UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Podział środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w orzecznictwie sądów administracyjnych w latach 2008–2011


Podział środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w orzecznictwie sądów administracyjnych w latach 2008–2011
  Cena:

Ilość

przechowalnia

26,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
323
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2012
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

26,00 zł

W obecnych czasach pisanie o postępowaniach określających zasady podziału środków unijnych jest dość ryzykowne. W żadnej chyba gałęzi prawa związek polityki z praktyką stosowania prawa nie jest tak silny. Ewolucja ustawy z 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju pokazuje, że szlachetny i słuszny cel przyświecający ustawodawcy, jakim jest rozwój gospodarczy kraju przy skutecznym wykorzystaniu środków unijnych, nie może byc - jak orzekł trybunał Konstytucyjny w wyroku z 12 grudnia 2011r. (sygn. P 1/11) - osiągany za pomocą instrumentów prawnych niezgodnych z ustawą zasadniczą. Elastyczność i szybkość wydatkowania tych środków publicznych nie może też odbywać się kosztem podstawowych uprawnień procedurowyh jednostki aplikującej o dotacji z Unii Europejskie.


Spis treści:
 Wykaz skrótów
 Od autora
 I. Założenia badawcze w zakresie charakterystyki postępowania w sprawie podziału środków unijnych z EFRR w ramach RPO

1. Wprowadzenie
2. Hipotezy
3. Metodologia badań
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Zakres przeprowadzonych badań
3.3. Źródła przeprowadzonych badań
4. Schemat przeprowadzonych badań
5. Konstrukcja rozprawy
 II. Kompetencje zarządu województwa jako IZ RPO w zakresie postępowań w sprawie podziału środków unijnych z EFRR
1. Znaczenie EFRR w kształtowaniu rowzoju gospodarczego wojwwództw w Polsce
2. Województwo jako podmiot polityki regionalnej UE
3. Regulacje prawne określające status oraz kompetencje IZ RPO
3.1. Zagadnienia wstępne
3.2. Zakres regujacji na poziomie normatywnych źródeł prawa powszechnie obowiązującego
3.3. Zakres regulacji na poziomie unormowań nie będących źródłami prawa powszechnie obowiązującego
4. Wnioski do rozdziału II
 III. Postępowanie w sprawie podziału środków unijnych z EFRR w ramach RPO
1. Charakterter prawny postępowania w świetle u.z.p.p.r. oraz norm prawa wspólnotowego
2. Ustawowe wymogi odnośnie oceny projektów w ramach postępowania w sprawie podziału środków unijnych
3. Praktyczne skutki całkowitej dekodyfikacji k.p.a. w świetle art 37 u.z.p.p.r.
4. Podmioty postępowania
5. Rodzaje środków zaskarżenia w systemach realizacji RPO
6. Zasady wnoszenia środków zaskarżenia w systemach realizacji RPO
7.Termin na wniesienie środka zaskarżenia w systemach realizacji RPO
8. Uprawnienia wnioskodawców do żądania przywrócenia uchybionego terminu w systemach realizacji RPO
9. Formalne wymogi odnośnie środków zaskarżenia w systemach realizacji RPO
10. Zasady doręczeń pism procesowych w systemach realizacji RPO
11. Sposób obliczania terminów w systemach realizacji RPO
12. Czas rozpoznania środków zaskarżenia przez IZ w systemach realizacji RPO
13. Uprawnienia wnioskodawców w przypadku bezczynności IZ w zakresie rozpoznania środków zaskarżenia w systemach realizacji RPO
14. Definicja środka zaskarżenia w systemach realizacji RPO
15. Reguły bezstronności w stosunku do podmiotów zaangażowanych w rozpoznawanie środkopw zaskarżenia w przepisach u.z.p.p.r. oraz w systemach realizacji RPO
16. Możliwość cofnięcia przez wnioskodawców środków zaskarżenia w systemach realizacji RPO
17. Możliwość cofnięcia postępowania w systemach realizacji RPO
18. Zakres pouczeń udzielanych wnioskodawcy przez IZ w systemach realizacji RPO
19. Definicja "informacji o negatywnej ocenie projektu" w systemach realizacji RPO
20. Środki finansowe na projekty wyłonione do dofinansowania po zakończeniu procedury odwołowawczej w systemach realizacji RPO
21. Zasady rozpoznania środków zaskarżenia w systemach realizacji RPO
22. Sposoby zakończenia postępowania w świetle przepisów u.z.p.p.r
23. Uprawnienia wnioskodawcy do zlożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w systemach realizacji RPO
24. Wnioski do rozdziału III
 IV. Zasady kontroli sądowoadministracyjnej rozstrzygnięć kończących postępowanie w sprawie podziału środków unijnych z EFRR w ramach RPO
1. Zakres stosowania przez sąd administracyjny przepisów p.p.s.a. przy rozpoznaniu spraw wskazanych w u.p.p.r.
2. Pozycja ustrojowa sądów administracyjnych w systemie kontroli rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu w sprawie podziału srodków unijnych
3. Przedmiot kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne
3.1. Zagadnienia wstępne
3.2. Negatywna ocena projektu w rozumieniu art 30b ust 1 u.z.p.p.r.
3.3. Pozostawienie środka odwoławczego bez rozpatrzenia zgodnie z art. 30b ust 5 u.z.p.p.r.
3.4. Rozstrzygnięcie IZ RPO wydane w związku z przekazaniem przez sąd administracyjny sprawy do ponownego rozpatrzenia, o którym mowa w art 30c ust. 3 pkt 1 u.z.p.p.r.
4. Legitymacja skargowa
5. Prawo do złożenia skargi w przypadku błędnego pouczenia IZ RPO
6. Wymogi formalne skargi
7. Tryb wnoszenia skargi
8. Opłata sądowa do skargi - wielkość i zady uiszczania
9. Prawo do cofnięcia skargi
10. Termin rozpoznania sprawy przez sądy administracyjne
11. Wzorzec standardu prawnego kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne
12. Zakres mozliwości stopniowania naruszania prawa przez sądy administracyjne
13. Orzeczenia kończące postępowania sądowe w I instancji
14. Ogólna charakterystyka postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
15. Orzeczenia kończące postępowania sądowe w II instancji
16. Wpływ orzeczeń uwzględniających skargę na tok czynności w dalszej procedurze oraz na jej wynik
17. Wnioski do rozdziału IV
 Zakończenie
Wnioski "de lege ferenda"
 Bibliografia
Wykaz orzecznictwa
  Cena:

Ilość

przechowalnia

26,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska