UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego


Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego
  Cena:

Ilość

przechowalnia

30,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
373
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2012
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

30,00 zł

Recenzowana praca prezentuje wysoki poziom merytoryczny i może być uznana za dobrą pozycję monograficzną w swojej dziedzinie [...]. Prowadzone w niej rozważania są  bogato wspierane cytatami i odwołaniami do różnorodnych źródeł literaturowych, co pozwala czytelnikowi na szerokie równocześnie pogłębione spojrzenie na prezentowaną problematykę [...]. Ze względu na wysokie walory naukowe książka znajdzie swoje miejsce w polskim dorobku literaturowym z dziedziny innowacji i rozwoju gospodarczego.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

I. Problematyka innowacji i jej znaczenie w rozwoju gospodarczym

1.1 innowacje jako przedmiot badań nauk ekonomicznych
1.1.1. Pojęcie innowacji w ekonomii głównego nurtu
1.1.2. Innowacje a nurt instytucjonalny
1.1.3. Innowacje w ujęciu J.A. Schumetera i neoschumeterian
1.1.4. Pojęcie innowacji w naukach o zarządzaniu
1.2. Źródła informacji dla innowacji a potrzebu konsumentów
1.2.1. koncepcja popytowego podejścia do innowacji
1.3. Rodzaje innowacji w świetle literatury przedmiotu

II. Polemika wokół czynników warunkujących tworzenie innowacji

2.1. Wydatki na badania i rozwój
2.2. Znaczenie patentów i ich wycena
2.3. Prawa własności intelektualnej
2.4. Wielkość przedsiębiorstwa
2.5. geograficzna struktura rynku
2.6. Decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach
2.7. Aspekty związane z kulturą narodową
2.8. Rola systemu finansowego
2.9. Problematyka kapitału ludzkiego
2.10. Mechanizmy ograniczające nierówności społeczne
2.11. Polityka rządu i rent polityczna
2.12. Uwarunkowania związane z konkurencją i dostępem do informacji

III. Specyfika innowacji a cykle rozwoju gospodarczego

3.1. teorie N.Kondratiewa a regularność zjawisk gospodarczych
3.2. Długie cykle rozwoju gospodarczego a zmiany technologiczne
3.3. Rekonceptualizacja teorii innowacji
3.4. Implikacje dla polityki państwa

IV. Teoria klastrów w świetle tworzenia i rozwoju innowacji

4.1. Początki teorii klastrów
4.1.1. okręgi przemysłowe A. Marshalla
4.1.2. Koncepcja biegunów wzrostu F. Perroux
4.2. teoria gron M.E. Portera
4.3. Inne definicje i poglądy dotyczące klastorów
4.4. Ustalenia Unii Europejskiej w zakresie kastrów
4.5. Przykłady innowacyjnych klastrów w Unii Europejskiej
4.6. Obszary przejściowe a powstawanie regionalnych zielonych platform rozwoju gospodarczego
4.6.1. Obszary (regiony) przejściowe - proba identyfikacji
4.6.2. Zielone "objawienia"  J. Doerra
4.6.3. Od klastrów do zielonego systemu regionalnych innowacji

V. Polityka gospodarcza a mechanizmy wspierające rozwój innowacji

5.1. refleksje nad przyszłością Polski
5.2. polska na drodze do innowacji
5.2.1.Cele społeczno-gospodarcze zawarte w Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015
5.2.2. Mechanizmy wzrostu w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020
5.2.3. Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Strategii Rozwoju kraju 2020
5.2.3.1. Wzrost popytu na wyniki badań naukowych
5.2.3.2. Podwyższenie stopnia komercjalizacji badań
5.2.3.3. Zapewnienie kadr dla sektora B+R
5.2.3.4. zwiększenie wykorzystania rozwiązań innowacyjnych
5.2.4. Wsparcie innowacji i innowacyjności w Polsce
5.3. problematyka innowacji w świetle strategii Europa 2010
5.4 koncepcja innowacji w Strategii Innowacyjności Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

VI. Problematyka innowacji w świetle wyników badań empirycznych

6.1. Poglądy polskiego społeczeństwa na innowacje na tle wybranych wyników badań
6.2. Opinie dotyczące wybranych aspektów innowacji w badaniu własnym
6.2.1.Założenia i dobór próby
6.2.2.Charakterystyka badanej grupy
6.2.3. Stosunek respondentów do innowacji
6.2.4. Źródła wiedzy ankietowych na temat innowacji
6.2.5. Znajomość instytucji wspierających rozwój innowacji i innowacyjności w polsce
6.2.6. Motywy i bariery wdrażania innowacji według respondentow
6.2.7. popyt na usługi e-learningowe jako przejawy postaw proinnowacyjnych
6.3. Podsumowanie wyników badań

Zakończenie

Summary

Bibliografia

Spis rysunków, tabel i wykresów,

Aneks 1

Aneks 2


  Cena:

Ilość

przechowalnia

30,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska