UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Zrownoważone systemy odwodnienia miast


Zrownoważone systemy odwodnienia miast
  Cena:

przechowalnia

61,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
275
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2013
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

61,00 zł

Na terenach nieprzekształconych przez działalność człowieka istnieje dynamiczna i naturalna równowaga ilościowa pomiędzy zjawiskami opadu z jednej strony a procesami spływu, wsiąkania i parowania wody opadowej z drugiej strony. Urbanizacja i rozwój terenów miejskich powoduje ekspansję powierzchni uszczelnionych na obszary do niedawania słabo zagospodarowane i pokryte roślinnością. Zjawisku temu towarzyszy radykalna zmiana intensywności miast i odbiorników wód. Wymaga to podjęcia szeregu działań mających na celu zagospodarowanie wód opadowych, a w przypadku, gdy są one zanieczyszczone, również ich podczyszczania.

Spis treści:

1. Wstęp

Literatura

2. Idea zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi
Literatura

3. Uwarunkowania prawne zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi

Literatura

4. Charakterystyka wód opadowych
Literatura

5. Podstawy hydrologiczne procesu retencji i infiltracji wód deszczowych

5.1. Obieg wody w przyrodzie
5.2. Zlewnia i obieg wody w zlewni
5.3. Opady i osady atmosferyczne
5.3.1. Rodzaje opadów i osadów atmosferycznych
5.3.2. Charakterystyka opadów atmosferycznych
5.4. Spływ powierzchniowy wody
5.5. Retencja zlewni
5.5.1. Wprowadzenie
5.5.2. Intercepcja wody przez roślinność
5.5.3. Retencja terenowa
5.5.4. Retencja gruntowa
5.5.5. Retencja śniegowa i lodowa
5.5.6. Retencja zbiornikowa i retencja koryt rzecznych
5.6. Infiltracja wody do gruntu
5.7. Odpływ podziemny wód
5.8. Parowanie
5.9. Występowanie wody w gruncie
5.9.1. Wprowadzenie
5.9.2. Wody infiltrujące
5.9.3. Wody podziemne niezwiązane z dzisiejszym obiegiem
Literatura

6. Podstawowe właściwości hydrogeologiczne gruntu

6.1. Wprowadzenie
6.2. Wodoprzepuszczalność gruntu
6.3. Porowatość gruntu
6.4. Wodochłonność gruntu
6.5. Odsączalność gruntu
Literatura

7. Sieci odwodnieniowe
7.1. Wprowadzenie
7.2. Systemy kanalizacyjne
7.2.1. Kanalizacja ogólnospławna
7.2.2. Kanalizacja rozdzielcza
7.2.3. Kanalizacja półrozdzielcza
7.3. Wymiarowanie sieci odwodnieniowych
7.3.1. Podstawy hydrologiczne obliczeń sieci odwodnieniowych
7.3.2. Modelowanie hydrodynamiczne
7.3.3. Metoda granicznych natężeń deszczu
7.3.4. Metoda stałych natężeń deszczu
Literatura

8. Wybór systemów zagospodarowania wód opadowych na terenach o różnym przeznaczeniu
Literatura

9. Zbieranie i odprowadzanie wód deszczowych
9.1. Wprowadzenie
9.2. Muldy przydrożne
9.2.1. Muldy trawiaste
9.2.2. Mulda brukowana
9.2.3. Mulda z elementów prefabrykowanych
9.3. Rowy odwadniające
9.3.1. Rowy przydrożne
9.3.2. Rowy stokowe
9.4. Rynny odwadniające
9.4.1. Rynna przykrawężnikowa
9.4.2. Rynna wahadłowa
9.4.3. Rynna muldowa
9.4.4. Rynna skrzynkowa
9.4.5. Rynna szczelinowa
9.5. Tradycyjne wpusty deszczowe
9.5.1. Wprowadzeni
9.5.2. Nasada jednospadowa
9.5.3. Nasada muldowa
9.5.4. Nasada z wlewem bocznym i nasada kombinowana
9.6. Separacyjne wpusty deszczowe
9.7. Krawężniki odwadniające
9.8. Innowacyjne przewody multimedialne
9.9. Wymiarowanie przekrojów przewodów i kanałów częściowo wypełnionych
Literatura

10. Powierzchniowa infiltracja wód opadowych
10.1. Wprowadzenie
10.2. Naturalne nawierzchnie infiltracyjne
10.3. Nawierzchnie infiltracyjne o podwyższonej nośności
10.4. Niecki i zbiorniki infiltracyjne
10.5. Rowy chłonne
Literatura

11. Podziemna infiltracja wód opadowych
11.1. Wprowadzenie
11.2. Skrzynki i komory rozsączające
11.3. Studnie chłonne
11.4. Rigole
Literatura

12. Kolmatacja urządzeń infiltracyjnych
Literatura

13. Retencjonowanie wód opadowych
13.1. Wprowadzenie
13.2. Niecki filtracyjne
13.3. Zbiorniki retencyjno-filtracyjne
13.4. Zbiorniki retencyjne
13.4.1. Wprowadzenie
13.4.2. Lokalizacja i zadania odciążających zbiorników retencyjnych w systemach kanalizacyjnych
13.4.3. Zbiorniki terenowe
13.4.4. Kanalizacyjne jednokomorowe zbiorniki grawitacyjne
13.4.5. Kanalizacyjne wielokomorowe zbiorniki grawitacyjne
13.4.6. Kanalizacyjne wielokomorowe zbiorniki grawitacyjno-pompowe i pompowe
13.4.7. Kanalizacyjne wielokomorowe zbiorniki grawitacyjno-podciśnieniowe
13.4.8. Podstawy wymiarowania wymaganej pojemności kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych
13.4.9. Uproszczone metody wymiarowania jednokomorowych kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych
13.4.10. Uproszczone metody wymiarowania wielokomorowych kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych
13.4.11. Sposoby płukania zbiorników
13.5. Kanały retencyjne
13.6. Dachy zielone
13.7. Dachy podpiętrzone
Literatura

14. Oczyszczanie wód opadowych
14.1. Wprowadzenie
14.2. Rola roślinności w oczyszczaniu wód opadowych
14.3. Urządzenia do oczyszczania wody opadowej we wpustach ulicznych
14.4. Koryta filtracyjne
14.5. Sedymentacyjne koryta odwodnieniowe
14.6. Rowy filtracyjne
14.7. Filtry gruntowe
14.8. Pasaże roślinne
14.9. Stawy sedymentacyjne
14.10. Osadniki wód opadowych
14.11. Separatory substancji ropopochodnych
14.12. Studnie osadowe
14.13. Hydroseparatory
14.14. Urządzenia kompaktowe
Literatura

15. Gospodarcze wykorzystanie wód opadowych

15.1. Wprowadzenie
15.2. Konfiguracja instalacji do gospodarczego wykorzystania wód opadowych
15.3. Efektywność działania systemu w warunkach polskich
Literatura

16. Pomiary przepływu w systemach odwodnieniowych

16.1. Pomiary przepływu ścieków w sieciach odwodnieniowych
16.2. Pomiar spiętrzenia
16.2.1. Koryta pomiarowe
16.2.2. Koryto Venturiego
16.2.3. Koryto Parshalla
16.2.4. Koryto Khafagi
16.2.5. Koryto Palmera-Bowlusa
16.3. Przelewy pomiarowe
16.3.1. Wprowadzenie
16.3.2. Przelewy cienkościenne
16.3.3. Przelewy o kształcie praktycznym i szerokiej koronie
16.4. Ultradźwiękowe metody pomiaru przepływu mediów
16.4.1. Wprowadzenie
16.4.2. Przepływomierze ultradźwiękowe wykorzystujące korelację krzyżową
16.4.3. Przepływomierze profilujące
16.5. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
16.6. Lokalny punktowy pomiar prędkości
16.6.1. Wprowadzenie
16.6.2. Młynek hydrometryczny
16.6.3. Ultradźwiękowe mierniki prędkości
Literatura

17. Regulowanie przepływu w systemach odwodnieniowych
17.1. Wprowadzenie
17.2. Regulatory wirowe
17.3. Regulatory korytkowe
17.4. Regulatory zwężkowe
17.5. Regulatory pływakowe
17.6. Regulatory wagowe
17.7. Regulatory strumieniowe
17.8. Regulatory kompaktowe
17.9. Sposoby montażu regulatorów przepływu
Literatura
  Cena:

przechowalnia

61,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska