Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » GEOGRAFIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Nazwy geograficzne Europy w języku polskim
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
272
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

przechowalnia

50,00 zł

Publikacja stanowi syntetyczne opracowanie materiału onomastycznego celem przedstawienia dziejów Polski ostatnich dwóch wieków w aspekcie kulturowym i politycznym. Zawiera wiele ważnych i ciekawie ujętych wiadomości z zakresu językoznawstwa, historii kultury i historii politycznej naszego kraju i Europy, dotyczących relacji kulturowych Polska – Europa, jak również wewnętrznych dziejów różnych regionów naszego kontynentu. Nawiązuje bezpośrednio do wydanej w 2007 roku książki „Polska a Europa w świetle nazw geograficznych” - jest jej kontynuacją pod względem chronologicznym, lecz prezentuje znacznie szersze spojrzenie na całość przedstawionej problematyki.

Spis treści:

Tytułem wstępu: nazwy historyczne i nazwy-symbole
I. Wprowadzenie historyczne
1. Okres wojen napoleońskich i ustalenia kongresu wiedeńskiego
2. Europa od kongresu wiedeńskiego do pierwszej wojny światowej
a. Dojrzewanie grup etnicznych i narodowych do własnej państwowości
b. Narodziny i rozwój idei socjalistycznych
3. Pierwsza wojna światowa i kończąca ją konferencja pokojowa w ParyŜu
Uwagi podsumowujące
4. Okres między pierwszą a drugą wojną światową
5. Druga wojna światowa i jej następstwa
II. Uwarunkowania rozwoju kultury w Polsce w XIX i XX w.
a. Informacje o źródłach oraz ich autorach
III. Nazwy państw i krajów oraz ich części w XIX i XX w.
A. Omówienie form nazewniczych
1. Stan w XIX w. aŜ do pierwszej wojny światowej
a. Relacje między choronimami odetnicznymi a utworzonymi z sufiksem -(i)ja || -(y)ja
b. Choronimy odnoszące się do nowych państw lub ich części oraz do obszarów etnicznych
Belgia, Holandia
Prusy, później Niemcy oraz części państwa polskiego pod ich władzą w XIX w.
Włochy przed i po zjednoczeniu\
Austria – Austro-Węgry oraz dawne państwa i narodowości pod ich władzą w XIX w.
Rosja oraz dawne państwa i narody pod jej władzą w XIX w.
Turcja i podbite przez nią w Europie państwa i narody
2. Zmiany w zakresie choronimów od pierwszej wojny światowej do końca XX w. Niemcy
Rezultaty rozpadu monarchii austrowęgierskiej w choronimach Jugosławia
Powstanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i jego następstwa
Uwagi podsumowujące
B. Zestawienie form nazewniczych (XIX i XX w.)
6 Spis treści
IV. Nazwy miast w XIX i XX w.
A. Omówienie form urbonimów w XIX i XX w.
1. Urbonimy Europy Zachodniej i Skandynawii
Nazwy miast z obszaru Republiki Federalnej Niemiec
Nazwy miast z obszaru Francji
Nazwy miast z obszaru Belgii
Nazwy miast z obszaru Holandii
Nazwy miast z obszaru Austrii
Nazwy miast z obszaru Szwajcarii
Nazwy miast z obszaru Włoch
Nazwy miast z obszaru Hiszpanii
Nazwy miast z obszaru Portugalii
Nazwy miast z obszaru Wielkiej Brytanii
Nazwy miast z obszaru Irlandii
Nazwy miast z obszaru Danii
Nazwy miast z obszaru Szwecji
Nazwy miast z obszaru Norwegii
Islandia, nazwa stolicy
Podsumowanie
a. Urbonimy zachodnioeuropejskie wobec fleksji polskiej
2. Urbonimy Europy Środkowo-Wschodniej i Półwyspu Bałkańskiego
Nazwy miast z obszaru Czech
Nazwy miast z obszaru Słowacji
Nazwy miast z obszaru Federacji Rosyjskiej w Europie
Nazwy miast z obszaru Ukrainy
Nazwy spolonizowane
Nazwy tylko częściowo spolonizowane
Nazwy, które w polskich źródłach zachowały postać ruską
Miasta o polskich nazwach
Nazwy miast z obszaru Białorusi
Uwagi ogólne do urbonimów wschodniosłowiańskich
Urbonimy państw nadbałtyckich
Nazwy miast z obszaru Litwy
Nazwy miast z obszaru Łotwy
Nazwy miast z obszaru Estonii
Nazwy miast z obszaru Finlandii
Wpływy obce w nazewnictwie krajów nadbałtyckich
Nazwy miast z obszaru Węgier
Nazwy miast z obszaru Rumunii
Nazwy miast Mołdawii
Urbonimy południowosłowiańskie oraz Albanii, Grecji i europejskiej części Turcji
Nazwy miast z obszaru Serbii
Nazwy miast z obszaru Kosowa
Nazwy miast z obszaru Czarnogóry
Nazwy miast z obszaru Bośni i Hercegowiny
Nazwy miast z obszaru Chorwacji
Nazwy miast z obszaru Słowenii
Nazwy miast z obszaru Macedonii
Nazwy miast z obszaru Bułgarii
Nazwy miast z obszaru Albanii
Nazwy miast z obszaru Grecji
a. Obcojęzyczna warstwa urbonimów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Półwyspu Bałkańskiego
Nazwy sturcyzowane i tureckie
Nazwy włoskie i zitalianizowane
Nazwy zniemczone, niemieckie, a takŜe zmadziaryzowane
Rosyjskie urbonimy w republikach Związku Radzieckiego
Wnioski
B. Zestawienie form odnoszących się do nazw miast w XIX i XX w.
Podsumowanie ogólne
Spis skrótów
Spis źródeł w układzie alfabetycznym ich skrótów
Spis pozostałych źródeł
Wykaz wykorzystanej literatury
Les noms géographiques d’Europe en polonais. Héritage et modernité. Résumé
Geographische Namen Europas im Polnischen. Erbe und Gegenwart. Zusammenfassung
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Kaczorek Tadeusz
Monografia ta jest poświęcona wybranym zastosowaniom macierzy wielomianowych i wymiernych w teorii ciągłych i dyskretnych układów liniowych o stałych skupionych parametrach. Powstała ona na podstawie wykładów, które prowadził autor dla słuchaczy studiów doktoranckich Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2003/2004. Monografia ta składa się z 7 rozdziałów, dodatku i wykazu literatury. Rozdział 1. jest poświęcony macierzom wielomianowym. Podano tu podstawowe działania
Regel Wiesława
Opracowanie zawiera zestaw najczęściej wykorzystywanych algorytmów i metod matematycznych. Algorytm jest gotowym przepisem na rozwiązanie problemu. Właściwe stosowanie algorytmów może być drogą do głębszego zrozumienia rozpatrywanego problemu, definicji czy twierdzenia.
Balcerzak Jerzy, Panasiuk Jan, Pokrowska Urszula
Skrypt jest przeznaczony do przedmiotów „kartografia matematyczna” i „teoria odwzorowań kartograficznych” prowadzonych na Wydziale Geodezji i Kartografii. Obejmuje teorię zniekształceń odwzorowawczych i klasyfikację odwzorowań kartograficznych.
Bryll Arkadiusz, Sochacki Robert
Książka Rozmaitości matematyczne i logiczne ma na celu popularyzację różnych interesujących zagadnień z zakresu arytmetyki, algebry, geometrii i logiki. Podzielona jest na trzy rozdziały. Stopień trudności poszczególnych paragrafów jest zróżnicowany. Niektóre paragrafy wymagają od Czytelnika znajomości matematyki ze szkoły podstawowej, inne wykorzystują aparat matematyczny stosowany w szkole średniej, jeszcze inne oscylują wokół aparatu matematyki wyższej (układy równań liniowych, kongruencje
Aniserowicz Karol
W niniejszej pracy zawarto przegląd wybranych metod przybliżonego rozwiązywania zagadnień brzegowych. Poprzedzono go krótkim opisem podstawowych pojęć analizy funkcjonalnej. Opisano metody reszt ważonych (kolokacji w punktach, kolokacji w podobszarach, najmniejszych kwadratów i Galerkina) oraz metod wariacyjnych (Ritza i Kantorowicza). Zamieszczono przykłady obliczeniowe dotyczące zagadnień elektrodynamiki, głównie jednowymiarowych, umożliwiające porównanie właściwości różnych metod. Następnie p
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-15 13:59
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.