UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Patologia ogólna zwierząt


Patologia ogólna zwierząt
  Cena:

Ilość

przechowalnia

49,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
461
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
Polski
ISBN/ISSN
978-83-7299-742-5
  Cena:

Ilość

przechowalnia

49,00 zł

Studenci medycyny weterynaryjnej, ale także lekarze weterynarii pracujący zarówno w lecznictwie zwierząt, jak i w nadzorze weterynaryjnym otrzymują wydanie trzecie poprawione i uzupełnione cennego podręcznika akademickiego. Jak napisali autorzy w Przedmowie: „W podręczniku nawiązano do tradycji nauczania patomorfologii ogólnej, lecz równocześnie wprowadzono nowe podziały i treści wynikające ze stosowania nowych metod badawczych, np. badań submikroskopowych i innych, lub z  postępów w innych dziedzinach, np. biologii molekularnej lub immunologii".


Spis treści:

Przedmowa
1. Wiadomości wstępne
1.1 Rola anatomii patologicznej w pracy lekarza weterynarii
1.2 Komórka i jej rola w procesie patologicznym
1.2.1 Komórki międzypodziałowe
1.2.2  Komórki pomitotyczne
1.3 Formy odpowiedzi komórkowej na czynniki uszkadzające
1.3.1 Adaptacja
1.3.2 Ostre uszkodzenie komórek
1.3.3 Uszkodzenie postępujące komórek
1.3.4 Podjęcie przez komórkę nowych czynności
1.3.5 Uszkodzenie nieodwracalne
1.4 Starzenie się komórek organizmu
1.5 Zaburzenia genetyczne
1.6 Znaczenie wolnych rodników tlenowych w powstawaniu uszkodzeń komórek
1.7 Uszkodzenia morfologiczne struktur wewnątrzkomórkowych
1.7.1 Powierzchnia komórki - błona komórkowa
1.7.2 Jądro komórkowe
1.7.3 Siateczka śródplazmatyczna i aparat Golgiego
1.7.4 Mitochondria
1.7.5 Lizosomy - układ enzymów hydrolitycznych aktywnych w kwaśnym pH
1.7.6 Peroksysomy
1.7.7 Rymosomy
1.7.8 Cytoszkielet komórki
1.8 Wpływ czynników chorobotwórczych na organizm
1.8.1 Wpływ czynników fizycznych
1.8.2 Chemiczne przyczyny choroby
1.8.3 Biologiczne przyczyny choroby
1.9 Stres i jego znaczenie w uszkadzaniu tkanek
1.10. Zaburzenia wsrostu, anomalie i wady rozwojowe
1.10.1 Zaburzenia rozwojowe pojedynczych płodów
1.10.2 Potworki dwoiste i mnogie (monstra duplicia)
1.10.3 Potworki bezsercowe (acardiaci)
1.11 Cytogenetyka
2. Zaburzenia w krążeniu (pertubationes circulatoriae)
2.1 Rola krwinek płytkowych
2.1.1 Czynniki wpływające na agregację krwinek płytkowych
2.1.2 Trombocytopenia
2.2 Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC - sisseminated intravasculaar cogalution)
2.3 Wstrząs (shock) i zapaść (collapsus)
2.4 Krwotok (haemorrhagia)
2.5 Skaza krwotoczna (diathesis haemorrihagica)
2.6 Limfotok (lymphorrhagia)
2.7 Krzepnięcie krwi (haemostasis)
2.8 Przekrwienie (hyperaemia)
2.9 Niedokrwienie (ischemia)
2.10 Krwistość (plethora), czerwienica (polycythemia)
2.11 Zarzep (thrombus), skrzep (cruor)
2.12 Zatory (embolia)
2.13 Rola elektrolitów surowicy, odwodnienie krwi (dehydratio)
2.14 Obrzęk (oedema)
2.15 Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Kwasica (acidosis) i zasadowica (alcalosis)
2.16 Zawał (infarctus)
2.17 Zawał (infarctus)
2.18 Wpływ zmian morfologicznych w naczyniach na krążenie krwi
2.18.1 miażdżyca tętnic (arteriosclerosis asreriarum)
2.18.2 Tętniak (aneurysma), żylaki (varices)
3. Zmiany wsteczne (metamorphoses regressivae)
3.1 Zanik (atrophia)
3.2 Zwyrodnienie (degeneriato s. paratrophia)
3.2.1 Zwyrodnienie miąższowe, przyćmienie miąższowe, obrzmienie komórek (degeneratio parenchymatasa)
3.2.2 Zwyrodnienie wodniczkowe (degeneratio hydropica s. Vaculisatio)
3.2.3 Zwyrodnienie na tle zaburzeń przemiany białkowej
3.2.3.1 Zwyrodnienie włóknikowate (degeneratio fibrinoidea)
3.2.3.2 Zwyrodnienie amyloidowe, amyloidozy, zwyrodnienie skrobiowate (degeneratio amyloidea s. amyloidosis)
3.2.3.3 Zwyrodnienie koloidowe ( degeneratio colloidea s. colloides)
3.2.4 Zwyrodnienia białkowe związane z zaburzeniami przemiany białek tkanki łącznej
3.2.4.1 Zwyrodnienie szkliste (degeneratio hyalinea)
3.2.4.2 Zwyrodnienie ślizowe (degeneratio myxomatodes s. mucosa)
3.2.4.3 Choroby spowodowane nieprawidłową przemianą kolageny
3.2.5 Zaburzenia w rogowaceniu, zwyrodnienie rogowe (degeneriato keratinosa)
3.2.6 Wtręty wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe
3.2.7 Zaburzenia lipidowe - tłuszczowe
3.2.8 Zaburzenia przemiany węglowodanów
3.2.9 Zaburzenia przemiany mineralnej
3.2.10 Zaburzenia barwnikowe
3.2.10.1 Zaburzenia barwnikowe wewnątrzpochodne (pegmentiato endogenes)
3.2.10.2 Zaburzenia barwnikowe zewnątrzpochodne (pegmentiato exogenes)
3.2.11 Dystrofia (dystrophia)
3.2.11.1 Dystrofia na tle toksemii
3.3 Martwica (necrosis)
3.3.1 Martwica rozpływana (necrosis cum colliguatione s. colliguatio)
3.3.2 Martwica skrzepowa - denaturacyjna (necrosis cum coagulatione s. necrosis cum denaturatione)
3.3.3 Zgorzel (gangraena)
4, Zmiany postępowe (metamorhoses progresivae)
4.1 Odrost, czyli odnowa (regeneratio)
4.2 Naprawa (reparatio)
4.2.1 Gojenie się ran (reunio s. sanatio vualnae)
4.3 Wchłanianie (resorptio)
4.4 Przerost (hypertrohpia) i rozrost (hyperplasia)
4.5 Zmiany różnicowania komórkowego (differentiatio) i dojrzewania (maturatio)
4.5.1 Metaplazja (metaplasia)
4.5.2 Anaplazja (anaplasia)
4.5.3 Kataplazja (kataplasia)
4.5.4 Dysplazja (dysplasia) i dysembrioplazja (dysembrioplasia)
4.5.5 Patologia różnicowania i dojrzewania komórek
4.6 Guzy nienowotworowe (tumores s. noduli non neoplsmaticae)
4.6.1 Torbiej (cystis)
4.6.2 Guzy rozrostowe (tumores s. noduli hyperplastici)
4.6.3 Fakomotozy
5. Nowotwory (neoplasmata)
5.1 Czynniki onkologiczne
5.1.1 Czynniki genetyczne (n1)
5.1.1.1 Onkogeny retrowirusów
5.1.1.2 Protoonkogeny
5.1.1.3 Patologia chromosomów a onkogeneza
5.1.1.4 Antyonkogeny
5.1.1.5 Hipoteza tzw. klonalnej ewolucji nowotworów
5.1.1.6 Działanie czynników kancerogennych na DNA
5.1.2 Czynniki chemiczne (n2)
5.1.3 Czynniki fizyczne (n3)
5.1.4 Czynniki biologiczne (n4)
5.1.4.1 Odpowiedż komórki na zakażenie onkowirusem
5.1.4.2 Udział receptorów błony komórkowej w przekazywaniu czynników biologicznych (n4) do wnętrza komórki
5.1.4.3 Inne czynniki biologiczne (n4) - niwirusowe
5.1.5 Udział czynników endogennych w indukcji nowotworów
5.1.5.1 Hormony
5.1.5.2 Bakterie przewodu pokarmowego
5.1.5.3 Nitrozwiązki a nowotwory
5.1.5.4 Poliaminy
5.1.5.5 Eikozanoidy w indukcji nowotworów
5.1.5.6 Rola wolnych rodników (WR) w onkogenezie
5.1.5.7 Rola metali ciężkich w onkogenezie
5.2 Patogeneza nowotworów
5.2.1 Rola receptorów limfocytów B w powstawaniu chłoniaka (hipoteza autoimmunizacyjna)
5.3 Immunologia nowotworów
5.3.1 Antygeny nowotworowe
5.3.1.1 Antygeny nowotworowe TAA ( tumor associated antigens)
5.3.1.2 Normalne antygeny komórkowe na komórkach nowotworowych
5.3.2 Mechanizmy efektorowe odpowiedzi immunologicznej przeciw nowotworom
5.3.3 Czynnik martwicy nowotworu (TNF) oraz jego współpraca z interleukinami
5.4 Charakterystyka morfologiczna i biologiczna nowotworów
5.4.1 Morfologia nowotworów
5.4.1.1 Obraz makroskopowy
5.4.1.2 Obraz mikroskopowy
5.4.1.3 Stopniowanie złośliwości nowotworów
5.4.2 Wzrost i sposoby szerzenia się nowotworów
5.4.3 stan przedrakowy (status praecancerosus)
5.4.3.1 Zespoły paranowotworowe
5.4.4 Cytodiagnostyka nowotworów
5.4.5 Cytodiagnostyka złuszczeniowa
5.4.7 Badania dodatkowe
5.5. Podział nowotworów
5.6 Charakterystyka wybranych nowotworów
5.6.1 Nowotwory zarodkowe
5.6.1 Nowotwory zawiązków narządów
5.6.3 Nowotwory  nabłonkowe niezróżnicowane
5.6.4 Nowotwory nabłonkowe zróżnicowane
5.6.5 Nowotwory tkanki nerwowej
5.6.6 Nowotwory tkanek paragangialnych
5.6.7 Nowotwory tkanki barwnikotwórczej
5.6.8 Nowotwory Mezodermalne i mezenchymalne
5.6.9 Nowotwory naczyniowe
5.6.10 Nowotwory tkanki mięśniowej
5.6.11 Nowotwory układu płciowego
5.6.12 Nowotwory tkanki limfatycznej i szpikowej
5.6.13 Nowotwory wywodzące się z komórek APUD
5.6.14 Nowotwory zarodkowe nerek
5.6.15 Nowotwory złożone
6. Zapalenia (inflammatio s. phlogosis)
6.1 Mianownictwo zapaleń
6.2 Ewolucja zapalenia
6.3 Etiologia zapalenia
6.4 Patofizjologia procesu zapalenia
6.4.1 Granulocyty obojętnchłonne, czyli neutrofilie (mikrofagi)
6.4.2 Monocyty i makrofagi (histiocyty)
6.4.2.1 Działanie fagocytów
6.4.3 Eozynofile (granulocyty kwasochłonne)
6.4.4 Komórki tuczne (mastocyty) i bazofilie
6.4.5 Limfocyty
6.4.6 Pozostałe komórki
6.4.7 Nieswoiste czynniki humoralne
6.5 Patofizjologia i patomorfologia zapalenia ostrego (inflammatio acuta)
6.6 Szerzenie się zapalenia
6.7 Mechanizmy obronne organizmu
6.8 Klasyfikacja zapaleń
6.8.1 Czas trwania zapalenia
6.8.2 Podział morfologiczny zapaleń
6.8.2.1 Zapalenia uszkadzające (inflammatio alteriativa)
6.8.2.2 Zapalenia wysiękowe (inflammatio exsudativa)
6.8.2.3 Zapalenia wytwórcze (inflammatio productiva s. proliferativa)
6.8.3 Zapalenie przewlekłe (inflammatio chronica)
6.8.4 Zapalenie w tkance beznaczyniowej
6.8.5 Zapalenie śródmiąższowe (inflammatio interstitialis)
6.8.6 Zapalenie ziarniniakowe (inflammatio granulomatasa)
6.8.6.1 Gruźlica (tuberculosis) tbc
6.8.6.2 Promienica (tuberculosis) tbc
6.8.6.3 Botriomikoza, czyli ziarniak ropny (botryomycosis s, granuloma pyogenicum)
6.8.6.4 Nosaciza (malleus)
6.8.6.5 Bruceloza (brucellosis)
6.8.6.6 Salmonelloza (salmonellosis s. paratyphus)
6.8.6.7 Listerioza (listeriosis)
6.8.6.8 Koligranulomatoza (coligranulomatosis)
6.8.6.9 Choroba Johnego, czyli przerostowy nieżyt jelit u bydła (enteritis paratuberculosis bovum)
6.8.6.10 Gruźlica rzekoma, czyli jersinoza (pseudotubesculosis rodentium s. rodentiosis s jersiniosis)
6.9 Zapalenie na tle zakażeni wirusami, riketsjami i chlamydiami
6.9.1 Najważniejsze choroby wirusowe
6.9.2 Najważniejsze choroby bakteryjne - nieziarniniakowe
6.10 Zapalenie grzybicze (inflammatia mycotica)
6.11 Zapalenie wywołane przez pasożyty
6.12 Reakcje immunologiczne jako przyczyna zapaleń
6.12.1 Wiadomości ogólne
6.12.2 Nadwrażliwość
6.12.3 Niedobory immunologiczne
6.12.4 Zapalenia w stanach upośledzenie odporności
6.12.5 Patomorfologia immunomodulacji
6.12.6 Immunologia i patomorfologia transplantacyjna
Wykaz używanych skrótów
Skorowidz nazw łacińskich
  Cena:

Ilość

przechowalnia

49,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Madej Janusz A., Nozdryn - Płotnicki Zbigniew, Rotkiewicz Tadeusz
68,90 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska