypadku jako podstawa pracy socjalno - wychowawczej (Ewa Kantowicz)
Wprowadzenie
1. Źródła i definicje pracy z indywidulanym przypadkiem
2. Etapy metody pracy w indywidualnym przypadkiem
3. Modele pracy z przypadkiem
4. Zasady metody indywidulanych przypadków
5. Współczesne odmiany metody pracy z przypadkiem
Podsumowanie

Rozdizał II. Metodyka pracy asystenta rodziny (Małgorzata Ciczkowska - Giedziun)
Wprowadzenie
1. Organizacja pracy asystenta rodziny
2. Metody pracy asystenta rodziny
3. Wybrane sytuacje problemowe rodziny w pracy asystenra
Podsumowanie

Rozdizał III. Metodyka pracy socjalnej z osobą uzaleznioną (Dorota Zaworska - Nikoniuk)
Wprowadzenie
1. Nakłanianie klienta do leczenia: podejście interwencyjne i humanistyczne
2. Praca środowiskowa: podejście w ramch metody redukcji szkód
3. Znaczenie samopomocy w pracy socjalnej z uzalenionymi

Rozdizał IV. Socjoterapia jako metoda pracy grupowej w pracy socjalno - wychowawczej (Ewa Budziak)
Wprowadzenie
1. Istota socjoterapii
2. Cele socjoterapii
3. Diagnoza socjoterapeutyczna
5. Metody pracy z grupą socjoterapeutyczną
Podsumowanie

Rozdział V. Arteterapia w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi (Anna Godlewska)
1. Kliniczna praca spocjalna a arteterapia
2. Istota arteterapii
3. Arteterapia w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
3.1. Plastykoterapia
3.2. Muzykoterapia
3.3. Choreoterapia
3.4. Biblioterapia
3.5. Teatroterapia
Podsumowanie

Rozdizał VI. Znaczenie umiejętności interpersonalnych w pracy socjalnej (Lidia Willam - Horla)
Wprowanienie
1. Pjęcie komunikowania
1.1. Pięć aksjomatów komunkacji społecznej
2. Komunikowanie inter - i intrapersonalne
2.1. Cztery zakresy umiejętności interpersonalnych
3. Samoświadomość i otwartość jako warunek nawiązywania satysfakcjonujących relacji pracownik socjalny - klient
4. Pełne słuchanie jako podstawa dobrego kontaktu w systuacji pomagania
4.1. Narzędzia skutecznego słuchania - parafraza
4.2. Narzędzia skutecznego słuchania - odzwierciedlenie
4.3. Narzędzia skutecznego słuchania - prowadzenie
4.4. Powody utrudniające słuchanie
5. Informacja zwrotan i okazywanie empatii jako metody zjednywania ludzi
6. Bariery w komunikowaniu się relacji pracownik socjalny - klinet
Podsumowanie

Rozdział VII. Wolontriat słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Grażyna Orzechowska)
Wprowadzenie
1. Ogólna charkaterystyka wolonariatu
2. Wolontariat seniorów. Doświadczenia zagraniczene i polskie
3. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i ich działania wolontaryjne
Podsumowanie

Rozdział VIII. Wyjście z bezdomności - kontekst teoretyczno - praktyczny (Iwona Staszkiewicz - Grabarczyk)
Wprowadzenie
1. Kwestia bezdomności i jej uwarunkowania
2. Ochrona prawna osób bezdomnych
3. Programy socjalne na rzecz bezdomnych
Podsumowanie

Rozdizał IX. Praca socjalna w multikulturowym kontekście - wstępny zarys problematyki oraz zapiski doświadczeń własnych (Karolina Slovenko)
Wprowadzenie
1. Multikulturalizm
2. Modele podejść do zróżnicowania kulturowego
2.1. "Pogranicze"
2.2. Etyczna uważność
2.3. Antydyskryminacja
3. (Samo)wiedza i kompetencje kulturowe
4. Z doświadczeń własnych
Podsumowanie

Bibliografia
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Głąbicka Katarzyna
Integracja socjalna jest najczęściej definiowana jako stan lub proces zachodzący w społeczeństwie, polegający na tym, że jego poszczególne elementy przejawiają tendencje do scalania się w harmonijną i skoordynowaną, funkcjonalną całość. To także likwidowanie barier uniemożliwiających lub utrudniających nawiązywanie kontaktów pomiędzy jednostkami lub grupami społecznymi l.
Kantowicz Ewa
Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia jest jedynym do tej pory, oryginalnym opracowaniem polskim, opartym na bogatej literaturze i źródłach obcojęzycznych, przybliżającym genezę i rozwój kształcenia do pracy socjalnej w Europie w aspekcie porównawczym.
Romaniszyn Kazimierz M.
Multikauzalność, dynamika, a także – do pewnego stopnia – enigmatyczność problematyki sekt destrukcyjnych skłoniły autorkę do podjęcia analizy badawczej tego zjawiska na łamach niniejszej monografii. Analiza ta została przeprowadzona na płaszczyźnie nauk penalnych, w szczególności kryminologii.
Praca zbiorowa
Ze wzgledu na różną trwałość obiektów budowlanych wiek XXI stał się dla budownictwa w dużej mierze wiekiem napraw i rehabilitacji.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-19 13:46
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.