UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Modelowanie układów absorpcyjnych oraz ich zastosowanie w przemysłowych systemach konwersji energii


Modelowanie układów absorpcyjnych oraz ich zastosowanie w przemysłowych systemach konwersji energii
  Cena:

przechowalnia

25,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
105
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2013
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

25,00 zł

W niniejszej monografii zaprezentowano najnowsze rozwiązania i trendy w dziedzinie modelowania układów absorpcyjnych. Kurczące się światowe zasoby paliw kopalnych, a także potrzeba ochrony przed degradacją środowiska naturalnego rzutują na coraz większą popularność metod wykorzystujących alternatywne źródła energii lub pozwalających na pełniejsze wykorzystanie dostępnych źródeł energii poprzez ograniczenie jej strat. Wiąże się to ze stosowaniem coraz doskonalszych systemów konwersji energii, bądź też opracowaniem metod modernizacji układów już istniejących. Książka przeznaczona jest dla projektantów opracowujących nowoczesne systemy energetyczne, inżynierów zajmujących się układami absorpcyjnymi oraz dla studentów i doktorantów studiujących na kierunkach technicznych, przede wszystkim związanych z energetyką. Może ona ponadto pełnić funkcję poradnika, z którego będą mogli korzystać badacze i inżynierowie zajmujący się powyższą tematyką.


Spis treści:


Wykaz ważniejszych oznaczeń

1. Wstęp


2. Przegląd metod pozyskiwania i konwersji energii ze źródeł niekonwencjonalnych z wykorzystaniem procesu absorpcji
2.1. Jednoefektowe urządzenia chłodnicze absorpcyjne
2.1.1. Obieg układu jednostopniowego, jednoefektowego w układzie entalpia-stężenie
2.2. Dwuefektowe urządzenia chłodnicze absorpcyjne
2.3. Trójefektowe urządzenia chłodnicze absorpcyjne
2.4. Przykłady rzeczywistych układów skojarzonych wykorzystujących urządzenia absorpcyjne
2.4.1. Wykorzystanie urządzenia absorpcyjnego na przykładzie układu skojarzonego w elektrociepłowni geotermalnej w Pyrzycach
2.4.2. Wykorzystanie urządzenia absorpcyjnego na przykładzie układu skojarzonego w Kopalni Węgla Kamiennego Pniówek

3. Modele matematyczne elementów układów absorpcyjnych
3.1. Warianty projektowania i modelowania układów absorpcyjnych
3.2. Cele przejścia z równań bilansu masy, pędu i energii 3D 0D wykorzystanych do opisów matematycznych
3.3. Sposób uzyskania modelu matematycznego
3.4. Równania szczegółowe bilansów urządzenia absorpcyjnego

4. Właściwości termodynamiczne czynników stosowanych w modelach porównawczych
4.1. Właściwości roztworu LiBr-H2O
4.2. Właściwości termodynamiczne amoniaku
4.2.1. Rozpuszczalność amoniaku w wodzie
4.2.2. Mieszalność amoniaku z olejami

5. Procedury obliczeniowe parametrów stanu czynnika chłodniczego i zespołu sorpcyjnego
5.1. Przegląd zależności określających entalpię właściwą roztworu LiBr-H2O
5.2. Przegląd zależności określających ciśnienie pary wodnej nad roztworem LiBr-H2O
5.3. Zależności określające stan termodynamiczny roztworu LiBr-H2O w układzie absorpcyjnym
5.3.1. Entalpia właściwa roztworu LiBr-H2O
5.3.2. Ciśnienie pary nasyconej nad roztworem LiBr-H2O w funkcji stężenia i temperatury
5.3.3. Temperatura roztworu LiBr-H2O oraz temperatura nasycenia czynnika chłodniczego
5.3.4. Gęstość roztworu LiBr-H2O
5.3.5. Ciepło właściwe roztworu LiBr-H2O
5.4. Zależności określające właściwości wody i pary wodnej
5.5. Zależności określające właściwości czynnika chłodniczego wykorzystane w modelu obliczeniowym układu hybrydowego
5.5.1. Zależności określające właściwości amoniaku w obszarze nasycenia
5.5.2. Zależności określające własności amoniaku w obszarze pary przegrzanej
5.5.2.1. Entalpia właściwa amoniaku
5.5.2.2. Objętość właściwa i gęstość R717
5.5.2.3. Entropia właściwa R717

6. Analiza parametryczna układu absorpcyjnego LiBr-H2O jednostopniowego jednoefektowego
6.1. Walidacja i weryfikacja modelu obliczeniowego
6.2. Wpływ stężenia roztworu na parametry pracy układu
6.3. Wpływ rodzaju medium napędowego doprowadzonego do desorbera i jego temperatury na parametry pracy układu

7. Analiza parametryczna nowego hybrydowego układu absorpcyjno - sprężarkowego
7.1. Modele matematyczne elementów urządzenia sprężarkowego jedno- i dwustopniowego oraz przyjęte założenia w obiegach
7.1.1. Skraplacz
7.1.2. Parownik
7.1.3. Sprężarka chłodnicza
7.2. Parametry integralne w jednostopniowym urządzeniu absorpcyjnym oraz w urządzeniu sprężarkowym jedno- i dwustopniowym
7.3. Analiza warunków pracy układu kombinowanego, zbudowanego z urządzenia jednostopniowego absorpcyjnego i sprężarkowego
7.3.1. Analiza wpływu temperatury parowania na warunki pracy układu kombinowanego
7.4. Analiza pracy układu kombinowanego, zbudowanego z urządzenia absorpcyjnego i sprężarkowego dwustopniowego oraz ich porównanie

8. Podsumowanie

Literatura

Załączniki

  Cena:

przechowalnia

25,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska