UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Automatyka procesów ciągłych


Automatyka procesów ciągłych
  Cena:

przechowalnia

45,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
434
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2012
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

45,00 zł

Skrypt opracowany na potrzeby studiów zaocznych, dlatego omawiane zagadnienia sformułowano w sposób syntetyczny. Zawiera materiał do początkowego nauczania w zakresie automatyki procesów ciągłych. Problemy teoretyczne ilustrowane są przykładami obliczeniowymi, przy czym przedstawiono możliwości rozwiązań nie tylko tradycyjnymi metodami analitycznymi, lecz także z wykorzystaniem odpowiednich metod komputerowych.
 
Zawartość skryptu jest zgodna z programem nauczania podstaw automatyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

Spis treści:

Przedmowa

1. WPROWADZENIE .

1.1. Pojęcia podstawowe

1.2. Sygnały w układach automatyki

1.3. Klasyfikacja układów automatycznej regulacji (UAR)

2. WYBRANE ZAGADNIENIA MATEMATYKI WYKORZYSTYWANE DO OPISU LINIOWYCH  UKŁADÓW AUTOMATYKI

2.1. Przekształcenie Laplace’a

2.2. Zastosowanie przekształcenia Laplace’a do rozwiązywania liniowych zwyczajnych

równań różniczkowych o stałych współczynnikach. Rozkład transformaty na ułamki proste

2.3. Linearyzacja równań nieliniowych

3. METODY MATEMATYCZNEGO OPISU WŁAŚCIWOŚCI LINIOWYCH ELEMENTÓW  I UKŁADÓW AUTOMATYKI

3.1. Równanie dynamiki

3.2. Transmitancja operatorowa .

3.3. Charakterystyka statyczna i charakterystyki dynamiczne

3.3.1. Charakterystyka statyczna .

3.3.2. Charakterystyki dynamiczne .

3.4. Charakterystyki częstotliwościowe. Transmitancja widmowa

3.5. Doświadczalne wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych

3.6. Charakterystyki częstotliwościowe szeregowego połączenia elementów

4. SCHEMATY BLOKOWE. ALGEBRA SCHEMATÓW BLOKOWYCH

5. LINIOWE CZŁONY DYNAMICZNE

5.1. Człony podstawowe (elementarne)

5.1.1. Człon proporcjonalny

5.1.2. Człon inercyjny ..

5.1.3. Człon całkujący

5.1.4. Człon różniczkujący idealny

5.1.5. Człon różniczkujący rzeczywisty .

5.1.6. Człon oscylacyjny .

5.1.7. Człon opóźniający

5.2. Człony korekcyjne (korektory) .

5.2.1. Idealny człon proporcjonalno-różniczkujący

5.2.2. Korektor dodatniofazowy

5.2.3. Korektor ujemnofazowy ..

5.3. Człony nieminimalnofazowe .

5.4. Elementy wielowejściowe

6. ZASTOSOWANIE METODY SCHEMATÓW BLOKOWYCH DO ANALIZY WŁAŚCIWOŚCI UKŁADÓW AUTOMATYKI

7. OBIEKTY REGULACJI

7.1. Analiza właściwości przykładowych obiektów regulacji

7.2. Klasyfikacja obiektów regulacji .

7.3. Metody tworzenia matematycznego opisu właściwości obiektów regulacji

7.3.1 Modele matematyczne wykorzystywane do opisu statycznych obiektów regulacji

7.3.2. Modele matematyczne wykorzystywane do opisu astatycznych obiektów regulacji

7.3.3. Eksperymentalne wyznaczanie charakterystyk czasowych obiektów regulacji

7.3.4. Wyznaczanie parametrów modeli obiektów regulacji na podstawie charakterystyk częstotliwych obiektów

8. REGULATORY

8.1. Miejsce i rola regulatora w układzie regulacji

8.2. Klasyfikacja regulatorów

8.3. Matematyczny opis regulatorów PID o działaniu ciągłym

8.3.1. Algorytm P .

8.3.2. Algorytm I . Algorytm PI

8.3.4. Idealny i rzeczywisty algorytm PD

8.3.5. Idealny algorytm PID .

8.3.6. Rzeczywisty algorytm PID .

8.4. Regulatory o niekonwencjonalnych algorytmach regulacji .

8.4.1. Regulator predykcyjny (PIR)

8.4.2. Nieliniowe algorytmy PID NL z progresją nastaw .

8.4.3. Regulator z algorytmem feedforward

8.4.4. Regulator PID Fuzzy Logic

8.5. Techniczna realizacja regulatorów PID. Regulatory mikroprocesorowe

8.6. Doświadczalna identyfikacja nastaw regulatorów PID

9. STABILNOŚĆ LINIOWYCH UKŁADÓW REGULACJI .

9.1. Ogólne warunki stabilności liniowych układów regulacji

9.2. Kryterium Hurwitza

9.3. Kryterium stabilności Nyquista. Zapasy stabilności

9.4. Analiza wpływu algorytmu regulatora i jego nastaw na stabilność układu regulacji

9.5. Porównanie kryteriów stabilności

10. JAKOŚĆ LINIOWYCH UKŁADÓW AUTOMATYCZNEJ REGULACJI

10.1. Dokładność statyczna

10.2. Jakość dynamiczna

10.2.1. Wskaźniki przebiegu przejściowego

10.2.2. Częstotliwościowy wskaźnik regulacji

10.2.3. Pasmo przenoszenia i moduł rezonansowy

10.2.4. Całkowe wskaźniki jakości regulacji .

11. DOBÓR RODZAJU, ALGORYTMU I NASTAW REGULATORA

11.1. Zalecenia dotyczące doboru rodzaju i algorytmu regulatora

11.2. Dobór nastaw regulatorów o działaniu ciągłym

11.2.1. Metoda Zieglera-Nicholsa ..

11.2.2. Metoda Pessena ..

11.2.3. Metoda Hassena i Offereissena .

11.2.4. Metoda Cohena-Coona

11.2.5. Metoda Äströma-Hagglunda .

11.2.6. Tabelaryczny dobór nastaw ..

11.3. Dobór nastaw regulatorów mikroprocesorowych i sterowników PLC o wyjściu ciągłym.

11.4. Samostrojenie i adaptacja

11.4.1. Metoda odpowiedzi skokowej

11.4.2. Metoda cyklu granicznego

12. STRUKTURY JEDNOWYMIAROWYCH UKŁADÓW REGULACJI

12.1. Struktura kaskadowa .

12.2. Struktura zamknięto-otwarta .

12.3. Układ regulacji stosunku ..

12.4. Układ regulacji stosunku o strukturze kaskadowej .

12.5. Układ regulacji z korekcją dynamiczną .

12.6. Struktura selekcyjna – układ regulacji z wybierakiem sygnałów

13. OPIS LINIOWYCH STACJONARNYCH UKŁADÓW DYNAMICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM WSPÓŁRZĘDNYCH STANU

13.1. Porównanie modelu układu w postaci transmitancji z modelem wykorzystującym współrzędne stanu .

13.2. Tworzenie opisu jednowymiarowych układów dynamicznych z wykorzystaniem współrzędnych stanu na podstawie równania dynamiki lub transmitancji operatorowej

13.3. Formułowanie opisu układów dynamicznych z wykorzystaniem współrzędnychstanu .

14. REGULACJA DWU- I TRÓJSTAWNA

14.1. Regulacja dwustawna .

14.2. Regulacja dwustawna z korekcją przez podział mocy .

14.3. Regulacja dwustawna z korekcją przez sprzężenie zwrotne

14.4.Regulacja trójstawna – regulatory trójstawne

14.5. Regulatory mikroprocesorowe dwustawne (regulatory 2P) i trójstawne (regula-tory 3P)

15. UKŁADY NIELINIOWE

15.1. Nieliniowości w układach dynamicznych

15.2. Stabilność układów nieliniowych

15.3. Metoda płaszczyzny fazowej .

15.4. Metoda funkcji opisującej

16. SYMBOLE I OZNACZENIA NA SCHEMATACH FUNKCJONALNYCH UKŁADÓW REGULACJI

17. OPIS ŚRODOWISKA MATLAB/SIMULINK STOSOWANEGO DO SYMULACJI ELEMENTÓW I UKŁADÓW REGULACJI

17.1. Opis środowiska MATLAB

17.1.1. Uruchomienie programu

17.1.2. Modele dynamiczne w programie MATLAB

17.1.3. Podstawowe funkcje grafi czne programu MATLAB .

17.2. Opis środowiska SIMULINK

17.2.1. Uruchamianie programu

17.2.2. Definiowanie modelu w środowisku SIMULINK

17.2.3. Symulacja rozwiązania w dziedzinie czasu

17.2.4. Analiza wyników symulacji

Bibliografia 


  Cena:

przechowalnia

45,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska