Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » FIZYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Wymiana masy w układzie ciało stałe - ciecz
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
1998
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1998
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

20,00 zł

Książka jest przewidziana przede wszystkim jako podręcznik dla studentów wydziałów technologii chemicznej wyższych uczelni, którzy chcą bardziej szczegółowo zaznajomić się z procesami przebiegającymi w układzie ciało stałe-ciecz. Do tej grupy procesów zalicza się między innymi: ekstrakcję, rozpuszczanie, krystalizację, adsorpcję i chromatografię. Podstawowe wiadomości związane z tymi procesami są zawarte w podręcznikach inżynierii chemicznej i procesowej, ale tradycyjnie są to jednak tylko informacje podstawowe. Z procesów wielofazowych w podręcznikach inżynierii chemicznej są omówione szerzej układy ciecz-para (gaz), na przykład rektyfikacja, absorpcja, oraz ciecz-ciecz, na przykład ekstrakcja. Niewiele miejsca poświęca się natomiast procesom przebiegającym w układzie ciało stałe-ciecz, mimo że są one popularne nie tylko w technologii chemicznej, ale także w metalurgii, przemysłach: spożywczym, farmaceutycznym i pokrewnych.
Omawiając w książce procesy wymiany masy, starano się zwrócić uwagę zarówno na aspekty fizyczne (lub fizykochemiczne), jak i techniczne. W fizycznej analizie procesu rozpatruje się oddziaływanie na siebie pojedynczej cząstki (ziarna) i strumienia cieczy, przy czym wielkości charakteryzujące te elementy nie zmieniają się w czasie. Analiza techniczna procesu polega na uwzględnianiu oddziaływania na siebie zespołów cząstek i cieczy oraz warunków, w których ten proces zachodzi. Najważniejszą częścią każdego rozdziału jest opis matematyczny omawianego procesu, z uwzględnieniem czasu, w którym on przebiega. Przedstawione w książce informacje umożliwiają określenie podstawowych zależności matematycznych opisujących proces i mogą stanowić bazę obliczeń wymienników masy.

Spis treści:

Przedmowa

Oznaczenia i wymiary

1. Podstawy wymiany masy
1.1. Podstawowe pojęcia. Klasyfikacja procesów wymiany masy
1.2. Ciała stale jednorodne i porowate
1.3. Prawo przenoszenia masy (I prawo Ficka)
1.4. Różniczkowe równanie dyfuzji (II prawo Ficka)
1.5. Zastosowanie prawa dyfuzji i różniczkowego równania dyfuzji
1.6. Wnikanie masy
Pytania sprawdzające
Zadania

2. Rozpuszczanie ciał stałych
2.1. Podstawowe pojęcia
2.2. Kinetyka rozpuszczania
2.3. Różne sposoby realizacji procesu rozpuszczania
2.3.1. Proces okresowy
2.3.2. Proces współprądowy
2.3.3. Proces przeciwprądowy
2.3.4. Procesy wielostopniowe i kombinowane
2.3.5. Proces z idealnym wymieszaniem faz
2.4. Całkowe równania kinetyki rozpuszczania
2.5. Układy polidyspersyjne
Pytania sprawdzające
Zadania

3. Chemiczne roztwarzanie ciał stałych
3.1. Ogólna charakterystyka procesu. Określenie limitujących etapów procesu
3.2. Roztwarzanie chemiczne bez powstawania nowej fazy
3.3. Roztwarzanie chemiczne z powstawaniem nowej fazy stałej
3.4. Typowe schematy procesów roztwarzania z powstawaniem nowej fazy stałej
3.5. Procesy roztwarzania, którym towarzyszy powstawanie fazy gazowej
3.5.1. Fizyczne podstawy procesów z powstawaniem fazy gazowej
3.5.2. Wymiana masy podczas chemicznego roztwarzania ciała stałego w cieczy z powstawaniem fazy gazowej
Pytania sprawdzające
Zadania

4. Krystalizacja z roztworów i układów stopionych
4.1. Wprowadzenie
4.2. Równowaga fazowa w procesach krystalizacji
4.3. Zarodkowanie i wzrost kryształów
4.4. Probabilistyczno - fenomenologiczna teoria krystalizacji
4.5. Bilans masowy i cieplny procesu krystalizacji
4.6. Szybkość procesu krystalizacji masowej
4.7. Teoretyczne podstawy krystalizacji substancji stopionych
4.8. Rozkład wielkości kryształów
4.9. Krystalizacyjne metody rozdzielania mieszanin
4.9.1. Masowa krystalizacja frakcjonowana
4.9.2. Krystalizacja ukierunkowana
4.9.3. Stapianie strefowe (rekrystalizacja strefowa)
4.9.4. Krystalizacja z substancjami pomocniczymi
Pytania sprawdzające
Zadania

5. Ekstrakcja substancji rozpuszczonej
5.1. Podstawowe pojęcia
5.2. Podstawowe procesy ekstrakcji
5.3. Okresowe i ciągłe procesy ekstrakcji
5.3.1. Proces okresowy
5.3.2. Proces współprądowy
5.3.3. Proces przeciwprądowy
5.3.4. Procesy wielostopniowe
5.4. Ekstrakcja ze złoża ziaren kapilarno-porowatych
5.5. Odwzorowania procesów ekstrakcji
Pytania sprawdzające
Zadania

6. Ekstrakcja ciał stałych
6.1. Podstawowe pojęcia
6.2. Wnikanie cieczy w pory nośnika
6.3. Modele procesu ekstrakcji ciał stałych
6.4. Ciągłe i okresowe procesy ekstrakcji fazy stałej
Pytania sprawdzające
Zadania

7. Adsorpcja i chromatografia adsorpcyjna
7.1. Podstawowe pojęcia
7.2. Statyka oraz kinetyka procesu adsorpcji
7.2.1. Statyka procesu adsorpcji
7.2.2. Ciepło adsorpcji
7.2.3. Kinetyka adsorpcji
7.3. Dynamika procesu adsorpcji
7.4. Adsorpcja w mieszalniku
7.4.1. Mieszalnik pracujący w warunkach okresowych
7.4.2. Mieszalnik pracujący w sposób ciągły
7.5. Adsorpcja w kolumnie
7.5.1. Kolumna okresowa
7.5.2. Kolumna ciągła
7.6. Kolumnowa chromatografia adsorpcyjna
7.6.1. Podstawowe pojęcia
7.6.2. Dynamika pracy kolumny chromatograficznej
7.6.3. Chromatografia cykliczna
7.6.4. Chromatografia ciągła
7.6.5. Chromatografia z symulowanym ruchem fazy stałej - złoża (SMB)
Pytania sprawdzające
Zadania

8. Wymiana masy w procesie ekstrakcji substancji stałej z kapsułek
8.1. Wprowadzenie
8.2. Przenoszenie masy rozpuszczalnika B przez nierozpuszczalną błonkę
8.3. Rozpuszczanie i przenoszenie masy składnika A przez porowatą otoczkę polimeru
8.3.1. Ogólny model matematyczny
8.3.2. Przybliżony opis matematyczny
8.4. Ekstrakcja rozpuszczonego składnika z kapsułki
Pytania sprawdzające

9. Membranowe metody zatężania roztworów
9.1. Podstawowe pojęcia
9.2. Fizykochemiczne podstawy procesów membranowych
9.2.1. Selektywność
9.2.2. Przepuszczalność
9.2.3. Polaryzacja
9.3. Ciągłe procesy membranowe

Pytania sprawdzające

Zadania

Literatura

Skorowidz rzeczowy

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Skoczylas Adam
Niniejsza praca jest integralną częścią monografii pt. Hydrodynamika i wnikanie ciepła w wymiennikach cienkowarstewkowych, wąskoszczelinowych i skrobakowych wydanej przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej w 2001 r.
Mitosek Marek
Mechanika płynów to jeden z podstawowych działów mechaniki klasycznej. Niniejszy podręcznik to kolejne, rozszerzone wydanie. Zawarto w nim zagadnienia z mechaniki cieczy i gazów. Teoria poparta jest praktycznymi przykładami, które zostały rozwiązane, stanowiąc wzorzec postępowania w konkretnych przypadkach.
Biń Andrzej, Huettner Michał, Kopeć Józef, Kozłowski Marek, Nowosielski Jan, Sieniutycz Stanisław, Szembek - Stoeger Małgorzata, Szwast Zbigniew, Wolny Andrzej
Na wstępie przypomniano zasady bilansowania procesów, następnie zamieszczono 26 problemów projektowych dotyczących zagadnień natury hydrodynamicznej, operacji wymiany ciepła i masy oraz procesów reaktorowych. Do każdego zadania dołączono odpowiedzi tzw. wariantu zerowego.
Kacperski Wojciech T.
Prezentowane wydawnictwo jest kontynuacją tomu pierwszego podręcznika z Inżynierii Procesowej. Wydrukowane materiały są czwartym wydaniem publikującym materiały dydaktyczne dla studentów Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia Politechniki Radomskiej.
Mączka Tadeusz
W monografii przedstawiono wyniki prac eksperymentalnych nad opracowaniem technologii plazmowego przetwarzania materiałów organicznych dla wytwarzania płynnych frakcji paliwowych.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-18 08:58
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.