Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » PEDAGOGIKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Nauczyciel wczesnej edukacji - konteksty i wyzwania
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
322
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2012
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

29,00 zł

Dynamika zmian cywilizacyjnych (politycznych, gospodarczych, społecznych i technologicznych) we współczesnym świecie powoduje, że nauczyciele stają wobec coraz to nowszych wyzwań edukacyjnych. Wszelkie transformacje globalne (makro) wywołują zmiany kontekstów edukacyjnych w skali lokalnej (mikro). Można stwierdzić, że szkoła jest swoistym lustrem, w którym odbijają się problemy i kryzysy społeczne. Niepożądane zjawiska funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży, np. przemoc czy wymuszenia, pojawiają się na coraz niższym poziomie edukacyjnym, co wymaga od nauczycieli już na etapie edukacji początkowej szczególnych kompetencji wychowawczych i organizacyjnych. W tym kontekście coraz większego znaczenia nabiera potrzeba zmiany kształcenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, w tym także nauczycieli wczesnej edukacji.

Programy kształcenia przyszłych pedagogów powinno cechować podejście interdyscyplinarne, umożliwiające pogłębienie wiedzy pedagogicznej i zdobycie wiedzy z dyscyplin pokrewnych, a także rozwijanie umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz z ich rodzinami. Wydaje się, że wiedza o rozwoju dziecka, kompetencje związane z efektywnym nauczaniem czy umiejętnością monitorowania rozwoju ucznia są już niewystarczające, aby być dobrym nauczycielem.

Przyszli nauczyciele potrzebują wsparcia w etyce, aksjologii, estetyce i rozwijaniu w sobie nieoceniającego usposobienia. Jest to niezbędne między innymi po to, by lepiej rozumieć uczniów i towarzyszyć im w odkrywaniu świata. Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej są specyficzną grupą zawodową, gdyż pracują z dziećmi w najważniejszym dla nich okresie rozwojowym. Wprowadzanie uczniów w świat języka, kultury, przyrody, techniki itp. wymaga szczególnych kwalifikacji i wyjątkowej osobowości. Kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji winna zatem cechować ciekawość świata i umiejętność stawiania pytań, a także otwartość na drugiego człowieka. Problemy tego rodzaju omawiane są w niniejszej książce.

Spis treści:

Wstęp

Część 1. Dylematy roli zawodowej nauczyciela wczesnej edukacji

Bogusław Śliwerski, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej między posłuszeństwem a oporem

Małgorzata Suświłło, W poszukiwaniu modelu profesjonalnego rozwoju nauczyciela wczesnej edukacji

Danuta Waloszek, Ciągłość i zmiana w zadaniach nauczyciela dzieci w wieku przedszkolnym

Małgorzata Kwiatkowska - góralczyk, O istotnych elementach kształcenia przyszłych nauczycieli w kontekście ich rozwoju zawodowego i osobowego

Jolanta Sajdera, Zastosowanie teorii społecznego uczenia się w praktycznym przygotowaniu do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji

Milena Kaczmarczyk, Pozytywne implikacje nonkonformizmu w pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Alina Kalinowska, Socjolizowanie uczniów klas najmłodszych na lekcjach mtematyki

Krzysztof Kruszko, Etyczno-praktyczny wymiar ściągania, czyli kto będzie uczył nasze dzieci

Część II Konteksty i wyznania wczesnej edukacji

Andrzej Olubiński, Podmiotowa aktywność wychowanka jako fasadowy cel procesów edukacyjnych (W świetle poglądów Ericha Fromma)

Beata Krzywosz-Rynkiewicz, Budowanie kolektywnej odpowiedzialności za wspólnie wytworzoną wiedzę w szkole

Małgorzata Judycka, Problematyka przemocy w szkole na tle standardów praw człowieka

Mirosława Nyczaj-Drąg, Dziecko, (dobre) wychowanie i edukacja jako wartości rodziców z klasy średniej

Marcelina Knop, Korepetycje - (wy)ceniony sposób zdobywania wiedzy

Ewa Skrzetuska, Indywidualizacja oceny w edukacji wczesnoszkolnej w opinii nauczycieli

Mairita Folkmane, Ilva Skulte, Toy Story Updated: Repesentation of the New Media as Game Elements In Children Stories And Drawings

Agnieszka Bojarska-Sokołowska, Popularyzacja matematyki wśród dzieci

Marcin Michalak, Dyskurs muzyki popularnej i dialog kultur jako wyznania oraz szanse dla wczesnej edukacji artystycznej

Maciej Kołodziejski, Zdolności muzyczne i twórczość dzieci utalentowanych matematycznie wświetle badań własych

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Poznanie wczesnoszkolnej adaptacji pierwszoklasisty jest bardzo istotne. Proces ten ma bowiem znaczący wpływ na całe życie dziecka, a przebiega w wyjątkowo niekorzystnych warunkach osobniczych i środowiskowych. Strona adaptująca się, czyli w omawianym przypadku dziecko siedmioletnie, dysponuje jeszcze niewielkim zasobem umiejętności i strategii przystosowawczych. Jego układ nerwowy cechuje niska odporność, za to wysoka wrażliwość i męczliwość. Środowisko, do którego dziecko próbuje się przystoso
Jakowicka Maria
Charakterystyczną cechą rozwoju koncepcji pedagogicznych jest dojrzewanie określonych idei w zbiorowej świadomości, stąd na posiedzeniu Zespołu Pedagogiki Wczesnoszkolnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN uznaliśmy, że zaistniała potrzeba kontaktu specjalistów kształcenia wczesnoszkolnego. Dokonują się bowiem obecnie w zakresie edukacji szybkie, głębokie i wielopłaszczyznowe zmiany. Aktualna sytuacja wymaga, by od czasu do czasu jakby ?zatrzymać się", dokonać ?oceniającego spojrzenia", wyraźniej
Waloszek Danuta
Różne bywają inspiracje powstania książki. Prezentowana czytelnikowi powstawała wyjątkowo, zbiera bowiem rezultaty całorocznej dyskusji pasjonatów rozwiązywania problemów pedagogicznych, edukacyjnych, spotykających się dobrowolnie w ramach Forum Edukacyjno-Pedagogicznego zainicjowanego przeze mnie w listopadzie 2001 roku. Nie sądziliśmy wówczas, że zaczynamy pisać książkę. Teksty są różne, różni bowiem są uczestnicy Forum. W tym, sadzę, ich siła. Wszyscy przyjęli zaproszenie do zebrania swoich
Sałaciński Lech, Thiem Wolfgang
Szkołę początku XXI wieku charakteryzuje wysoka dynamika przemian. Prowadzą one do uczynienia ze szkoły instytucji edukacyjnej w całym tego słowa znaczeniu, w której priorytetowe znaczenie przypisuje się wychowaniu, a praca dydaktyczno-wychowawcza polega na organizowaniu warunków do najlepszego rozwoju indywidualnego ucznia, zamiast kierowanego zewnętrznie kształcenia i kształtowania u młodych ludzi wyłącznie postaw adaptacyjnych. Głównym zadaniem współczesnej edukacji stało się więc wzmocnienie
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-22 12:45
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.