UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego


Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego
  Cena:

przechowalnia

42,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
244
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
Polski
  Cena:

przechowalnia

42,00 zł

Nowatorstwo i odmienność podręcznika Marii Krysztofiak Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego wywodzą się z nowoczesnego spojrzenia na tłumaczenie, z perspektywy współczesnego współistnienia wielu kultur, narodowości i wspólnot oraz konieczności wypracowania różnych form dialogu, porozumienia, a także niwelowania barier właśnie poprzez tłumaczenie i przy pomocy dobrze przygotowanych, wrażliwych adeptów sztuki i praktyki translatorskiej. Celem tak skonstruowanego podręcznika jest nie tylko zwrócenie uwagi na odpowiedzialną kulturotwórczą funkcję tłumacza, lecz poprzez refleksję teoretyczną, udokumentowaną odpowiednim doborem materiałów ćwiczeniowych, uświadomienie konieczności profesjonalnego udziału w międzynarodowej komunikacji, która bez udziału tłumaczy jest w dzisiejszym świecie raczej niemożliwa – jeśli ma przebiegać merytorycznie i kształtować kulturę dialogu. Refleksja teoretyczna wsparta jest, podobnie jak w poprzednich podręcznikach, przykładami tłumaczeń z języka polskiego, niemieckiego, angielskiego, francuskiego, poszerzona o tłumaczenia z i na języki skandynawskie.

Spis treści:

Słowo wstępne
I. Współczesna translatologia wobec estetyki i pragmatyki przekładu
1. Estetyka przekładu i kontekst komparatystyczno-hermeneutyczny
2. Perspektywy filozoficzne i kulturowo-socjologiczne
3. Czy pragmatyka łączy?
II. Dzieło i przekład
1. Kreatywność w przekładzie a toŜsamość poetologiczna dzieła
1.1. Poetologiczna i językowa konstrukcja toŜsamości – czyli o granicach przekładalności
1.2. Transformacje translatorskie – czyli inne pozycje poetologiczne
2. Fenomen czasu w tłumaczeniu tekstów fikcjonalnych
3. Obraz kultury w przekładzie
3.1. Transfer kulturowy czy rekonstrukcja językowa dzieła literackiego?
3.2. Symbole czy realia kultury?
3.3. Kultura i polityka przekładu
3.4. Dekoderzy zbiorowej świadomości
4. Innowacyjność tłumaczenia dla potrzeb mediów
4.1. Medialno-translatorskie rejestry słowa
4.2. Przekład innowacyjny – czyli konwencja medium
4.3. Nowoczesny język czy innowacja sceniczna?
5. O tłumaczeniu stereotypów
5.1. Projekcje i konteksty
5.2. Pozycja tłumacza i przestrzeń recepcji
5.3. Koncepcja tłumaczenia
5.4. Powtarzalność konstrukcji, granice medialnej recepcji
5.5. Historyczno-kulturowa dekonstrukcja stereotypów
III. O kodach translatorskich, przekładalności i zakresie transformacji
1. Kod leksykalno-semantyczny – wielowarstwowa transformacja treści podmiotowej dzieła
2. Kod kulturowy – czyli o słowach dalszych i bliższych
3. Kod estetyczny
3.1. Przekładalność stylu i tropów stylistycznych
3.2. Przekład a intertekstualność i polifonia dzieła literackiego
3.3. Wybrane zagadnienia z zakresu wersyfikacji
3.4. Przekład a adaptacje muzyczne utworów literackich
3.5. Akustyczność przekładu literackiego
IV. O krytyce przekładu w kontekście zmienności dyskursu kulturowego
1. Estetyczne konteksty przewartościowań kulturowych
2. Miejsce krytyki przekładu – między oryginałem i przekładem, w systemie literatury
3. Zadania krytyki przekładu
4. Krytyka przekładu w literackim dyskursie publicznym (między semantyką historyczną oryginału i recepcją estetycznej transformacji translatorskiej)
V. Recepcja i (nowe) parametry oceny tłumaczenia
1. Recepcja literatury obcej i pragmatyka wartościowania
2. Iluzja kształtowania kryteriów oceny?
3. Co moŜe lub powinien dostrzec krytyk przekładu?
3.1. Arcydzieła w nowych tłumaczeniach
3.2. Jaki powinien być nowy przekład?
4. Nadinterpretacja krytyka czy powielanie błędu tłumacza?
5. Słowo w przekładzie
5.1. Wybrane kryteria oceny przekładu
5.2. NiezaleŜnie od ilości i jakości parametrów oceny
VI. Analiza translatologiczna na przykładzie tłumaczenia aforyzmów
1. Komentarz literaturoznawczo-translatologiczny
2. Cechy konstytutywne aforyzmu
3. Transformacje leksykalno-semantyczne, estetyczne i kulturowe w przekładzie
VII. Uwarunkowania kompetencji translatorskich
VIII. Dydaktyka przekładu artystycznego, czyli o podstawach translatorskiego
konstruowania tekstu
1. Koncepcja przed strategią
2. Retoryka słowa i obrazu – malowanie słowem
IX. Tłumacz – dekoder tekstu czy świadomości?
Bibliografia z zakresu teorii przekładu literackiego
Aneks. Materiały do analizy porównawczej
Indeks nazwisk
  Cena:

przechowalnia

42,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska