UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Nazwy geograficzne Europy w języku polskim


Nazwy geograficzne Europy w języku polskim
  Cena:

przechowalnia

50,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
272
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

50,00 zł

Publikacja stanowi syntetyczne opracowanie materiału onomastycznego celem przedstawienia dziejów Polski ostatnich dwóch wieków w aspekcie kulturowym i politycznym. Zawiera wiele ważnych i ciekawie ujętych wiadomości z zakresu językoznawstwa, historii kultury i historii politycznej naszego kraju i Europy, dotyczących relacji kulturowych Polska – Europa, jak również wewnętrznych dziejów różnych regionów naszego kontynentu. Nawiązuje bezpośrednio do wydanej w 2007 roku książki „Polska a Europa w świetle nazw geograficznych” - jest jej kontynuacją pod względem chronologicznym, lecz prezentuje znacznie szersze spojrzenie na całość przedstawionej problematyki.

Spis treści:

Tytułem wstępu: nazwy historyczne i nazwy-symbole
I. Wprowadzenie historyczne
1. Okres wojen napoleońskich i ustalenia kongresu wiedeńskiego
2. Europa od kongresu wiedeńskiego do pierwszej wojny światowej
a. Dojrzewanie grup etnicznych i narodowych do własnej państwowości
b. Narodziny i rozwój idei socjalistycznych
3. Pierwsza wojna światowa i kończąca ją konferencja pokojowa w ParyŜu
Uwagi podsumowujące
4. Okres między pierwszą a drugą wojną światową
5. Druga wojna światowa i jej następstwa
II. Uwarunkowania rozwoju kultury w Polsce w XIX i XX w.
a. Informacje o źródłach oraz ich autorach
III. Nazwy państw i krajów oraz ich części w XIX i XX w.
A. Omówienie form nazewniczych
1. Stan w XIX w. aŜ do pierwszej wojny światowej
a. Relacje między choronimami odetnicznymi a utworzonymi z sufiksem -(i)ja || -(y)ja
b. Choronimy odnoszące się do nowych państw lub ich części oraz do obszarów etnicznych
Belgia, Holandia
Prusy, później Niemcy oraz części państwa polskiego pod ich władzą w XIX w.
Włochy przed i po zjednoczeniu
Austria – Austro-Węgry oraz dawne państwa i narodowości pod ich władzą w XIX w.
Rosja oraz dawne państwa i narody pod jej władzą w XIX w.
Turcja i podbite przez nią w Europie państwa i narody
2. Zmiany w zakresie choronimów od pierwszej wojny światowej do końca XX w. Niemcy
Rezultaty rozpadu monarchii austrowęgierskiej w choronimach Jugosławia
Powstanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i jego następstwa
Uwagi podsumowujące
B. Zestawienie form nazewniczych (XIX i XX w.)
6 Spis treści
IV. Nazwy miast w XIX i XX w.
A. Omówienie form urbonimów w XIX i XX w.
1. Urbonimy Europy Zachodniej i Skandynawii
Nazwy miast z obszaru Republiki Federalnej Niemiec
Nazwy miast z obszaru Francji
Nazwy miast z obszaru Belgii
Nazwy miast z obszaru Holandii
Nazwy miast z obszaru Austrii
Nazwy miast z obszaru Szwajcarii
Nazwy miast z obszaru Włoch
Nazwy miast z obszaru Hiszpanii
Nazwy miast z obszaru Portugalii
Nazwy miast z obszaru Wielkiej Brytanii
Nazwy miast z obszaru Irlandii
Nazwy miast z obszaru Danii
Nazwy miast z obszaru Szwecji
Nazwy miast z obszaru Norwegii
Islandia, nazwa stolicy
Podsumowanie
a. Urbonimy zachodnioeuropejskie wobec fleksji polskiej
2. Urbonimy Europy Środkowo-Wschodniej i Półwyspu Bałkańskiego
Nazwy miast z obszaru Czech
Nazwy miast z obszaru Słowacji
Nazwy miast z obszaru Federacji Rosyjskiej w Europie
Nazwy miast z obszaru Ukrainy
Nazwy spolonizowane
Nazwy tylko częściowo spolonizowane
Nazwy, które w polskich źródłach zachowały postać ruską
Miasta o polskich nazwach
Nazwy miast z obszaru Białorusi
Uwagi ogólne do urbonimów wschodniosłowiańskich
Urbonimy państw nadbałtyckich
Nazwy miast z obszaru Litwy
Nazwy miast z obszaru Łotwy
Nazwy miast z obszaru Estonii
Nazwy miast z obszaru Finlandii
Wpływy obce w nazewnictwie krajów nadbałtyckich
Nazwy miast z obszaru Węgier
Nazwy miast z obszaru Rumunii
Nazwy miast Mołdawii
Urbonimy południowosłowiańskie oraz Albanii, Grecji i europejskiej części Turcji
Nazwy miast z obszaru Serbii
Nazwy miast z obszaru Kosowa
Nazwy miast z obszaru Czarnogóry
Nazwy miast z obszaru Bośni i Hercegowiny
Nazwy miast z obszaru Chorwacji
Nazwy miast z obszaru Słowenii
Nazwy miast z obszaru Macedonii
Nazwy miast z obszaru Bułgarii
Nazwy miast z obszaru Albanii
Nazwy miast z obszaru Grecji
a. Obcojęzyczna warstwa urbonimów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Półwyspu Bałkańskiego
Nazwy sturcyzowane i tureckie
Nazwy włoskie i zitalianizowane
Nazwy zniemczone, niemieckie, a takŜe zmadziaryzowane
Rosyjskie urbonimy w republikach Związku Radzieckiego
Wnioski
B. Zestawienie form odnoszących się do nazw miast w XIX i XX w.
Podsumowanie ogólne
Spis skrótów
Spis źródeł w układzie alfabetycznym ich skrótów
Spis pozostałych źródeł
Wykaz wykorzystanej literatury
Les noms géographiques d’Europe en polonais. Héritage et modernité. Résumé
Geographische Namen Europas im Polnischen. Erbe und Gegenwart. Zusammenfassung
  Cena:

przechowalnia

50,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska