UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

GEODEZJA I


GEODEZJA I
  Cena:

przechowalnia

30,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Autor: Ząbek Jerzy
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
267
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2012
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

30,00 zł

Zgodnie z programem studiów skrypt obejmuje ogólne wiadomości z geodezji, a także dotyczące obliczeń geodezyjnych w układach współrzędnych prostokątnych, sporządzania map wielkoskalowych i wyznaczania pól powierzchni mierzonego obszaru, najprostszych instrumentów geodezyjnych i metod pomiarowych stosowanych w geodezji na płaszczyźnie.

Spis treści:

Przedmowa
1. WIADOMOŚCI OGÓLNE Z GEODEZJI

1.1. Wiadomości wstępne
1.2. Ogólne zadania geodezji wyższej i geodezji na płaszczyźnie
1.2.1. Zadania geodezji wyższej
1.2.2. Maksymalne dokładności osiągane współcześnie przy typowych pracach geodezy nych
1.2.3. Wpływ zakrzywienia powierzchni ziemskiej na pomiary liniowe oraz na wyznaczi
nie pola powierzchni
1.2.4. Zadania geodezji na płaszczyźnie
1.3. Miary kątowe
1.3.1. Podział stopniowy
1.3.2. Podział gradowy
13.3. Miara tokowa kąta
1.3.4. Zamiana miar kątowych
1.3.5. Funkcje małych kątów
3.4. Mapy
1.5. Skale i podziałki
1.5.1. Skale
1.5.2. Podziałki
2. POMIARY LINIOWE (DŁUGOŚCI)
2.1. Pomiar długości taśmą stalową
2.2. Błędy występujące przy pomiarze taśmą 20-metrową ze szpilkami
2.2.1. Błąd spowodowany nieuwzględnieniem komparacji
2.2.2. Błąd spowodowany zmianami temperatury
2.Z3. Błąd spowodowany zwisem taśmy
2.2.4. Błąd spowodowany niewłaściwym naciągiem taśmy
2.2.5. Błąd spowodowany niedokładnym układaniem taśmy w linii
2.1.6. Błąd spowodowany nierównościami terenu
2.2.7. Ocena błędów pomiaru taśmą
2.Z8. Redukcja pomierzonej taśmą długości do poziomu
2.3. Pomiar długości dalmierzem elektrooptycznym
3. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z TEORII BŁĘDÓW
3.1. Klasyfikacja błędów spostrzeżeń
3.2. Spostrzeżenia bezpośrednie jednakowo dokładne
3.2.1. Wartość najprawdopodobniejsza - średnia arytmetyczna
3.2.2. Własności średniej arytmetycznej i błędów pozornych
3.2.3. Błędy średnie spostrzeżeń jednakowo dokładnych
3.2.4. Krzywa błędów Gaussa
3.Z5. Inne miary dokładności
3.3. Błędy średnie funkcji spostrzeżeń bezpośrednich (przenoszenie się błędów)
3.3.1. Przypadek ogólny wyznaczania błędu średniego funkcji
3.3.2. Przypadki szczególne wyznaczania błędów średnich funkcji pomiarów bezpośrednich
3.3.3. Ustalenie zależności średniego błędu średniej arytmetycznej od liczby spostrzeżeń
3.4. Spostrzeżenia bezpośrednie niejednakowo dokładne. Wagi spostrzeżeń
3.4.1. Wagi obserwacji tej samej wielkości
3.4.2. Spostrzeżenia typowe oraz błędy średnie spostrzeżenia typowego i grupowego.
3.4.3. Wagi spostrzeżeń złożonych
3.4.4. Ogólna średnia arytmetyczna
3.4.5. Własności i błąd średni ogólnej średniej arytmetycznej
3.4.6. Wagi funkcji spostrzeżeń bezpośrednich
3.5. Pomiary podwójne (parami)
3.5.1. Pomiary podwójne jednakowo dokładne
3.5.2. Pomiary podwójne niejednakowo dokładne
3.6. Błąd względny
4. ZASTOSOWANIE RACHUNKU WSPÓŁRZĘDNYCH PROSTOKĄTNYCH DO NAJPROSTSZYCH OBLICZEŃ GEODEZYJNYCH
4.1. Dwa podstawowe zadania na obliczenie współrzędnych punktów
42. Wcięcie kątowe w przód
4.3. Wcięcie liniowe w przód
4.4. Obliczanie współrzędnych punktów leżących na domiarach prostokątnych
4.5. Ciągi poligonowe zamknięte i otwarte
4.5.1. Ciąg poligonowy zamknięty i jego warunki geometryczne
4.5.2. Ciąg poligonowy otwarty i jego warunki geometryczne
4.5.3. Wyrównanie ścisłe ciągów poligonowych
4.5.4. Wyrównanie elementarnych ciągów poligonowych metodą przybliżoną
5. SIECI POLIGONOWE I ICH WYRÓWNYWANIE SPOSOBEM PUNKTÓW WĘZŁOWYCH
5.1. Wiadomości ogólne o osnowach geodezyjnych
52. Sieci poligonowe
5.3. Przybliżone wyrównanie niezależnej (lokalnej) sieci poligonowej sposobem punktów węzłowych
5.3.1. Wprowadzenie
5.3.2. Wyrównanie kątów (etap I) i przyrostów współrzędnych (etap II)
6. SPORZĄDZANIE MAP SYTUACYJNYCH
6.1. Sporządzanie map na podstawie współrzędnych prostokątnych
6.2. Kartowanie szczegółów sytuacyjnych
6.3. Kartowanie ciągów sytuacyjnych i busolowych bez obliczania współrzędnych
6.4. Automatyzacja sporządzania map
7. OBLICZANIE PÓL FIGUR GEOMETRYCZNYCH
7.1. Obliczanie pól figur metodą analityczną
7.1.1. Obliczanie pola trójkąta
7.1.2. Obliczanie pola czworoboku
7.1.3. Obliczanie pola figury na podstawie współrzędnych prostokątnych
7.1.4. Obliczanie pola figury na podstawie współrzędnych biegunowych
7.2. Obliczanie pól figur metodą graficzną,
7.2.1. Wzory empiryczne na błędy średnie graficznego wyznaczenia pola,
7.2.2. Zamiana figur na równoważne trójkąty
7.3. Obliczanie pól figur metodą analityczno-graficzną (kombinowaną)
7.4. Obliczanie pól figur metodą mechaniczną
7.4.1. Wyprowadzenie wzorów na pole wyznaczone planimetrem biegunowym . . .
7.4.2. Interpretacja geometryczna stałych planimetru C i C1
7.4.3. Wyznaczenie stałej mnożenia C
7.4.4. Wyznaczenie stałej dodawania C1
7.4.5. Zastosowanie metody mechanicznej
7.5. Dokładność wyznaczania pól figur geometrycznych
7.5.1. Dokładność metody analitycznej
7.5.2. Dokładność metody graficznej i kombinowanej
7.5.3. Dokładność metody mechanicznej
7.5.4. Skurcz mapy
7.6. Obliczanie pola powierzchni całego obszaru, pól działek i konturów użytków rolnycl oraz ułożenie rejestru pomiarowego
7.7. Automatyzacja obliczania pól
8. NIWELACJA TECHNICZNA
8.1. Wiadomości ogólne z niwelacji
8.1.1. Klasyfikacja niwelacji
8.1.2. Podział niwelacji geometrycznej
8.1.3. Metody niwelacji geometrycznej
8.1.4. Podział niwelacji technicznej
8.2. Niwelacja podłużna i poprzeczna trasy
8.2.1. Niwelacja podłużna trasy
8.2.2. Niwelacja poprzeczna trasy
8.2.3. Obliczenie dziennika niwelacji podłużnej
8.2.4. Niwelacja techniczna reperów
8.3. Wyrównanie niwelacji technicznej (podłużnej)
8.3.1. Ogólne wiadomości o błędach niwelacji technicznej
8.3.2. Wyrównanie ciągów niwelacji technicznej wg instrukcji G-2
8.3.3. Odchyłki teoretyczne w niwelacji technicznej
8.3.4. Wyrównanie zamkniętych i otwartych ciągów niwelacyjnych
8.4. Niwelacja terenowa (powierzchniowa)
8.4.1. Niwelacja siatkowa
8.4.2. Niwelacja sposobem punktów rozproszonych
9. WIADOMOŚCI WSTĘPNE Z OPTYKI INSTRUMENTALNEJ
9.1. Prawa odbicia i załamania promieni świetlnych
9.1.1. Prawa odbicia światła
9.1.2. Prawa załamania światła
9.1.3. Kąt graniczny i całkowite odbicie
9.2. Klin optyczny
9.3. Płytka płasko-równoległa
9.4. Soczewki
9.4.1. Wiadomości ogólne
9.4.2. Zasady tworzenia obrazów przez soczewki
9.4.3. Aberracje optyczne
9.4.4. Soczewka ekwiwalentna (równoważna)
9.5. Oko ludzkie i jego własności
9.6. Lupa
9.7. Mikroskop
10. INSTRUMENTY GEODEZYJNE
10.1. Luneta
10.1.1. Płytka ogniskowa z siatką kresek
10.1.2. Powstawanie obrazów w lunecie
10.1.3. Powiększenie lunety
10.1.4. Pole widzenia lunety
10.1.5. Jasność lunety
10.1.6. Luneta z okularem Ramsdena
10.1.7. Luneta z soczewką ogniskującą
10.1.8. Luneta starego typu a luneta z soczewką ogniskującą
10.2. Libela
10.2.1. Libela pudełkowa
10.2.2. Libela rurkowa
10.2.3. Przewaga libeli
10.2.4. Rodzaje libel
10.3. Urządzenia odczytowe
10.3.1. Noniusze
10.3.2. Mikroskopy odczytowe
10.3.3. Mikrometr optyczny
10.4. Układy osiowe
10.4.1. Układy osi pionowej
10.4.2. Układ osi poziomej
10.5 Niwelatory
10.5.1. Niwelatory z libelami
10.5.2. Niwelatory automatyczne (samopoziomujące)
10.6 Błędy występujące przy wykonywaniu niwelacji technicznej
10.6.1. Zakrzywienie powierzchni ziemskiej
10.6.2. Refrakcja pionowa astronomiczna
10.6.3. Refrakcja pionowa przyziemna
10.6.4. Osiadanie instrumentu i łat w czasie pomiaru
10.6.5. Nierównoległość osi celowej lunety do osi libeli
10.6.6. Niejednakowo umieszczony początek podziału obu łat
10.6.7. Błędny podział łaty wskutek naniesienia niewłaściwej jednostki długości na łatę
10.6.8. Odchylenie łaty od pionu
10.6.9. Błąd przypadkowy podziału łaty
10.6.10. Błąd poziomowania osi celowej
10.6.11. Błąd odczytu z łaty
10.6.12. Podsumowanie
10.7. Teodolity
10.8. Błędy instrumentalne teodolitu przy pomiarze kątów poziomych
10.8.1. Paralaksa siatki kresek
10.8.2. Nieprostopadłość osi libeli alidadowej do pionowej osi obrotu instrumentu (II/vv)
10.8.3. Nieprostopadłość osi celowej do poziomej osi obrotu lunety (cc /hh), czyli kolimacja
10.8.4. Nieprostopadłość poziomej osi obrotu lunety do pionowej osi obrotu instru-mentu (hh/vv), czyli inklinacja
10.8.5. Mimośród alidady, czyli mimośrodowe osadzenie alidady względem limbusa
10.8.6. Mimośrodowe położenie osi celowej
10.8.7. Nieregularność podziału limbusa
10.8.8. Nieprostopadłość płaszczyzny alidady do pionowej osi obrotu instrumentu (aa / vv)
10.8.9. Wichrowatość osi obrotu alidady i osi obrotu limbusa
10.8.10. Błąd centrowania teodolitu nad punktem
10.8.11. Błędy centrowania sygnałów (tyczek) nad punktami
10.8.12. Błąd celowania
10.8.13. Błąd odczytu limbusa
11. POMIAR KĄTÓW POZIOMYCH I PIONOWYCH TEODOLITEM
11.1. Pomiar kątów poziomych
11.1.1. Metoda kierunkowa
11.1.2. Metoda pojedynczego pomiaru kątów
11.1.3. Metoda repetycyjna pomiaru kątów
11.2. Analiza błędów występujących przy pomiarze kątów poziomych
11.3. Pomiar kątów pionowych
11.3.1. Koło pionowe teodolitu
11.3.2. Błąd indeksu
11.3.3. MimoŚród limbusa koła pionowego
12. OPTYCZNY POMIAR ODLEGŁOŚCI
12.1. Ogólne wiadomości o dalmierzach
12.2. Dalmierze kreskowe
12.2.1. Dalmierz nitkowy Reichenbacha
12.22. Dalmierz kreskowy w lunecie z soczewką ogniskową
12.2.3. Wyznaczanie odległości za pomocą dalmierza kreskowego przy osi celowej nachylonej do poziomu pod kątem a
12.2.4. Wyznaczanie stałej mnożenia k dalmierza
12.3. Analiza błędów występujących przy pomiarze odległości dalmierzami kreskowym
12.3.1. Wpływ błędu wyznaczenia stałej mnożenia k na pomiar odległości
123.2. Wpływ błędu odczytu odcinka ma łacie na pomiar odległości
12.3.3. Wpływ błędu pionowania łaty na pomiar odległości
12.3.4. Wpływ refrakcji przyziemnej na pomiar odległości
12.4. Dalmierze diagramowe
12.5. Paralaktyczny pomiar odległości
12.6. Dalmierze dwuobrazowe z łatą ustawioną poziomo nad punktem celu
12.6.1. Zasada działania dalmierza
12.6.2. Ogólne zasady konstrukcji dalmierza redukcyjnego Redta 002
12.6.3. Dokładność pomiaru odległości i zastosowanie tachymetru Redta 002
12.7. Dalmierze dwuobrazowe z bazą wbudowaną w instrument - tachymetr redukcyjn BRT 006
12.7.1. Ogólne zasady konstrukcji i działania dalmierza
12.7.2. Dokładność pomiaru odległości i zastosowanie tachymetru BRT 006
13. POMIAR SZCZEGÓŁÓW
13.1. Osnowa pomiarowa
13.2. Pomiar szczegółów
13.3. Orientowanie pomiarów
13.3.1. Południki jako kierunki odniesienia
13.3.2. Zależności między azymutem geograficznym, magnetycznym i typogra-ficznym
13.4. Pomiar busolowy
Literatura
  Cena:

przechowalnia

30,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska