Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » FIZYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Fizyka dla studentów wydziałów mechanicznych Tom II
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 4
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
305
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1996
Język
polski
ISBN/ISSN
83-86272-04-X

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

Spis treści:

1 Molekularno-kinetyczna butowa materii
1.1 Wstęp
1.2 Liczba stopni swoboty cząsteczek gazu. Energia wewnętrzna
1.3 Ciśnienie gazu
1.4 Kinetyczno-molekularna interpretacja temperatury
1.5 Ciepło molowe gazy doskonałego
1.6 Prawo Maxwella dla rozkładu prędkości cząsteczek gazu
1.7 Średnia droga swobotna cząsteczek gazu
1.8 Zjawiska transportu wewnętrznego w gazach
1.8.1 Zjawisko dyfuzji
1.8.2 Transport energii
1.8.3 Trasport pędu
2 Kwantowy charakter promieniowania elektromagnetycznego
2.1 Promieniowanie termiczne
2.1.1 Priometria optyczna
2.2 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
2.3 Zjawisko Comptona
2.4 Fale elektromagnetyczne a materia
2.4.1 Dualizm promieniowania elektromagnetycznego
2.4.2 Zwiazek promieniowania elektromagnetycznego z emergią kinetyczną cząstek naładowanych
2.4.3 Powstawanie par elektronowych
2.4.4 Anihilacja par (cząstki i antycząstki)
3 Elementy mechaniki kwantowej
3.1Falowa natura cząstek
3.2 Doświadczalne potwierdzenienatury falowej materii korpuskularnej
3.3 Własności fal materii
3.4 Zasada nieoznaczoności
3.5 Równanie Schoringera
3.6 Przykłady zastosowania równania Schrogingera
3.6.1 Cząstka w jednowymiarowej studni potencjału
3.6.2 Przejście mikrocząstki przez barierę potencjału
3.6.3 Liniowy oscylator harmoniczny
4 Budowa atomu
4.1Modele atomu
4.1.1 Model Thomsona
4.1.2 Model Rutherforda
4.1.3 Model Bohra
4.2 Poprawka na skończoną masę jądra
4.3 Interpretacja reguł kwantowania
4.4 Atom w mechanice kwantowej
4.4.1 Rozwiązanie równania Schrodingera dla atomu wodoru w stanie podstawowym
4.4.1 Rozwiązanie równania Schrodingera dla atomu wodoru w stanie podstawowym
4.5 Kwantowanie przestrzenne. Spis elektronu
4.6 Liczba stanów w powłoce elektronicznej
4.7 Widmo charakterystyczne promieni X
4.7.1 Pochłanianie i rozpraszanie promieni X
5. Kryształy i ich struktura
5.1 Wstęp
5.2 Metody hodowania kryształów
5.2.1 Metoda Czochralskiego
5.2.2 Metoda Brodgmana-Stockbargera
5.2.3 Metoda wędrującej strefy stopniowej
5.3 Wiązania w kryształach
5.4 Sieć krystaliczna ciał stałych
5.4.1 Rentgenowska metoda określania struktury kryształów
5.4.2 Struktura kryształów doskonałych
5.5 Niedoskonałości i defekty sieci krystalicznej
6. Własności cieplne ciał stałych
6.1 Ciepło właściwe ciał stałych
6.2 Przewodnictwo cieplne ciał stałych
6.3 Rozszerzalność cieplna ciał stałych
7. Model elektronów swobotnych. Metale
7.1 Elektrony swobotne w ciele stałym
7.2 Kształtowanie elektronowa w metalu
7.3 Kwantowa statystyka elekronów w metalu
7.4 Zjawiska kontaktowe i termoelektryczne
7.4.1 Praca wyjścia elektronów z metalu
7.4.2 Kontaktowa różnica potencjałów między dwoma metalami
8. Pasmowa teoria ciała stałego
8.1 Przybliżanie silnie związanych elektronów
8.2 Model Kroniga-Penney'a
8.3 Efektywna masa elektronu
8.4 Obsadzanie pasm energetycznych przez elektrony. Przewodniki, półprzewodniki, izolatory
8.5 Zjawisko Halla
9. Półprzewodniki
9.1 Substancje półprzewodnikowe
9.2 Przewodnictwo samoistne półprzewodników
9.3 Przewodnictwo domieszkowe półprzewodników
9.4 Koncentracja swobodnych nośników ładunku w półprzewodnikach
9.5 Fotoprzewodnictwo półprzewodników
9.5.1 Przyrządy fotoelektryczne
9.6 Wzmacniacze kwantowe. Lasery
9.6.1 Lasery w technologii
9.7 Zjawiska kontaktowe
9.7.1 Kontakt półprzewodnika z metalami
9.7.2 Złącze elektrowno-dziurowe typu p-n
9.7.3 Tranzystor
10. Nadprzewodnictwo i właściwości magnetyczne ciał stałych
10.1 Nadprzewodnictwo
10.2 Własności magnetyczne ciał stałych
10.2.1 Wpływ pola magnetycznego na orbitalny ruch elektronu
10.2.2 Diamagnetyzm
10.2.3 Paramagnetyzm
10.2.4 Ferromagnetyzm
10.2.5 Antyferromagnetyzm
10.2.6 Ferrimagnetyzm Ferryty
11. Fizyka jądra atomowego
11.1 Niektóre własności jąder atomowych
11.2 Energia wiązania jądra. Defekt masy
11.3 Modele struktury jądra atomowego
11.4 Promieniotwórczość naturalna
11.4.1 Prawo rozpadu promieniowania
11.4.2 Reguły przesunięć promieniotwórczych. Rodziny promieniotwórcze
11.4.3 Wykorzystanie zjawiska radioaktywności do pomiaru czasu w geologii i archeologii
11.4.4 Promieniowanie α, β i γ  oraz ich oddziaływanie na materię
11.5 Jednostki miar aktywności ciał promieniotwórczych i napromieniowania promieniowaniem jonizującym
11.6 Sztuczne przemiany jąder atomowych
11.6.1 Charakterystyka reakcji jądrowych. Pierwsze reakcje
11.6.2 Neutrony i ich oddziaływanie na materję
11.6.3 Reakcje jądrowe rozszczepiania
11.6.4 Reakcje łańcuchowe. Reaktor atomowy
11.7 Reakcje termonuklearne
LITERATURA
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Tłaczała Wiesław
W książce opisano i udostępniono na płycie CD, w formie programów użytkowych, pięć wirtualnych eksperymentów z fizyki jądrowej dotyczących: badania absorpcji promieniowania gamma i beta przy przechodzeniu przez materię, wyznaczania energii kwantów gamma, analizy statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego oraz badań prowadzonych z wykorzystaniem spektroskopii mössbauerowskiej. Do modelowania przyrządów i symulacji procesów pomiarowych wykorzystano środowisko programistyczne LabVIEW.
Regel Wiesława
Opracowanie jest skierowane do studentów politechnik oraz wszystkich, którzy chcą zapoznać się z podstawami funkcji zespolonych. Poznanie metod rozwiązywania podstawowych zadań dotyczących funkcji zespolonych pozwoli łagodnie przejść do rozwiązywania trudniejszych problemów z tej dziedziny.
Chłędowska Krystyna, Sikora Roman
Podręcznik ma na celu przybliżyć studentom prawa fizyki i nauczyć posługiwania się nimi w praktyce. Umiejętność ta jest niezbędna dla każdego studenta wyższej uczelni technicznej. Teoretyczne podstawy fizyki i ich zastosowania ilustrowane prostymi przykładami są przekazywane studentom w trakcie wykładów.
Regel Wiesława
Tablice matematyczne -Matematyka Wyższa z serii Biblioteczka Opracowań Matematycznych to zestawienie najbardziej potrzebnych i najczęściej używanych wzorów, definicji i twierdzeń z zakresu 16 dziedzin matematycznych stosowanych przez studentów kierunków technicznych, ekonomicznych i uniwersyteckich.
Rak Tomasz
Książka skierowana jest do studentów politechnik, uniwersytetów a także maturzystów i wszystkich zainteresowanych. W opracowaniu znajdują się w pełni rozwiązane i przedstawione krok po kroku zagadnienia z chemii ogólnej, nieorganicznej, analitycznej oraz wybrane zagadnienia z chemii fizycznej. Zagadnienia, których przede wszystkim dotyczy opracowanie to; Stechiometria, Stężenia, Roztwory buforowe, ph, iloczyn rozpuszczalności oraz kinetyka reakcji chemicznych.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-21 09:20
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.