Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » CHEMIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Chemia sanitarna z elementami chemii analitycznej
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
135
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2014
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

przechowalnia

21,00 zł

Chemia sanitarna z elementami chemii analitycznej

Spis treści:


1.Techniki pracy laboratoryjnej
1.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium chemicznym (pierwsza pomoc)
1.1.1. Regulamin pracowni
1.1.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
1.1.3. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
1.1.4. Ogólne zasady obowiązujące przy pracy z chemikaliami
1.2. Sprzęt laboratoryjny
1.3. Oznaczenia i bezpieczeństwo w postępowaniu z odczynnikami chemicznymi
1.3.1 Odczynniki stosowane w laboratorium
1.3.2. Symbole zagrożeń - piktogramy umieszczane na opakowaniach odczynników
1.3.3. Informacje o rodzaju niebezpieczeństwa, na jakie narażona jest osoba pracująca z odczynnikami
1.3.4. Porady dotyczące bezpieczeństwa
1.3.5 Oznaczenia stosowane w opisach toksyczności substancji chemicznych
1.4. Postępowanie z odpadami powstałymi w laboratorium chemicznym
1.4.1. Odpady chemiczne
1.4.2. Rodzaje odpadów chemicznych i ich oznakowanie
1.4.3. Bezpośrednia utylizacja odpadów

2. Podstawy klasycznej analizy chemicznej

2.1. Analiza wagowa
2.1.1. Wstęp
2.1.2. Sączenie
2.1.3. Obróbka termiczna
2.1.4. Ważenie
Ćwiczenie 1. Oznaczenie siarczanów (IV) metoda wagową
Ćwiczenie 2. Oznaczenie zawiesin metodą wagową
Ćwiczenie 3. Oznaczenie suchej pozostałości ogólnej
Ćwiczenie 4. Oznaczenie pozostałości po prażeniu i straty po prażeniu
Ćwiczenie 5. Oznaczenie substancji rozpuszczonych
2.2. Analiza objętościowa
2.2.1. Wstęp
2.2.2. Klasyfikacja metod miareczkowych
2.2.3. Technika wykonania miareczkowania
2.2.4. Alkacymetria
Ćwiczenie 6. Sporządzenie roztworu HCI, nastawienie miana roztworu na boraks
Ćwiczenie 7. Oznaczenie zasadności i kwasowości wody
2.2.5 Precypitometria
Ćwiczenie 8. Argentometryczne oznaczenia chlorków metodą Mohra
2.2.6. Kompleksometria
Ćwiczenie 9. Oznaczenie twardości wody metodą wersenianową
2.2.7. Redoksometria
Ćwiczenie 10. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego metodą Winklera
Ćwiczenie 11. Oznaczenie indeksu nadmanganianowego
Ćwiczenie 12. Oznaczenie ChZT
 
3. Podstawowa analiza instrumentalna
3.1. Potencjometria
3.1.1. Stała i stopień dysocjacji
3.1.2. Iloczyn jonowy wody. Pojęcie pH
3.1.3. Wskaźnik pH
3.1.4. Odczyn
3.1.5. Potencjometryczny pomiar pH
3.1.6. Roztwory buforowe
Ćwiczenie 13. Sporządzenie roztworów buforowych i potencjometryczne oznaczenie pH, sprawdzanie działania buforów
3.2. Konduktometria
Ćwiczenie 14. Oznaczenie przewodności właściwej roztworów
3.3. Spektrofotometria absorpcyjna - kolorymetria
3.3.1. Wstęp
3.3.2. Prawa absorpcji
Ćwiczenie 15. Oznaczenie żelaza w wodzie w reakcji z fenantroliną
Ćwiczenie 16. Kolorymetryczne oznaczenie fosforu fosforanowego
Ćwiczenie 17. Oznaczenie azotu azotanowego metodą salicylanową
Ćwiczenie 18. Oznaczenie azotu amonowego metodą bezpośredniej nessleryzacji

4. Inne wskaźniki w analizie fizykochemicznej wód i ścieków

Ćwiczenie 19. Oznaczenie tlenu rozpuszczonego metodą elektrochemiczną za pomocą sondy tlenowej
Ćwiczenie 20. Oznaczenie BZT5 (A- metoda rozcieńczenia próbki, B - metoda rozcieńczeń)

Literatura
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Olszowski Andrzej
W elektrochemii, a zwłaszcza w zagadnieniach związanych z przewodzeniem prądu elektrycznego przez roztwory elektrolitów, podstawowe wielkości odnoszono zazwyczaj do jednego gramorównoważnika związku chemicznego lub jonu. Upraszczało to niektóre wzory, choć stwarzało też dodatkowe komplikacje, gdy trzeba było rozważać układy wieloskładnikowe lub elektrolity dysocjujące na więcej niż dwa rodzaje jonów. W roku 1973 Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) zaleciła zaniechanie stosowa
Wierzbicki Tadeusz Leszek
Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunku inżynieria środowiska - studium magisterskie dzienne oraz studium inżynierskie zaoczne. Stanowi on integralną część opracowania ?Ćwiczenia laboratoryjne z technologii wody i ścieków" przygotowanego przez zespół pracowników Katedry Technologii Wody i Ścieków Politechniki Białostockiej. Podano w nim opis podstawowych oznaczeń analitycznych zalecanych przez Polskie Normy oraz innych metod, które mogą mieć znaczenie dydaktyczne i ściśle się w
Gawroński Roman
Skrypt jest przeznaczony dla specjalności inżynieria procesów ochrony środowiska. Przedstawione w nim zasady rozdzielania i oczyszczania cieczy dotyczą procesów stosowanych w oczyszczaniu ścieków przemysłowych i bytowo-gospodarczych.
Kuś Stanisław, Obarski Norbert
Skrypt przedstawia podstawowe ćwiczenia laboratoryjne z metod analizy chemicznej, takich jak alkacymetria, kompleksometria, wymiana jonowa oraz analiza strąceniowa i wagowa. Przeznaczony jest dla studentów kierunku Technologia Chemiczna do przedmiotu "laboratorium analizy ilościowej".
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-23 10:55
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.