Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Kanalizacja
Dostępność: brak - zapytaj
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
628
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2012
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-60956-32-8

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

przechowalnia

135,00 zł

Prezentowany podręcznik akademicki jest pierwszym na rynku który w szczegółowy sposób opisuje:
  • Zagadnienia programowania, projektowania, realizacji i eksploatacji kanalizacji w nowych   warunkach technicznych i ekonomicznych.
  • Nowe warunki planowania zagospodarowania przestrzennego.
  • Dezaktualizacja powszechnie akceptowanych standardów projektowania kanalizacji.
  • Rozwiązania alternatywne dla tradycyjnych przy zagospodarowaniu ścieków sanitarnych i wód opadowych.
  • Konsekwencje zmian warunków hydraulicznych w sieciach.
  • Szczególne wymagania nowych warunków materiałowych.
  • Problemy dostępności i możliwości wyposażenia eksploatacyjnego.

 

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Kanalizacja w planach przestrzennego zagospodarowania terenu (Ziemowit Suligowski,Agnieszka Tuszyńska)

1.1. Rys historyczny

1.2. Zmiany poglądów na zasady projektowania kanalizacji

1.3. Wpływ aktów prawnych na rozwój systemów kanalizacyjnych

Bibliografia

2. Funkcjonowanie przedsiębiorstw kanalizacyjnych w Polsce (Ewa Burszta-Adamiak, ZiemowSuligowski)

2.1. Zarys historii zmian organizacyjnych

2.2. Zakres podmiotowy

2.3. Rozwój kanalizacji w Polsce

2.4. Zasady finansowania

2.5. Zasady ustalania opłat

2.6. Przykłady opłat za wody opadowe i roztopowe

2.6.1. Doświadczenia polskie

2.6.2. Doświadczenia zagraniczne

Bibliografia

3. Sposoby odprowadzania ścieków ( Ewa Burszta-Adamiak, Katarzyna Gudelis-TaraszkiewicZiemowit Suligowski, Agnieszka Tuszyńska)

3.1. Klasyfikacje systemów kanalizacyjnych

3.2. Kanalizacje dualne

3.3. Podział kanalizacji w zależności od rodzaju odprowadzanych ścieków

3.3.1. Kanalizacja ogólnospławna

3.3.2. Kanalizacja rozdzielcza

3.3.3. Kanalizacja półrozdzielcza

3.4. Podział kanalizacji w zależności od sposobu transportu hydraulicznego ścieków

3.4.1. Kanalizacja grawitacyjna

3.4.2. Kanalizacja podciśnieniowa

3.4.3. Kanalizacja ciśnieniowa

3.5. Alternatywne zagospodarowanie wód opadowych

3.5.1 Cele zastosowania zagospodarowania wód opadowych

3.5.2. Warunki stosowania metod alternatywnych

3.5.3. Przykrycia dachowe

3.5.4. Retencjonowanie wód opadowych w warunkach lokalnych

3.5.5. Konstrukcje dużych zbiorników do retencjonowanie wód opadowych

3.5.6. Urządzenia do retencjonowania i iniltracji wód opadowych

3.6. Zielone dachy

3.6.1. Budowa i funkcjonowanie zielonych dachów

3.6.2. Przykłady realizacji

3.6.3. Zdolności retencyjne zielonych dachów

Bibliografia

4. Trasowanie sieci kanalizacyjnej (Ziemowit Suligowski)

4.1. Cele trasowania

4.2. Określanie zasięgu oddziaływania systemu

Trasowanie kanałów w planie

4.4. Pokonywanie przeszkód i unikanie kolizji

4.5. Trasowanie sieci w przekroju

Bibliografia

5. Obliczeniowe przepływy ścieków w kanalizacji (Ziemowit Suligowski)

Informacje wstępne

5.2. Ścieki sanitarne

5.3. Wody przypadkowe iiniltracyjne

5.4. Ścieki przemysłowe

5.5. Wody opadowe

5.5.1. Warunki projektowe

5.5.2. Deszcz miarodajny

5.5.3. Metoda stałych natężeń

5.5.4. Metoda natężeń granicznych

Bibliografia

6. Obliczenie hydrauliczne (Ziemowit Suligowski)

6.1. Informacje ogólne

6.2. Ustalanie granic zlewni

6.3. Wielkość dopływu ścieków

6.4. Podstawy wymiarowania kanałów

6.5. Stosowane przekroje kanałów

6.6. Klasyczna metodyka obliczeń hydraulicznych

6.7. Modelowanie matematyczne

Bibliografia

7. Przewody kanalizacyjne (Adam Bolt, Ziemowit Suligowski)

7.1. Funkcje przewodów kanalizacyjnych

7.2. Czynniki wpływające na wybór materiału na rury kanalizacyjne

7.3. Charakterystyczne cechy materiałów stosowanych w kanalizacji

7.3.1. Sztywność obwodowa

7.3.2. Normowe definicje zachowań

7.3.3. Zakres analiz wytrzymałościowych

7.4. Czynniki wpływające na geometrię rurociągów w gruncie

7.4.1. Wpływ zachowań rury na współpracę z podłożem gruntowym

7.4.2. Warunki posadowienia

7.4.3. Przygotowanie podłoża

7.4.4. Obsypka i zasypka rury

7.4.5. Alternatywne wykonanie podłoża gruntowego

7.5. Próby szczelności rurociągów ciśnieniowych

7.5.1. Klasyfikacja ciśnień próbnych zgodnie z normą PN-EN 805

7.5.2. Próba skandynawska

7.5.3. Zasady prowadzenia prób wg TIN

7.5.4. Według normy PN-EN805

7.5.5. Próba szczelności rurociągu grawitacyjnego

7.6. Rozwiązania materiałowe

7.6.1. Materiały tradycyjne

7.6.2. Kamionka

7.6.3. Żeliwo

7.6.4. Beton i żelbet

7.6.5. Stal

7.6.6. Kompozyty

7.6.7. Tworzywa termoplastyczne

7.6.8. Kompozyty wytwarzane na bazie tworzyw

7.7. Awar ie kolektorów

7.8. Podsumowanie

Bibliografia

8. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych (Adam Bolt, Ziemowit Suligowski)

8.1. Cele elementów uzbrojenia sieci kanalizacyjnych

8.2. Kanalizacyjne studzienki rewizyjne

8.2.1. Znaczenie studzienek rewizyjnych w eksploatacji

8.2.2. Zasady rozmieszczania studzienek rewizyjnych

8.2.3. Rozwiązania konstrukcyjne studzienek rewizyjnych

8.2.4. Materiały stosowane w wykonawstwie kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych

8.2.4.1. Konstrukcje murowane

8.2.4.2. Studzienki betonowe i żelbetowe

8.2.5. Studzienki z kompozytów

8.2.6. Studzienki metalowe

8.2.7. Studzienki z tworzyw sztucznych

8.2.8. Cechy studzienki w aspekcie współpracy z podłożem gruntowym

8.2.9. Sztywność obwodowa kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej

8.2.10. Zdolność do pokonania sił wyporu nawodnionego podłoża

8.2.11. Podłoże wokół studzienek z tworzyw sztucznych

8.2.12. Odciążenie studzienki

8.3. Spoczniki

8.4. Studzienki spadowe

8.5. Płuczki kanałowe

8.6. Przewietrzniki

8.7. Syfony

8.8. Przelewy burzowe

8.9. Separatory

8.10. Wpusty deszczowe

8.11. Zbiorniki retencyjne

8.12. Urządzenia do separacji olejów

8.13. Specjalna konstrukcja studzienki rewizyjnej

8.14. Urządzenia do ochrona przed cofką

8.15. Przepompownie ścieków

8.16. Wyloty

8.17. Klasyfikacja urządzeń i obiektów hydrotechnicznych stanowiących wyposażenieinfrastruktury drogowej

8.17.1 Urządzenia powierzchniowe do odprowadzania wód opadowych.

8.17.2. Urządzenia podziemne do odprowadzania wód opadowych

8.17.3. Urządzenia do regulacji odpływu deszczowego

8.17.4 Urządzenia do wchłaniania wód opadowych

8.17.5 Przepusty

8.17.6. Stopnie, progi, kaskady, bystrza

Bibliografia

9. Aspekty geotechniczne w projektowaniu infrastruktury komunalnej (Adam Bolt)

9.1. Znaczenie badań geotechnicznych na etapie projektowania i realizacji obiektów budowlanych

9.2. Kategorie geotechniczne i zakres prowadzonych badań

9.3. Badania parametrów geotechnicznych metodami in situ

9.4. Projektowanie geotechniczne

9.5. Programowanie badań

9.6. Wybór parametrów geotechnicznych

9.7. Uwagi do cech izycznych i mechanicznych gruntów

9.8. Parametry geotechniczne określane w badaniach in situ

9.9 Wykorzystanie sond geotechnicznych w badaniach środowiskowych

9.10. Geotechnika metod bezwykopowych

9.11. Geotechnika dolnych źródeł ciepła

9.12. Stateczność skarp budowli ziemnej

9.13. Projektowanie odwodnień wykopów

Bibliografia

10. Trendy zmian w technologii budowy kolektorów (Ziemowit Suligowski)

10.1. Technologie stosowane w głębokiej kanalizacji

10.2. Technologia upłynniania podłoża wykopu

Bibliografia

11. Eksploatacja kanalizacji (Ziemowit Suligowski)

11.1. Znaczenie dokumentacji w eksploatacji systemów kanalizacyjnych

11.2. Trudności w samooczyszczaniu się kanałów

11.3. Tradycyjne metody eksploatacji kanalizacji

11.4. Postęp w eksploatacji systemów kanalizacyjnych

11.5. Rekonstrukcje przewodów, technologie bezwykopowe

Bibliografia

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Chudzicki Jarosław, Sosnowski Stanisław
Książka Instalacje wodociągowe jest skierowana do biur projektów, wykonawców i służb eksploatacyjnych, zawiera aktualną wiedzę w oparciu o obowiązujące już w Polsce przepisy UE i służyć będzie również jako podręcznik do kształcenia przyszłych inżynierów. W książce omówiono zasady projektowania, konstruowania i działania instalacji kanalizacyjnych w budynkach niskich i wysokich, mieszkalnych i niemieszkalnych.
Chudzicki Jarosław, Sosnowski Stanisław
W książce uwzględniono nowe zagadnienia z dziedziny instalacji sanitarnych, takie jak projektowanie i wykonanie instalacji podciśnieniowych i ciśnieniowych oraz urządzenia do lokalnego podczyszczania ścieków (separatory). Obok nowych rozwiązań materiałowych, w publikacji zamieszczono również informacje o materiałach i instalacjach stosowanych dotychczas, które są niezbędne dla eksploatatorów istniejących i modernizowanych obiektów.
Bever Jürgen, Stein Andreas, Teichmann Hanns
Książka „Zaawansowane metody oczyszczania ścieków” przyczynia się wybitnie do szybkiego przenoszenia najnowszych osiągnięć na grunt praktyki. Szczególne znaczenie ma przy tym obszarze przestawienie metod technologicznych oraz zasad wymiarowania, jak również liczne przykłady zastosowań praktycznych. W ten sposób inżynierom, projektującym lub też zatrudnionym w zarządzaniu i nadzorze, a także studentom, udostępniono wartościową pomoc dla rozszerzenie ich wiedzy.
Suligowski Ziemowit
Zadaniem wodociągów publicznych od pokoleń jest zapewnienie dostaw wody w odpowiedniej ilości, o wymaganej jakości, przy wystarczającym ciśnieniu, lecz jako priorytet traktowane jest zaopatrzenie ludności.
Kotowski Andrzej
Prezentowany podręcznik akademicki stanowi podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie podstaw nowoczesnego - bezpiecznego projektowania i wymiarowania systemów (sieci i obiektów) odwodnień terenów zurbanizowanych, w duchu zaleceń najnowszej normy PN-EN 752:2008, przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających ze zmian klimatu w przyszłości. Praca ma monograficzno-metodologiczny a zarazem aplikacyjny charakter. Adresowana jest głównie do studentów i pracowników naukowych wyższych uczelni techn
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-10-20 23:34
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.