UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Przemiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego


Przemiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
160
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2012
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Chociaż od rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce upłynęło już ponad dwadzieścia lat, podobnie jak od inicjacji przeobrażeń w sektorze państwowych gospodarstw rolnych, to jednak sytuacja na rynku pracy na obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim nie należy do najlepszych. Utrzymywanie istniejących miejsc pracy, tworzenie nowych - szczególnie na obszarach wiejskich, tudzież walka z bezrobociem muszą być odpowiednio dopasowane do specyfiki regionu i jego mieszkańców.

Województwo warmińsko-mazurskie posiada korzystne warunki do ukształtowania pożądanej struktury agrarnej gospodarstw rolnych. Szczególną rolę odegrać mogą tu nieruchomości rolne będące w Zasobie Skarbu Państwa, znajdujące się w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych. Istotna jest jednak współpraca z jednostkami, które proces ten mogą wesprzeć, bezpośrednio uczestniczyć w zagospodarowaniu gruntów, oddziaływać na zmianę przeznaczenia czy też wspierać proces promocji takich nieruchomości. Prezentowana monografia zawiera wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych wśród przedstawicieli: ANR OT w Olsztynie, władz lokalnych gmin, na terenie których ANR zarządzała lub zarządza nieruchomościami Skarbu Państwa, Warmińsko-Mazurskiej i Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora funkcjonującego przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Gospodarstwa, które do tej pory powstały w całości ze zrestrukturyzowanego mienia popegeerowskiego oraz gospodarstwa, które powiększyły swój areał, dzierżawiąc lub dokupując ziemię popegeerowską, stanowią dynamicznie rozwijającą się grupę gospodarstw w skali województwa i kraju.

Spis treści:

Wstęp
1. Przekształcenia własnościowe w rolnictwie w ujęciu regionalnym
1.1. Sytuacja własnościowa w polskim rolnictwie na początku transformacji ustrojowej
1.2. Terytorialne zróżnicowanie przekształceń na państwowym rynku ziemi rolniczej
1.2.1. Podaż, popyt, dynamika cen gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
1.2.2. Terytorialne zagospodarowanie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
2. Rola i miejsce Agencji Nieruchomości Rolnych w kształtowaniu struktury agrarnej w woj. warmińsko-mazurskim
2.1. Pojęcie struktury agrarnej
2.2. Zmiany struktury obszarowej gospodarstw między spisami rolnymi z lat 2002-2010
2.3. obrót nieruchomościami rolnymi przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
3. Interwencyjna rola Agencji Nieruchomości Rolnych na rynku ziemi rolniczej
3.1. istota interwencjonizmu w rolnictwie
3.2. Interwencjonizm na rynku ziemi rolniczej
3.3. Zasady gospodarowania państwową ziemią rolną w świetle nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
3.4. Ograniczenia na rynku ziemi rolniczej - racjonalizacja czy konflikt interesów producentów rolnych i państwa w świetle wyników badań własnych
3.4.1. Cel i zakres badań
3.4.2. Charakterystyka badanych rolników
3.4.3. Charakterystyka gospodarstw badanych rolników
3.4.4. Gospodarowanie ziemią w opinii badanych rolników
3.5. Przewidywane skutki zmian w gospodarowaniu państwową ziemią rolną
4. Rola agencji Nieruchomości Rolnych jako zarządcy potencjalnymi terenami inwestycyjnymi i władz samorządowych w poszukiwaniu na poziomie lokalnym terenów inwestycyjnych w woj. warmińsko mazurskim
4.1. Agencja Nieruchomości Rolnych jako dysponent terenów inwestycyjnych
4.2. Jednostki samorządu terytorialnego i ich znaczenie jako posiadacza terenów inwestycyjnych i podmiotu kierującego kierunki zagospodarowania przestrzennego
4.3. Cel i metodyka badań
4.4. Nieruchomości nabyte przez cudzoziemców z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i tereny inwestycyjne znajdujące się w ofercie ANR
4.5. tereny inwestycyjne w regionie, ich ocena i działanie władz lokalnych w celu poprawy oferty inwestycyjnej
5. Rynek pracy na obszarach wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim
5.1. Podstawy teoretyczne rynku pracy
5.2. Charakterystyka rynku pracy na obszarach wielskich w Polsce
5.2.1. Podaż na rynku pracy na obszarach wiejskich
5.2.2. popyt na rynku pracy na obszarach wiejskich
5.3. Rynek pracy obszarów popegeerowskich w woj. warmińsko-mazurskim
6. Działalność Oddziału Terenowego Agencjo Nieruchomości Rolnych w Olsztynie
6.1. Uwarunkowania rozpoczęcia działalności przez Agencję Nieruchomości Rolnych
6.2. Charakterystyka państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na terenie Warmii i Mazur w latach 1990-1992
6.3. Realizacja przez ANR zadań w zakresie przejmowania i zagospodarowywania popegeerowskiego mienia
6.4. Program Pomocy Środowiskom Popegeerowskim
6.5. Realizacja zadań ANR wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
6.6. Roszczenia reprywatyzacyjne
6.7. Działania Oddziału Terenowego ANR w Olsztynie na rzecz byłych pracowników PGR-ów i członków ich rodzin
Piśmiennictwo
Streszczenie
Abstract
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska