UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Excel 2003/XP Visual Basic


Excel 2003/XP Visual Basic
  Cena:

Ilość

przechowalnia

37,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Wydawnictwo: Tortech
Autor: Tor Andrzej
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
234
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2008
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

37,00 zł

W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem wbudowanych obiektów edytora Visual Basic w Excelu 2003. Pokazano, jak należy definiować metody właściwości i zdarzenia związane z danym obiektem. Wszystkie tematy omawiane w książce są również aktualne dla wersji Excela: 2000, 2002/XP.  Do egzemplarza dołączony jest CD-ROM, na którym w plikach znajdują się wszystkie przykłady skoroszytów Excela 2003/XP omawiane w tym podręczniku.  Dodatkowo na CD-ROMIE został umieszczony gratisowy program Visual Basic 6 Working Model. Czytelnik będzie mógł wykorzystać formant typu siatka MsFlexGrid w programie Excel 2003/XP. Formant MsFlexGrid pozwala w prosty sposób wyświetlić wewnątrz siatki wybrane rekordy z bazy danych.  Zainstalowanie programu Visual Basic 6 Working Model pozwala zwiększyć funkcjonalność i powiększyć możliwości programu Excel 2003/XP, 2000 oraz 2002.  Dodatkowo na CD-ROMIE został umieszczony plik pomocy VisualBasic6Pomoc.chm. W pliku tym zawarty jest opis programowania w Visual Basic 6.


Spis treści:

Wprowadzenie
Wykorzystanie przykładowych plików znajdujących się na CD-ROMIE
Wirusy występujące w makropoleceniach
Tworzenie algorytmów i schematów blokowych
Podstawowe pojęcia związane z tworzeniem algorytmów
Programowanie modularne procedury i funkcje
Projektowanie programu informatycznego
Przedstawianie algorytmów w postaci schematów blokowych
Konstrukcje różnych rodzajów węzłów
Algorytm: Oblicz pole koła o zadanym promieniu
Algorytm: Oblicz wartość średnią z sumy pierwszych dziesięciu liczb
Algorytm: Rozwiąż równanie liniowe ax+b = 0
Algorytm: Oblicz wartość bezwzględną podanej liczby
Algorytm: Napisz program obliczania wartości y
Algorytm: Rozwiąż równanie drugiego stopnia
Algorytm wykorzystujący instrukcję Select Case
Algorytm: Wpisywanie danych do tablicy jednowymiarowej
Algorytm: Praca z tablicą dwuwymiarową
Algorytm: Przykład wywołania funkcji wewnątrz procedury
Algorytm: Przykład procedury zawierającej rekurencję
Tworzenie własnych funkcji w Visual Basicu
Funkcje tekstowe występujące w programach Visual Basica
Tworzenie formularza faktury VAT
Dokładność obliczeń w arkuszu z fakturą VAT
Formanty typu Pole kombi wstawione do arkusza przy pomocy paska Formularze
Typy przycisków, pól wyboru i innych formantów z paska Formularze
Dodawanie formantów  typu Pole kombi do arkusza
Makropolecenia rejestrowane w Visual Basicu
Uruchomienie nagranego makropolecenia
Przeglądanie nagranego modułu
Dołączanie makropolecenia do przycisku polecenia
Dołączanie makra do przycisku na pasku narzędzi
Budowa okna edytora Visual Basic
Użycie obiektów w procedurach Visual Basica
Użycie obiektów w procedurach Visual Basica
Przeglądarka obiektów
Wspólne obiekty Excela
Poruszanie się w hierarchii obiektów
Programowe definiowanie właściwości dla obiektów
Właściwości niektórych obiektów
Ustawianie i zwracanie wartości właściwości
Praca z metodami obiektu
Wykorzystanie zdania With...End With do nadania właściwości obiektom
Podstawy programowania w Visual Basicu
Typy danych dostępne w Visual Basicu
Wymuszenie deklarowania zmiennych
Deklarowanie zmiennych
Używanie zmiennych obiektowych
Deklarowanie stałych w programie Visual Basic
Deklarowanie tablic w programie Visual Basic
Praca z tablicą jednowymiarową
Praca z tablicą dwuwymiarową
Ustalenie zasięgu stałych, zmiennych lub procedur
Instrukcje stosowane w Visul Basicu
Funkcje konwersji stosowane w Visual Basicu
Funkcje wbudowane w edytorze Visual Basica
Funkcje, które pozwalają sprawdzić prawidłowość wprowadzanych danych
Komentarze występujące w liniach kodu Visual Basica
Wyświetlanie komunikatów przy użyciu instrukcji MsgBox
Użycie funkcji MsgBox w celu pobrania informacji od użytkownika
Wprowadzanie danych do programu przez użytkownika
Testowanie makropoleceń w edytorze Visual Basic
Sprawdzanie wartości zmiennych. Dodawanie czujek
Ustawianie punktów przerwań podczas wykonania procedury
Kopiowanie komórek pomiędzy arkuszami przy użyciu procedur VB
Wprowadzenie na fakturze VAT dodatkowych przycisków makropoleceń
Automatyczne dzielenie stron w arkuszu
Tworzenie własnych funkcji w module standardowym
Dodanie modułu standardowego
Definiowanie funkcji w module standardowym
Przypisanie kodu programu do formularza frmMnóżiDziel
Wywoływanie procedur z innych modułów
Procedury zawarte w formularzach
Procedury w modułach standardowych
Przekazywanie argumentów do procedur
Przekazywanie argumentów przez wartość
Przekazywanie argumentów przez odwołanie
Wykorzystanie formantu Pionowy pasek przewijania
Tworzenie własnych okien dialogowych – formularzy

Utwórz w Excelu 2003/XP skoroszyt KURSY WALUT
Tworzenie formularza frmKursy
Wprowadzenie kodu  programu do formularza
Programowanie zdarzeniowe dla obiektów znajdujących się na formularzu
Tworzenie formularza frmDolar
Wstawienie procedury obsługi zdarzenia Initialize dla formularza
Wprowadzenie kodów dla przycisków poleceń na formularzu frmDolar
Przygotowanie arkusza do wprowadzania danych z formularza frmDolar
Dostęp do baz danych na formularzu poprzez DAO
Wczytanie pliku sekwencyjnego do siatki FlexGrid
Utwórz skoroszyt Wykaz.xls o dostępie sekwencyjnym
Przeglądarka dla plików HTML
Tworzenie klas w edytorze Visual Basic
Dostęp do baz danych przy wykorzystaniu ADO
Dodatek: Instalacja Visual Basic 6 Working Model


  Cena:

Ilość

przechowalnia

37,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska