Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » ELEKTRO
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Analiza zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej w rozległych obiektach narażonych na wyładowania atmosferyczne
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
272
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2005
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

przechowalnia

33,00 zł

W pracy zawarto wyniki analizy oddziaływań piorunowego impulsu elektromagnetycznego na instalacje przewodzące w systemach rozległych, w których nie jest spełniony warunek quasi-stacjonarności. Badania prowadzono na przykładach struktur typowych dla obiektów radiokomunikacyjnych, z użyciem metody momentów w dziedzinie częstotliwości i czasu. Obliczono rozpływy prądów piorunowych w wybranych strukturach i towarzyszące im rozkłady pól elektromagnetycznych. Wyniki obliczeń prądów udarowych w modelu masztu antenowego zostały zweryfikowane eksperymentalnie. Przeanalizowano wykorzystanie urządzenia piorunochronnego do celów ekranowania pola LEMP. Sformułowano zalecenia dotyczące praktycznego wdrażania zasad kompatybilności elektromagnetycznej. 

 
Analysis of Electromagnetic Compatibility Problems in Extensive Objects under Lightning Threat 
Summary 
Results of the analysis of the lightning electromagnetic pulse impact on the conducting installations in extensive systems that do not satisfy the quasi-stationarity condition are presented. The research was conducted on the structures typical for radiocommunications objects, using the method of moments in the frequency and time domains. Lightning current distributions in chosen structures and accompanying electromagnetic fields were also calculated. The results of computations of the surge currents in the model of the antenna mast were experimentally verified. The application of the lightning protection system for shielding of the LEMP field was analyzed. Recommendations concerning the practical implementation of the electromagnetic compatibility rules have been formulated. 

Spis treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 
Wstęp 
 
1. Baza fizyczna i matematyczna analizy
 
1.1. Natura wyładowań atmosferycznych 
1.2. Wyładowania doziemne 
1.3. Inne rodzaje wyładowań 
1.4. Parametry impulsów piorunowych 
1.5. Opisy matematyczne prądu pioruna przy powierzchni ziemi 
1.6. Analiza i synteza widmowa impulsów piorunowych 
1.7. Popularne metody rozwiązywania zagadnień elektrodynamiki 
1.8. Równanie dwupotencjałowe i dyskretyzacja cienkoprzewodowa 
1.9. Przybliżone rozwiązanie równania dwupotencjałowego 
1.10. Podsumowanie 
 
2. Przegląd modeli matematycznych wyładowania głównego 
2.1. Ogólna klasyfikacja modeli wyładowania głównego 
2.2. Analityczny opis pola elektromagnetycznego wyładowania głównego 
2.3. Obliczanie rozkładu pola elektromagnetycznego nad powierzchnią ziemi 
2.4. Modele gazodynamiczne 
2.5. Modele o parametrach rozłożonych R-L-C 
2.6. Modele inżynieryjne 
2.7. Modele antenowe 
2.8. Uproszczone zależności analityczne 
2.9. Podsumowanie 
 
3. Modyfikacja modelu antenowego wyładowania głównego 
3.1. Obliczanie prądów i pól z wykorzystaniem antenowego modelu wyładowania głównego 
3.2. Analiza właściwości modelu antenowego AT3 
3.3. Modyfikacja algorytmu modelowania wyładowania głównego 
3.4. Właściwości zmodyfikowanego modelu antenowego 
3.5. Wpływ skończonej konduktywności gruntu na rozkład pola elektromagnetycznego 
3.6. Podsumowanie 
 
4. Analiza rozpływu prądów i rozkładu pola LEMP przy uderzeniu pioruna w maszt antenowy 
4.1. Metodyka obliczeń rozpływu prądów piorunowych i rozkładu pola LEMP 
4.2. Obliczenia rozpływu prądów piorunowych w rzeczywistym maszcie antenowym 
4.3. Obliczenia rozpływu prądów piorunowych z zastosowaniem modelu o parametrach skupionych 
4.4. Rozpływ prądów piorunowych w wysokim maszcie RTCN 
4.5. Obliczenia rozkładu pól w otoczeniu rzeczywistego masztu antenowego 
4.6. Wpływ skończonej konduktywności gruntu na rozpływ prądów 
4.7. Podsumowanie 
 
5. Eksperymentalna weryfikacja wyników obliczeń rozpływu prądów udarowych w maszcie antenowym 
5.1. Eksperymentalny model uderzenia pioruna w maszt antenowy. Pomiary i obliczenia w dziedzinie częstotliwości 
5.2. Eksperymentalny model uderzenia pioruna w maszt antenowy. Pomiary i obliczenia w dziedzinie czasu 
5.3. Wpływ konfiguracji modelu na rezultaty badań 
5.4. Podsumowanie 
 
6. Analiza wpływu instalacji odgromowej na rozkład pola LEMP 
6.1. Efekt ekranowania 
6.2. Obliczenia z zastosowaniem quasi-stacjonarnego modelu kanału 
6.3. Pole elektromagnetyczne w obszarze objętym instalacją odgromową przy wyładowaniu bezpośrednim 
6.4. Pole elektromagnetyczne w obszarze objętym instalacją odgromową przy wyładowaniu pobliskim6.5. Charakterystyki częstotliwościowe modułu transmitancji pola LEMP 
6.6. Uproszczone formuły analityczne dotyczące ekranowania 
6.7. Podsumowanie 
 
7. Analiza przepięć indukowanych przez pole LEMP 
7.1. Drogi docierania przepięć do aparatury 
7.2. Przepięcia indukowane w kablach wewnątrz budynków 
7.3. Przepięcia indukowane w budynku centrum radiokomunikacyjnego 
7.4. Podsumowanie 
 
8. Wybrane zasady kompatybilności elektromagnetycznej w obiektach telekomunikacyjnych, narażonych na wyładowania atmosferyczne 
8.1. Środki ochrony 
8.2. Zwody piorunochronne 
8.3. Uziomy 
8.4. Wyrównywanie potencjałów wewnątrz i na zewnątrz budynków 
8.5. Przykłady obliczeniowe 
8.6. Dobór tras kabli. Odstępy izolacyjne 
8.7. Ekranowanie 
8.8. Ograniczniki przepięć 
8.9. Jakość połączeń. Ochrona przed korozją 
8.10. Podsumowanie. Podstawowa zasada ochrony 
 
Wnioski końcowe 
Literatura

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Kozioł Mirosław
Chociaż otaczający nas świat ma naturę analogową, to jednak ogromna większość dziedzin techniki rejestruje, przetwarza i przesyła informacje w postaci cyfrowej. Ten pęd ku dyskretyzacji ma kilka przyczyn. Jedną z nich jest większa odporność na zakłócenia. Ma to niebagatelne znaczenie w dzisiejszym zelektryfikowanym świecie. Kolejną przyczyna, przemawiającą za przetwarzaniem informacji na postać cyfrową jest możliwość realizacji różnych algorytmów przy wykorzystaniu tej samej konfiguracji...
Luft Mirosław, Łukasik Zbigniew
Podręcznik ?Podstawy teorii sterowania" jest przeznaczony dla studentów studiów dziennych i zaocznych na kierunkach elektrotechnika, informatyka, transport, mechanika i budowa maszyn oraz materiałoznawstwo i technologia obuwia Politechniki Radomskiej im. K.Pułaskiego. Skrypt ten może być ponadto przydatny studentom innych wyższych uczelni technicznych, gdzie przedmiot ten jest prowadzony w podobnym zakresie.
Aniserowicz Karol
W niniejszej pracy zawarto przegląd wybranych metod przybliżonego rozwiązywania zagadnień brzegowych. Poprzedzono go krótkim opisem podstawowych pojęć analizy funkcjonalnej. Opisano metody reszt ważonych (kolokacji w punktach, kolokacji w podobszarach, najmniejszych kwadratów i Galerkina) oraz metod wariacyjnych (Ritza i Kantorowicza). Zamieszczono przykłady obliczeniowe dotyczące zagadnień elektrodynamiki, głównie jednowymiarowych, umożliwiające porównanie właściwości różnych metod. Następnie p
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-21 14:58
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.