UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Percepcja słuchowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim


Percepcja słuchowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  Cena:

przechowalnia

32,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

  Cena:

przechowalnia

32,00 zł

Autorka dokonała postępu dla naszej nauki w tej problematyce przez podjęcie próby oceny poziomu percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przy uwzględnieniu związku, jaki zachodzi pomiędzy umiejętnością różnicowania przez nie dźwięków awerbalnych i werbalnychm przy czym daje predylekcje praktyczne.
Spis treści:

Wprowadzenie
1. Pojęcie percepcji słuchowej
1.1. Dźwięk jako bodziec w procesie percepcji słuchowej
1.1.1. Pojęcie dźwięku
1.1.2. Cechy dźwięku
1.1.3. Dźwięki mowy w procesie porozumiewania się
1.1.3.1. Znak językowy
1.1.3.2. Wytwarzanie dźwięków mowy
1.1.3.3. Rodzaje słuchu mownego
1.2. Percepcja słuchowa a słuchowa kompetencja komunikacyjna
1.3. Neurofizjologiczne podłoże procesu percepcji słuchowej
1.3.1. Ucho ludzkie a odbiór dźwięków (fizjologia słyszenia)
1.3.2. Ośrodkowa droga słuchowa
1.3.3. Prawa i lewa półkula mózgu w procesie przetwarzania bodźców słuchowych w świetle badań z zakresu neuronauki
1.3.4. Związek przetwarzania sygnałów awerbalnych i werbalnych w integracyjnym modelu percepcji słuchowej
2. Rozwój percepcji słuchowej
2.1. Rozwój słuchu w okresie prenatalnym
2.2. Słuch absolutny niemowląt
2.2.1. Metody badania percepcji słuchowej a dowody na istnienie słuchu
absolutnego niemowląt
2.2.2. Tłumienie funkcji słuchu absolutnego i specjalizacja słuchu mownego
u niemowląt
2.3. Mowa matczyna a rozwój percepcji słuchowej dziecka w okresie niemowlęcym
2.4. Percepcja słuchowa a rozwój mowy dziecka w okresie poniemowlęcym
2.5. Rozwijanie percepcji słuchowej dziecka w okresie przedszkolnym
2.6. Wykorzystanie muzyki w procesie rozwoju percepcji słuchowej dziecka
2.6.1. Wykorzystanie muzyki w dynamizowaniu potencjałów rozwojowych
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
2.6.2. Związek percepcji muzyki z rozwojem mowy w świetle badań z zakresu muzykologii i surdologopedii
2.6.3. Logorytmika jako metoda wykorzystująca elementy działalności muzyczno-ruchowej w procesie stymulacji rozwoju kompetencji lingwistycznej dzieci
3. Zaburzenia percepcji słuchowej
3.1. Etiologia zaburzeń
3.2. Zaniedbanie środowiskowe jako czynnik sprzyjający powstawaniu zaburzeń  percepcji słuchowej
3.3. Możliwość wykorzystania metody Tomatisa w usprawnianiu percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
4. Rola środowiska w stymulowaniu procesu percepcji słuchowej dziecka z niepełnosprawności ą intelektualną w stopniu lekkim
4.1. Rodzinne uwarunkowania rozwoju percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
4.2. Szkoła jako miejsce rozwoju percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w świetle koncepcji „pedagogiki miejsca”
4.2.1. Warunki akustyczne klasy szkolnej
4.2.2. Interakcje rówieśnicze jako socjosfera rozwoju słuchowej kompetencji komunikacyjnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
4.2.3. Kompetencje nauczyciela a możliwości rozwoju percepcji słuchowej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
4.2.4. Wykorzystanie zajęć muzyczno-ruchowych w klasie szkolnej warunkiem
rozwoju percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
5. Metodologia badań
5.1. Metodologiczne założenia badań własnych
5.2. Cel badań
5.3. Problemy badawcze
5.4. Hipotezy i ich uzasadnienie
5.5. Metody analizy statystycznej
5.6. Zmienne i ich operacjonalizacja
5.7. Wskaźniki zmiennych
5.8. Metody badań, narzędzia badawcze
5.9. Osoby badane
5.10. Realizacja badań
5.11. Kontrola zmiennych zakłócających
6. Anali za wynik ów badań własnych
6.1. Percepcja słuchowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
6.1.1. Percepcja dźwięków awerbalnych (muzycznych)
6.1.2. Percepcja dźwięków mowy
6.1.3. Związek percepcji dźwięków awerbalnych (muzycznych) z percepcją dźwięków mowy
7. Stopień stymulacji słuchowej kompetencji komunikacyjnej dzieci z niepełnosprawności ą intelektualną
w stopniu lekkim w klasach integrac yjn ych i specjalnych
8. Różnice w po ziomie percepcji słuchowej ze względu na płeć
8.1. Różnicowanie dźwięków awerbalnych (muzycznych) u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ze względu na płeć
8.2. Różnicowanie dźwięków mowy u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ze względu na płeć
9. Zakres wykorzystywania zajęć mu zyczno -ruchowych w klasach integracyjnych i specjalnych jako czynnik istotn y dla stymulacji percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawno ści ą intelektualn ą w stopniu lekkim
10. Związek funkcjonowania poznawczego z percepcją słuchową uczni ów w opinii nauczycieli
11. Ocena funkcjonowania poznawczego uczni ów w sferach związanych z percepcją  słuchową w opinii nauczycieli
12. Wnioski z badań
13. Znaczenie przeprowadzonych badań dla wspomagania ro zwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Postulaty
Załącznik
Bibliografia
Auditor y perception in children with mild intellectualdisabilit y (Summary)
Hörwahrnehmung bei Kindern mit leichter geistiger
Behinderun (Zusammenfassung)
Perception auditi ve che z des en fants handicap és mentau x légers (Resumé)

  Cena:

przechowalnia

32,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska