UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Informacyjne i perswazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjologii


Informacyjne i perswazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjologii
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
287
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2012
Język
polski
ISBN
978-83-7299-769-2
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Intencją autora monografii jest wniesienie określonego wkładu do nauki o mediach i komunikacji społecznej w postaci syntetycznego opracowania zarysu teorii perswazji w odniesieniu do komunikacji reklam społecznych. Zjawisko perswazji zostało tu omówione w takich aspektach, jak: etymologia i terminologia, istota i przejawy funkcjonowania (w tym zakresy oddziaływania racjonalnego i emocjonalnego), cele oddziaływania, funkcje w procesie komunikowania społecznego, komunikacyjne i psychologiczne kryteria efektywności. Do opisu wymienionych kwestii została przyjęta perspektywa teoretyczno-metodologiczna funkcjonująca w tradycji polskiej myśli z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, a oparta doktrynalnie m.in. na filozoficznych założeniach realizmu poznawczego (w odniesieniu do problematyki aksjologicznej), jak również na antropologii filozoficznej i kulturowej, socjologii kultury oraz psychologii kultury (w odniesieniu do zagadnień antropologicznych). Przeprowadzenie badań właściwych związane było z wielokrotną analizą komunikatów reklamowych w ich wymiarze retoryczno-perswazyjnym i semantyczno-antropologicznym. Szczegółowe dane zostały opracowane w postaci syntetycznych zestawień tabelarycznych.


Spis treści:
Wstęp
Rozdział1. Teoretyczne i metodologiczne uwarunkowania badań nad reklamą społeczną
1.1.Wszechobecność perswazji w komunikacji społecznej
1.1.1. Uwagi wstępne
1.1.2. Antropologiczny wymiar perswazji
1.1.3. Aksjologiczno-perswazyjny charakter komunikacji społecznej
1.2. Perswazja a wpływ społeczny i manipulacji
1.2.1. Reklamy społeczne a potrzebna różnicowania perswazji i manipulacji
1.2.2. Antropologiczny kontekst utożsamiania perswazji i manipulacji w neobehawioralnej psychologii społecznej
1.2.3. Polemika z antropologiczną koncepcją erystyczną w podejściu do komunikacji społecznej
1.2.4. Pojęcie, istota i przejawy manipulacji
1.2.5. Cechy różnicujące komunikację perswazyjną i manipulacyjną
1.3. Perswazja jako proces komunikowania - aspekty antropologiczne i etyczne
1.3.1. Pojęcie, istota i przejawy perswazji
1.3.2. Cele komunikowania perswazyjnego
1.3.3. Komunikacyjne kryteria skuteczności perswazji
1.3.4. Komunikacyjne przyczyny braku efektu perswazyjnego
1.4. Psychologiczne uwarunkowania komunikacji perswazyjnej
1.4.1. Sfery psychiczne wpływu perswazyjnego
1.4.2. Antropologiczna polemika z przedmiotową koncepcją człowieka w psychologii społecznej
1.4.3. Konsekwencje dwutorowości perswazji
1.4.4. Psychologiczne kryteria efektywności perswazji
1.5. Reklama społeczna jako komunikowanie perswazyjne
1.5.1. Uwagi wstępne
1.5.2. Specyfika perswazji w reklamie społecznej
1.5.3. Modele komunikacji perswazyjnej w reklamie społecznej
1.5.4. Strategie perswazji w reklamie pożytku publicznego
1.5.5. Funkcje reklamy społecznej
1.5.6. Integracja informacji i perswazji w reklamie społecznej
1.6. Reklama pożytku publicznego jako komunikowanie prospołeczne
1.6.1. Pojęcie odpowiedzialności społecznej
1.6.2. Współczesne wyzwania w wymiarze społecznej odpowiedzialności
1.6.3. Psychologiczne aspekty działalności prospołecznej
1.7. Metodologiczne konteksty badań reklamy społecznej
Rozdział 2. Antropologia reklamy społecznej w kontekście nauki o mediach i komunikacji społecznej
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Antropologia reklamy na tle antropologii mediów i komunikacji
2.2.1. Antropologia medialna w ujęciu Mihaia Comana i Erica W. Rothenbuhlera
2.2.2. Mechanizm mitologizacji w koncepcji Mihaia Comana
2.2.3. Koncepcja antropologii mediów Faye Ginsburg
2.2.4. Kenta Wertime'a koncepcja kodu źródłowego w komunikacji reklamowej
2.3. Metodologiczne założenia antropologicznej hermeneutyki
2.4. Analizy reklam społecznych - zastosowanie metodologii antropologicznej hermeneutyki
2.4.1. Sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego
2.4.2. Cele badania
2.4.3. Materiał badawczy i metody
2.4.4. Hipotezy
2.4.5. Przebieg badań
2.4.6. Wnioski
Rozdział 3. Aksjologia reklamy społecznej
3.1. Interdyscyplinarny i uniwersalny charakter problematyki aksjologicznej
3.2. Filozoficzne konteksty wartości
3.2.1. Fenomenologia odczuwania wartości Maksa Schelera
3.2.2. Antropologia wartości Henryka Elzenberga
3.2.3. Koncepcja genezy wartości Hansa Joasa wobec etyki dyskursu Jurgena Habermasa
3.2.4. Człowiek-osoba jako fundamentalna wartość w antropologii personalistycznej
3.2.5. typologie wartości w aksjologii
3.3. Socjologiczne aspekty funkcjonowania wartości
3.4. Problematyka wartości w psychologii społecznej
3.5. Wartości w aspekcie antropologiczno-kulturowym
3.6. Analizy aksjologiczne reklam społecznych
3.6.1. Kampanie społeczne w kontekście aksjologii kultury - zarys problematyki
3.6.2. Sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego
3.6.3. Cele badania
3.6.4. Materiał badawczy i metody
3.6.5. Hipotezy
3.6.6. Przebieg badań
3.6.7. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Indeks osób
Streszczenie
Summary
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska