UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Oprawy oświetleniowe. Kształtowanie rozsyłu strumienia świetlnego i luminancji


Oprawy oświetleniowe. Kształtowanie rozsyłu strumienia świetlnego i luminancji
  Cena:

przechowalnia

53,00 zł

Dostępność: Chwilowy brak towaru
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
260
Okładka
miękka
Format
A4
Rok wydania
2012
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

53,00 zł

Są takie obszary badawcze, a w nich postacie-autorytety, których prace naukowe na wielu lat pokrywają zapotrzebowanie na literaturę, stanowią kluczowe, klasyczne źródło wiedzy.Taką funkcję dla specjalności i środowiska techniki świetlnej spełnia książka prof. Tadeusza Olszeszyńskiego "Elektryczne oprawy oświetleniowe". Od jej ostatniego wydania minęło ponad 30 lat. Pozycja ta w wielu omawianych zagadnieniach jest nadal aktualna, choć postęp technologii wytwarzania opraw oświetleniowych oraz możliwość wykorzystywania w obliczeniach i projektu metod i sprzętu komputerowego wytworzyły lukę bibliograficzną, której niestety ze zrozumiałych względów, wspomniana pozycja nie może wypełniać. Powstał więc pomysł napisania monografii poświęconej oprawom oświetleniowym, która jest z jednej strony kontynuacją dzieła prof. Oleszyńskiego, a z drugiej pokazuje dorobek naukowy autora oraz ujmuje wyniki badań zespołu naukowego doktorantów i pracowników Zakładu techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej. Jest to więc pozycja obejmująca wyniki prac naukowych realizowanych w zespole na przestrzeni lat 1990-2010.

Spis treści:

1. Wstęp

2. Wiadomości wstępne
2.1. Pojęcie oprawy oświetleniowej i jej zadania
2.2. Budowa opraw oświetleniowych
2.2.1. Źródła światła
2.2.2. Odbłyśniki
2.2.3. Szyba rozpraszająca
2.2.4. Osłona promieniowania bezpośredniego
2.2.5. Raster
2.2.6. Klosz
2.2.7. Filtr barwny
2.2.8. Korpus
2.2.9. Oprawka źródła światła
2.2.10. Dławica
2.2.11. Uchwyt mocujący

3. Klasyfikacja opraw oświetleniowych
3.1. Kryterium pierwotnej funkcji oprawy
3.2. Kryterium podstawowej  przestrzeni zastosowania
3.3. Kryterium użytego źródła światła
3.4. Kryterium odporności na czynniki zewnętrzne
3.4.1. Klasyfikacja IP
3.4.2. Klasyfikacja IK - wytrzymałość na uderzenie
3.5. Kryterium rodzaju symetrii bryły fotometrycznej
3.5.1. Oprawy oświetleniowe o obrotowo-symetrycznej bryle fotometrycznej
3.5.2. Oprawy oświetleniowe o dwóch wzajemnie prostopadłych płaszczyznach symetrii bryły fotometrycznej
3.5.3. Oprawy o asymetrycznej bryle fotometrycznej
3.5.4. Oprawy o niesymetrycznej bryle fotometrycznej
3.6. Kryterium podziału przestrzennego strumienia świetlnego emitowanego z oprawy
3.7. Kryterium charakteru bryły fotometrycznej
3.8. Kryterium miejsca i sposobu zamocowania oraz ukierunkowania oprawy

4. właściwości refleksyjno-transmisyjne stosowanych do budowy układu optycznego
4.1. Charakterystyka cech refleksyjnych materiałów na elementy układu optycznego
4.2. Cechy transmisyjnych materiałów używanych na elementy układu opraw
4.3. Analityczny opis cech refleksyjnych materiałów

5. wpływ geometrii i cech refleksyjno-transmisyjnych układu optycznego oraz właściwości świetlnych źródła światła na bryłę fotometryczną oprawy oświetleniowej

5.1. Rożne aspekty doboru światła do konstrukcji oprawy oświetleniowej
5.2. Wpływ geometrii układu optycznego
5.3. Wpływ właściwości refleksyjno-transmisyjnych materiałów konstrukcyjnych układu optycznego oprawy na jej bryłę fotometryczną

6. Podstawy geometryczne kształtowania bryły fotometrycznej opraw oświetleniowych
6.1. Parabola jako podstawowy profil odbłyśnika zwierciadlanego. Istniejące rozwiązania odbłysków o profilu parabolicznym
6.2. Eliptyczny profil odbłyśnika zwierciadlanego
6.3. Zwierciadło sferyczne
6.4. Zwierciadło hiperboliczne
6.5. Właściwości skupiające niekonwencjonalnych form odbłyśników
6.6. Wielokrzywiznowe układy odbłyśników zwierciadlanych
6.7. Geometryczne podstawy kształtowania rozsyłu strumienia świetlnego w następstwie przepuszczania światła
6.7.1. Sfera jako podstawowa forma powierzchni graficznej kształtującej bryłę fotometryczną światła przepuszczonego kierunkowo

7. Obliczenia fotometryczne opraw oświetleniowych
7.1. Istota obliczeń fotometrycznych
7.2. Podstawy analityczne obliczeń fotometrycznych opraw oświetleniowych
7.3. Charakterystyczne rozkłady luminacji na powierzchni wyjściowej oprawy oświetleniowej
7.3.1. Dyskretyzacja powierzchni układu optycznego opraw oświetleniowych
7.3.2. Figura jasnych punktów
7.3.3. Obraz powierzchni wyjściowej oprawy oświetleniowej o rozpraszających cechach układu optycznego
7.4. Światłość oprawy oświetleniowej jako funkcja założenia stałej luminacji powierzchni wyjściowej
7.4.1. Założenie stałej luminacji wewnątrz FJP
7.4.2. Założenie stałej luminacji rozpraszającej powierzchni wyjściowej
7.5. Metody obliczeń opraw oświetleniwych
7.5.1. Obliczenie rozkładu luminacji na powierzchni wyjściowej metodą promieni odwrotnych
7.5.2. Obliczenie rozkładu luminacji na powierzchni wyjściowej metodą Monte Carlo
7.6. Uproszczone obliczenia fotometryczne opraw oświetleniowych
7.6.1. Wyznaczanie trapezowego wykresu rozsyłu strumienia świetlnego reflektorów i projektów soczewkowych
7.6.2.  Obliczenia układów odbłyśników z lustrzaną makrostrukturą powierzchni odbijającej
7.6.3. Uproszczone obliczenia opraw oświetleniowych o rozpraszających właściwościach refleksyjno-transmisyjnych układu optycznego
7.6.4. Obliczanie odbłyśników rozpraszających o symetrii obrotowej układu optycznego
7.6.5. Obliczenia walcowych odbłyśników rozpraszających ze źródłem liniowym

8. Metody i przykłady projektowania układów opraw oświetleniowych
8.1. Metoda modyfikacji klasycznych rozwiązań
8.1.1. Definiowanie wymagań fotometrycznych dla oprawy oświetleniowej
8.1.2. Poszukiwanie układu optycznego o bryle fotometrycznej podobnej do wymaganej
8.2. Projektowanie odbłyśników facetkowych
8.3. Metoda zapełniania krzywej światłości przez wykresy sferowe

9. Kształtowanie rozsyłu strumienia świetlnego przez oprawy z elektroluminescencyjnymi źródłami światła
91.1 Ocena obecnych i prognoza przyszłych zastosowań oświetleniowych diod elektroluminescencyjnych
9.1.1. Podstawa oceny źródła światła i jego aplikacji oświetleniowych
9.1.2. Cechy elektryczne i fotometryczne LED-ów istotne z punktu widzenia budowy opraw oświetleniowych
9.1.3. Właściwości LED-ów istotne dla urządzeń oświetleniowych
9.2. Sposoby kształtowa bryły fotometrycznej LED-ów
9.2.1. Model bryły świecącej diod elektroluminescencyjnych
9.2.2. Pierwotne układy optyczne diod elektroluminescencyjnych
9.2.3. Wtórne układy optyczne LED-ów
9.3. Kształtowanie przestrzenne rozsyłu strumienia świetlnego opraw ze źródłami elektroluminescencyjnymi
9.3.1. Wieloźródłowe oprawy LED z płaską matrycą powielającą
9.3.2. Wieloźródłowe oprawy LED z przestrzenną matrycą kształtującą

10. Kształtowanie bryły fotometrycznej i rozkładu luminacji lamp sygnałowych
10.1. Podstawy teoretyczne sygnalizacji świetlnej
10.1.1. Cechy rozróżnialności sygnałów świetlnych
10.1.2. Progowe poziomy intensywności sygnałów świetlnych
10.1.3. Widoczność meteorologiczna
10.1.4. Widoczność geometryczna sygnałów świetlnych
10.1.5. Zasady doboru barw sygnałowych
10.2. Kształtowanie rozsyłu światłości lamp sygnałowych
10.2.1. Charakterystyka wymagań fotometrycznych lamp sygnałowych
10.2.2. Różne rozwiązania układu optycznego lamp sygnałowych
10.2.3. Olśnienie powodowane przez lampy sygnałowe
10.3. Kształtowanie rozkładu luminacji na powierzchni wyjściowej lamp sygnałowych
10.3.1. Rozkład luminacji na powierzchni klosza jako cecha fotometryczna użytkowa i estetyczna
10.3.2. Możliwości kształtowania rozkładu luminacji powierzchni wyjściowej kloszy lamp sygnałowych

Literatura
Skorowidz

  Cena:

przechowalnia

53,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska